Australia liczba ludności 25 498 466 (na żywo)

Liczba ludności Australii w 2020 urośnie o 304 000 i osiągnie 25 674 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 150 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Australii wynosi 316 997 rocznie, liczba zgonów to 170 349 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,58 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Australii uległa zmianie z 1,9 na 3,2 w 2018 roku.

Obecna populacja 25 498 466 populacja na dzień (piątek 29 maja 2020)
Średnia wieku 39,1 lat
Oczekiwana długość życia 83,5 lat
Gęstość zaludnienia 3,3 na km2
Liczba ludności Australii od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 25 376 000 304 000 (1,2%) 150 000 39,1 1,81 3 22 853 000 (90,1%)
2019 0 0 (0,0%) 169 993 38,9 1,82 3 22 549 000 (89,9%)
2018 0 0 (0,0%) 169 993 38,8 1,82 3 22 239 000 (89,8%)
2017 0 0 (0,0%) 169 993 38,8 1,83 3 21 924 000 (89,7%)
2016 0 0 (0,0%) 169 993 38,6 1,83 3 21 606 836 (89,6%)
2015 23 789 338 328 644 (1,4%) 169 993 38,5 1,83 3 21 273 140 (89,4%)
2010 22 031 750 340 050 (1,5%) 182 621 37,9 1,93 3 19 549 433 (88,7%)
2005 20 394 800 267 400 (1,3%) 224 538 37,4 1,81 3 17 947 424 (88,0%)
2000 19 153 000 227 000 (1,2%) 115 021 36,4 1,76 2 16 694 712 (87,2%)
1995 18 072 000 217 000 (1,2%) 75 510 35,3 1,82 2 15 561 076 (86,1%)
1990 17 065 100 250 700 (1,5%) 70 216 34,3 1,90 2 14 573 595 (85,4%)
1985 15 758 000 214 000 (1,4%) 133 247 33,5 1,92 2 13 466 787 (85,5%)
1980 14 692 000 178 000 (1,2%) 91 245 32,6 1,89 2 12 599 859 (85,8%)
1975 13 893 000 170 000 (1,2%) 47 149 31,7 2,15 2 11 937 005 (85,9%)
1970 12 507 000 244 000 (2,0%) 52 826 31,2 2,86 2 10 664 094 (85,3%)
1965 11 388 000 221 000 (1,9%) 160 556 31,4 2,98 1 9 507 272 (83,5%)
1960 10 276 477 206 523 (2,0%) 76 598 31,5 3,45 1 8 378 309 (81,5%)

W roku 2019 liczba ludności w Australii wynosiła 25 072 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,5 lat do 38,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 16 694 712 (87,2%) w 2000 roku do 22 853 000 (90,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Australii uległa zmianie z 1,9 na 3,2 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 25 376 000 304 000 (1,2%) 150 000 39,1 1,81 3 22 853 000 (90,1%)
2025 26 835 000 286 000 (1,1%) 150 000 39,8 1,79 4 24 323 000 (90,6%)
2030 28 191 000 261 000 (0,9%) 150 000 40,5 1,78 4 25 703 000 (91,2%)
2035 29 442 000 245 000 (0,8%) 150 000 41,2 1,77 4 26 987 000 (91,7%)
2040 30 649 000 240 000 (0,8%) 150 000 41,7 1,76 4 28 228 000 (92,1%)
2045 31 846 000 240 000 (0,8%) 150 000 42,2 1,76 4 29 464 000 (92,5%)
2050 33 038 000 235 000 (0,7%) 150 000 42,5 1,76 4 30 698 000 (92,9%)

Całkowita populacja Australii w 2020 roku wyniesie 25 376 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 33 038 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,4 lat (85,8 lat dla mężczyzn, i 89,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 4,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Australii w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,21% (310 000 mieszkańców, włączając 165 108 zgonów). Struktura społeczna Australii wskazuje na podział 12 734 000 kobiet oraz 12 642 000 mężczyzn, co daje średnio 993 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 25,2% ludności (6 399 827) poniżej dwudziestego roku życia, 58,5% ludności (14 847 498) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 16,3% osób (4 123 600) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Nowa Zelandia
Liczba ludności: 4 862 000
Fidżi
Liczba ludności: 925 000
Nowa Kaledonia
Liczba ludności: 291 000
Papua-Nowa Gwinea
Liczba ludności: 8 756 000
Wyspy Salomona
Liczba ludności: 647 000
Vanuatu
Liczba ludności: 294 000
Guam
Liczba ludności: 169 000
Kiribati
Liczba ludności: 122 000