Samoa liczba ludności 200 411 (na żywo)

Liczba ludności Samoa w 2020 urośnie o 1 000 i osiągnie 201 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 500 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Samoa wynosi 4 699 rocznie, liczba zgonów to 999 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,85 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Samoa uległa zmianie z 55,0 na 69,9 w 2018 roku.

Obecna populacja 200 411 populacja na dzień (piątek 29 maja 2020)
Średnia wieku 27,5 lat
Oczekiwana długość życia 75,9 lat
Gęstość zaludnienia 70,7 na km2
Liczba ludności Samoa od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 200 000 1 000 (0,5%) -2 500 27,5 3,78 71 37 000 (18,6%)
2019 0 0 (0,0%) -2 500 27,1 3,83 70 37 000 (18,6%)
2018 0 0 (0,0%) -2 500 27,1 3,88 70 37 000 (18,7%)
2017 0 0 (0,0%) -2 500 27,0 3,93 69 37 000 (18,8%)
2016 0 0 (0,0%) -2 500 26,8 3,98 69 36 986 (19,0%)
2015 193 759 1 469 (0,8%) -2 500 26,6 4,03 68 37 004 (19,1%)
2010 186 205 1 379 (0,7%) -2 538 25,9 4,34 66 37 386 (20,1%)
2005 179 929 1 148 (0,6%) -3 074 25,3 4,46 64 38 177 (21,2%)
2000 174 610 855 (0,5%) -3 145 24,4 4,50 62 38 374 (22,0%)
1995 170 157 1 369 (0,8%) -3 460 23,8 4,75 60 36 628 (21,5%)
1990 162 866 868 (0,5%) -2 745 23,4 5,12 58 34 528 (21,2%)
1985 160 031 748 (0,5%) -3 731 22,4 5,62 57 33 927 (21,2%)
1980 155 557 797 (0,5%) -3 486 21,5 6,20 55 32 936 (21,2%)
1975 151 387 1 166 (0,8%) -3 513 20,6 6,76 53 31 779 (21,0%)
1970 143 176 2 658 (1,9%) -2 662 20,2 7,19 51 29 141 (20,4%)
1965 127 068 3 714 (2,9%) -1 009 20,0 7,52 45 24 525 (19,3%)
1960 108 646 3 473 (3,1%) -291 20,3 7,65 38 20 562 (18,9%)

W roku 2019 liczba ludności w Samoa wynosiła 199 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 20,3 lat do 27,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 38 374 (22,0%) w 2000 roku do 37 000 (18,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Samoa uległa zmianie z 55,0 na 69,9 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 200 000 1 000 (0,5%) -2 500 27,5 3,78 71 37 000 (18,6%)
2025 206 000 1 000 (0,5%) -2 500 28,3 3,56 73 38 000 (18,5%)
2030 212 000 1 000 (0,5%) -2 000 29,2 3,37 75 40 000 (18,8%)
2035 221 000 2 000 (0,9%) -2 000 30,1 3,21 78 43 000 (19,6%)
2040 230 000 2 000 (0,9%) -2 000 30,7 3,06 81 48 000 (20,7%)
2045 238 000 2 000 (0,8%) -2 000 31,7 2,93 84 52 000 (22,0%)
2050 243 000 1 000 (0,4%) -2 000 32,5 2,81 86 57 000 (23,4%)

Całkowita populacja Samoa w 2020 roku wyniesie 200 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 243 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,0 lat (79,8 lat dla mężczyzn, i 84,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 86,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Samoa w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,50% (1 000 mieszkańców, włączając 988 zgonów). Struktura społeczna Samoa wskazuje na podział 97 000 kobiet oraz 103 000 mężczyzn, co daje średnio 1 062 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 46,0% ludności (92 000) poniżej dwudziestego roku życia, 47,6% ludności (95 100) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,1% osób (12 200) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tonga
Liczba ludności: 111 000
Tuvalu
Liczba ludności: 11 000