Wyspy Salomona liczba ludności 642 693 (na żywo)

Liczba ludności Wysp Salomona w 2019 urośnie o 12 000 i osiągnie 647 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 400 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Wyspach Salomona wynosi 17 381 rocznie, liczba zgonów to 2 921 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,28 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Wysp Salomona uległa zmianie z 8,2 na 21,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 642 693 populacja na dzień (czwartek 22 sierpnia 2019)
Średnia wieku 24,9 lat
Oczekiwana długość życia 71,6 lat
Gęstość zaludnienia 22,7 na km2
Liczba ludności Wysp Salomona od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 635 000 12 000 (1,9%) -2 400 24,9 3,69 23 153 000 (24,1%)
2018 623 000 12 000 (1,9%) -2 400 24,6 3,75 22 148 000 (23,7%)
2017 611 000 11 581 (1,9%) -2 400 24,5 3,80 22 142 000 (23,2%)
2016 599 419 11 937 (2,0%) -2 400 24,3 3,85 21 136 542 (22,8%)
2015 587 482 11 978 (2,0%) -2 400 24,2 3,91 21 131 179 (22,3%)
2010 527 790 11 711 (2,2%) -2 374 23,6 4,24 19 105 811 (20,0%)
2005 469 885 11 561 (2,5%) -2 379 23,1 4,50 17 83 790 (17,8%)
2000 412 609 11 071 (2,7%) -980 22,6 4,72 15 65 246 (15,8%)
1995 359 225 10 000 (2,8%) -135 22,1 5,20 13 52 677 (14,7%)
1990 311 840 8 587 (2,8%) -194 21,7 5,85 11 42 650 (13,7%)
1985 270 801 8 092 (3,0%) -366 21,5 6,28 10 33 669 (12,4%)
1980 230 607 7 710 (3,3%) 21,5 6,75 8 24 389 (10,6%)
1975 193 445 7 113 (3,7%) 36 21,6 7,24 7 17 652 (9,1%)
1970 160 290 5 415 (3,4%) 424 22,8 6,91 6 14 293 (8,9%)
1965 136 847 4 065 (3,0%) 438 22,8 6,42 5 9 915 (7,2%)
1960 117 866 3 530 (2,9%) 470 22,9 6,39 4 6 799 (5,8%)

W roku 2018 liczba ludności w Wyspach Salomona wynosiła 623 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,9 lat do 24,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 65 246 (15,8%) w 2000 roku do 153 000 (24,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Wysp Salomona uległa zmianie z 8,2 na 21,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 647 000 12 000 (1,9%) -2 400 24,9 3,64 23 159 000 (24,5%)
2025 709 000 13 000 (1,8%) -2 400 26,0 3,41 25 189 000 (26,6%)
2030 773 000 13 000 (1,7%) -2 400 26,9 3,21 28 221 000 (28,6%)
2035 839 000 14 000 (1,7%) -2 400 27,9 3,04 30 254 000 (30,3%)
2040 905 000 13 000 (1,4%) -2 400 29,0 2,89 32 289 000 (31,9%)
2045 970 000 13 000 (1,3%) -2 400 30,0 2,75 35 325 000 (33,5%)
2050 1 033 000 13 000 (1,3%) -2 400 31,0 2,63 37 363 000 (35,2%)

Całkowita populacja Wysp Salomona w 2020 roku wyniesie 647 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 1 033 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,7 lat (75,8 lat dla mężczyzn, i 79,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 36,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Wysp Salomona w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,93% (12 000 mieszkańców, włączając 2 888 zgonów). Struktura społeczna Wysp Salomona wskazuje na podział 312 000 kobiet oraz 323 000 mężczyzn, co daje średnio 1 035 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 48,7% ludności (308 991) poniżej dwudziestego roku życia, 47,8% ludności (303 467) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,6% osób (22 733) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Vanuatu
Liczba ludności: 288 000
Guam
Liczba ludności: 167 000
Kiribati
Liczba ludności: 120 000
Wyspy Marshalla
Liczba ludności: 53 000
Micronesia (Fed. States of)
Liczba ludności: 107 000
Nauru
Liczba ludności: 13 000
Northern Mariana Islands
Liczba ludności: 55 000
Palau
Liczba ludności: 22 000