Kiribati liczba ludności 120 794 (na żywo)

Liczba ludności Kiribati w 2019 urośnie o 2 000 i osiągnie 122 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 425 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kiribati wynosi 3 250 rocznie, liczba zgonów to 832 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,02 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Kiribati uległa zmianie z 73,3 na 143,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 120 794 populacja na dzień (sobota 25 maja 2019)
Średnia wieku 26,5 lat
Oczekiwana długość życia 66,8 lat
Gęstość zaludnienia 148,7 na km2
Liczba ludności Kiribati od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 120 000 2 000 (1,7%) -425 26,5 3,53 149 54 000 (45,0%)
2018 118 000 2 000 (1,7%) -425 26,4 3,57 146 53 000 (44,8%)
2017 116 000 1 605 (1,4%) -425 26,3 3,61 144 52 000 (44,6%)
2016 114 395 1 988 (1,7%) -425 26,2 3,65 141 50 845 (44,4%)
2015 112 407 1 949 (1,7%) -425 26,0 3,69 139 49 801 (44,3%)
2010 102 652 2 084 (2,0%) -426 25,4 3,84 127 44 934 (43,8%)
2005 92 325 1 783 (1,9%) -116 25,1 3,91 114 40 208 (43,6%)
2000 84 406 1 440 (1,7%) -408 24,3 4,06 104 36 259 (43,0%)
1995 77 730 1 059 (1,4%) -595 23,9 4,37 96 28 301 (36,4%)
1990 72 412 1 552 (2,1%) -920 23,8 4,69 89 25 335 (35,0%)
1985 64 003 1 238 (1,9%) -153 23,7 4,91 79 21 467 (33,5%)
1980 59 339 833 (1,4%) -622 24,1 5,07 73 19 157 (32,3%)
1975 55 169 789 (1,4%) -515 23,8 4,98 68 16 333 (29,6%)
1970 51 178 884 (1,7%) -300 22,9 5,46 63 12 328 (24,1%)
1965 46 453 1 028 (2,2%) -255 22,4 6,50 57 9 116 (19,6%)
1960 41 233 1 024 (2,4%) -244 22,6 6,79 51 6 717 (16,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Kiribati wynosiła 118 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,6 lat do 26,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 36 259 (43,0%) w 2000 roku do 54 000 (45,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kiribati uległa zmianie z 73,3 na 143,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 122 000 2 000 (1,6%) -426 26,6 3,49 151 55 000 (45,1%)
2025 132 000 2 000 (1,5%) -426 27,4 3,32 163 61 000 (46,3%)
2030 142 000 2 000 (1,4%) -426 28,2 3,16 175 68 000 (47,8%)
2035 150 000 1 000 (0,7%) -426 29,1 3,03 186 74 000 (49,4%)
2040 159 000 2 000 (1,3%) -425 29,9 2,91 197 81 000 (51,1%)
2045 169 000 2 000 (1,2%) -425 30,6 2,80 208 89 000 (52,8%)
2050 178 000 2 000 (1,1%) -425 31,1 2,71 220 97 000 (54,5%)

Całkowita populacja Kiribati w 2020 roku wyniesie 122 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 178 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,3 lat (67,6 lat dla mężczyzn, i 75,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 219,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kiribati w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,69% (2 000 mieszkańców, włączając 809 zgonów). Struktura społeczna Kiribati wskazuje na podział 61 000 kobiet oraz 59 000 mężczyzn, co daje średnio 967 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 44,3% ludności (53 208) poniżej dwudziestego roku życia, 52,0% ludności (62 400) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,1% osób (4 896) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Wyspy Marshalla
Liczba ludności: 53 000
Micronesia (Fed. States of)
Liczba ludności: 107 000
Nauru
Liczba ludności: 13 000
Northern Mariana Islands
Liczba ludności: 55 000
Palau
Liczba ludności: 22 000
American Samoa
Liczba ludności: 56 000
French Polynesia
Liczba ludności: 289 000
Samoa
Liczba ludności: 199 000