French Polynesia liczba ludności 290 863 (na żywo)

Liczba ludności French Polynesia w 2019 urośnie o 3 000 i osiągnie 291 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 100 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w French Polynesia wynosi 4 267 rocznie, liczba zgonów to 1 649 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,91 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia French Polynesia uległa zmianie z 41,5 na 77,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 290 863 populacja na dzień (piątek 6 grudnia 2019)
Średnia wieku 33,9 lat
Oczekiwana długość życia 77,4 lat
Gęstość zaludnienia 78,8 na km2
Liczba ludności French Polynesia od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 289 000 3 000 (1,0%) -100 33,9 1,97 79 161 000 (55,7%)
2018 286 000 3 000 (1,1%) -100 33,6 1,98 78 159 000 (55,7%)
2017 283 000 2 792 (1,0%) -100 33,4 2,00 77 158 000 (55,7%)
2016 280 208 2 518 (0,9%) -100 33,0 2,01 77 156 362 (55,8%)
2015 277 690 2 206 (0,8%) -100 32,7 2,03 76 155 173 (55,9%)
2010 267 820 2 239 (0,8%) -1 000 31,4 2,11 73 151 262 (56,5%)
2005 254 886 3 111 (1,2%) -693 29,5 2,25 70 143 822 (56,4%)
2000 237 258 4 306 (1,8%) 15 27,9 2,46 65 133 033 (56,1%)
1995 215 196 3 617 (1,7%) 697 26,2 2,84 59 121 883 (56,6%)
1990 198 375 4 123 (2,1%) -865 25,2 3,40 54 114 780 (57,9%)
1985 175 204 4 808 (2,7%) 48 24,6 3,74 48 102 738 (58,6%)
1980 151 708 4 412 (2,9%) 730 23,7 3,99 41 89 512 (59,0%)
1975 130 619 4 133 (3,2%) 769 22,9 4,55 36 76 088 (58,3%)
1970 110 495 3 638 (3,3%) 878 22,4 5,06 30 60 951 (55,2%)
1965 93 438 3 306 (3,5%) 669 22,6 5,31 26 45 017 (48,2%)
1960 78 076 2 627 (3,3%) 638 22,9 5,66 21 33 011 (42,3%)

W roku 2018 liczba ludności w French Polynesia wynosiła 286 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,9 lat do 33,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 133 033 (56,1%) w 2000 roku do 161 000 (55,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia French Polynesia uległa zmianie z 41,5 na 77,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 291 000 2 000 (0,7%) -1 000 34,3 1,95 79 162 000 (55,7%)
2025 297 000 1 000 (0,3%) -100 35,9 1,89 81 166 000 (55,9%)
2030 307 000 2 000 (0,7%) -100 37,3 1,84 84 173 000 (56,5%)
2035 314 000 1 000 (0,3%) -100 38,8 1,80 86 181 000 (57,6%)
2040 320 000 1 000 (0,3%) -100 40,1 1,77 87 189 000 (59,1%)
2045 324 000 1 000 (0,3%) -100 41,2 1,75 88 196 000 (60,6%)
2050 326 000 1 000 (0,3%) -100 42,4 1,74 89 202 000 (62,1%)

Całkowita populacja French Polynesia w 2020 roku wyniesie 291 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 326 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,8 lat (81,3 lat dla mężczyzn, i 84,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 89,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia French Polynesia w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,05% (3 000 mieszkańców, włączając 1 567 zgonów). Struktura społeczna French Polynesia wskazuje na podział 142 000 kobiet oraz 147 000 mężczyzn, co daje średnio 1 035 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 30,8% ludności (89 070) poniżej dwudziestego roku życia, 60,8% ludności (175 568) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,4% osób (24 363) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Samoa
Liczba ludności: 199 000
Tonga
Liczba ludności: 110 000
Tuvalu
Liczba ludności: 11 000