Urugwaj liczba ludności 3 493 145 (na żywo)

Liczba ludności Urugwaju w 2019 urośnie o 12 000 i osiągnie 3 494 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 3 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Urugwaju wynosi 47 797 rocznie, liczba zgonów to 32 711 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,43 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Urugwaju uległa zmianie z 16,7 na 19,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 3 493 145 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 37,5 lat
Oczekiwana długość życia 77,7 lat
Gęstość zaludnienia 19,9 na km2
Liczba ludności Urugwaju od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 3 482 000 12 000 (0,3%) -3 000 37,5 1,96 20 3 338 000 (95,9%)
2018 3 470 000 13 000 (0,4%) -3 000 37,3 1,98 20 3 322 000 (95,7%)
2017 3 457 000 12 994 (0,4%) -3 000 37,2 1,99 20 3 305 000 (95,6%)
2016 3 444 006 12 454 (0,4%) -3 000 37,0 2,00 20 3 287 648 (95,5%)
2015 3 431 552 12 006 (0,4%) -3 000 36,9 2,01 20 3 270 647 (95,3%)
2010 3 374 415 11 660 (0,4%) -6 000 36,2 2,08 19 3 185 920 (94,4%)
2005 3 325 612 1 516 (0,1%) -10 000 35,4 2,16 19 3 103 428 (93,3%)
2000 3 321 245 11 927 (0,4%) -20 800 34,7 2,24 19 3 056 475 (92,0%)
1995 3 224 804 23 197 (0,7%) -5 200 34,2 2,40 18 2 919 802 (90,5%)
1990 3 109 989 21 005 (0,7%) -4 000 33,9 2,52 18 2 767 051 (89,0%)
1985 3 011 908 19 263 (0,6%) -6 000 33,6 2,53 17 2 626 203 (87,2%)
1980 2 915 778 19 755 (0,7%) -6 000 33,1 2,73 17 2 489 899 (85,4%)
1975 2 830 172 6 103 (0,2%) -12 000 32,7 2,98 16 2 359 996 (83,4%)
1970 2 809 803 14 757 (0,5%) -27 200 32,2 2,90 16 2 314 379 (82,4%)
1965 2 694 537 29 147 (1,1%) -6 800 31,7 2,84 15 2 191 413 (81,3%)
1960 2 538 651 33 039 (1,3%) -1 200 31,5 2,88 15 2 037 039 (80,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Urugwaju wynosiła 3 470 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,5 lat do 37,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 056 475 (92,0%) w 2000 roku do 3 338 000 (95,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Urugwaju uległa zmianie z 16,7 na 19,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 3 494 000 12 000 (0,3%) -3 000 37,6 1,95 20 3 354 000 (96,0%)
2025 3 549 000 10 000 (0,3%) -3 000 38,3 1,92 20 3 423 000 (96,5%)
2030 3 594 000 8 000 (0,2%) -3 000 39,1 1,88 21 3 479 000 (96,8%)
2035 3 629 000 6 000 (0,2%) -3 000 40,0 1,85 21 3 521 000 (97,0%)
2040 3 651 000 4 000 (0,1%) -3 000 40,8 1,83 21 3 549 000 (97,2%)
2045 3 662 000 1 000 (0,0%) -3 000 41,7 1,82 21 3 565 000 (97,3%)
2050 3 662 000 -1 000 (0,0%) -3 000 42,5 1,81 21 3 570 000 (97,5%)

Całkowita populacja Urugwaju w 2020 roku wyniesie 3 494 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 3 662 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,6 lat (80,4 lat dla mężczyzn, i 85,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 20,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Urugwaju w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,35% (13 000 mieszkańców, włączając 32 403 zgonów). Struktura społeczna Urugwaju wskazuje na podział 1 798 000 kobiet oraz 1 684 000 mężczyzn, co daje średnio 937 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 27,9% ludności (971 130) poniżej dwudziestego roku życia, 57,2% ludności (1 991 008) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 14,9% osób (517 773) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Wenezuela
Liczba ludności: 32 780 000
Kanada
Liczba ludności: 37 253 000
Stany Zjednoczone
Liczba ludności: 330 348 000
Australia
Liczba ludności: 25 072 000
Nowa Zelandia
Liczba ludności: 4 821 000
Fidżi
Liczba ludności: 919 000