Australia liczba ludności 25 361 841 (na żywo)

Liczba ludności Australii w 2019 urośnie o 310 000 i osiągnie 25 376 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 169 993 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Australii wynosi 314 242 rocznie, liczba zgonów to 167 742 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,58 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Australii uległa zmianie z 1,9 na 3,2 w 2017 roku.

Obecna populacja 25 361 841 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 38,9 lat
Oczekiwana długość życia 83,3 lat
Gęstość zaludnienia 3,3 na km2
Liczba ludności Australii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 25 072 000 310 000 (1,2%) 169 993 38,9 1,82 3 22 549 000 (89,9%)
2018 24 762 000 316 000 (1,3%) 169 993 38,8 1,82 3 22 239 000 (89,8%)
2017 24 446 000 318 841 (1,3%) 169 993 38,8 1,83 3 21 924 000 (89,7%)
2016 24 127 159 337 821 (1,4%) 169 993 38,6 1,83 3 21 606 836 (89,6%)
2015 23 789 338 328 644 (1,4%) 169 993 38,5 1,83 3 21 273 140 (89,4%)
2010 22 031 750 340 050 (1,5%) 182 621 37,9 1,93 3 19 549 433 (88,7%)
2005 20 394 800 267 400 (1,3%) 224 538 37,4 1,81 3 17 947 424 (88,0%)
2000 19 153 000 227 000 (1,2%) 115 021 36,4 1,76 2 16 694 712 (87,2%)
1995 18 072 000 217 000 (1,2%) 75 510 35,3 1,82 2 15 561 076 (86,1%)
1990 17 065 100 250 700 (1,5%) 70 216 34,3 1,90 2 14 573 595 (85,4%)
1985 15 758 000 214 000 (1,4%) 133 247 33,5 1,92 2 13 466 787 (85,5%)
1980 14 692 000 178 000 (1,2%) 91 245 32,6 1,89 2 12 599 859 (85,8%)
1975 13 893 000 170 000 (1,2%) 47 149 31,7 2,15 2 11 937 005 (85,9%)
1970 12 507 000 244 000 (2,0%) 52 826 31,2 2,86 2 10 664 094 (85,3%)
1965 11 388 000 221 000 (1,9%) 160 556 31,4 2,98 1 9 507 272 (83,5%)
1960 10 276 477 206 523 (2,0%) 76 598 31,5 3,45 1 8 378 309 (81,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Australii wynosiła 24 762 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,5 lat do 38,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 16 694 712 (87,2%) w 2000 roku do 22 549 000 (89,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Australii uległa zmianie z 1,9 na 3,2 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 25 376 000 304 000 (1,2%) 150 000 39,1 1,81 3 22 853 000 (90,1%)
2025 26 835 000 286 000 (1,1%) 150 000 39,8 1,79 4 24 323 000 (90,6%)
2030 28 191 000 261 000 (0,9%) 150 000 40,5 1,78 4 25 703 000 (91,2%)
2035 29 442 000 245 000 (0,8%) 150 000 41,2 1,77 4 26 987 000 (91,7%)
2040 30 649 000 240 000 (0,8%) 150 000 41,7 1,76 4 28 228 000 (92,1%)
2045 31 846 000 240 000 (0,8%) 150 000 42,2 1,76 4 29 464 000 (92,5%)
2050 33 038 000 235 000 (0,7%) 150 000 42,5 1,76 4 30 698 000 (92,9%)

Całkowita populacja Australii w 2020 roku wyniesie 25 376 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 33 038 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,4 lat (85,8 lat dla mężczyzn, i 89,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 4,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Australii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,25% (316 000 mieszkańców, włączając 162 449 zgonów). Struktura społeczna Australii wskazuje na podział 12 581 000 kobiet oraz 12 491 000 mężczyzn, co daje średnio 993 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 25,2% ludności (6 318 144) poniżej dwudziestego roku życia, 58,8% ludności (14 737 322) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 16,0% osób (4 011 520) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Nowa Zelandia
Liczba ludności: 4 821 000
Fidżi
Liczba ludności: 919 000
Nowa Kaledonia
Liczba ludności: 288 000
Papua-Nowa Gwinea
Liczba ludności: 8 587 000
Wyspy Salomona
Liczba ludności: 635 000
Vanuatu
Liczba ludności: 288 000
Guam
Liczba ludności: 167 000
Kiribati
Liczba ludności: 120 000