Wenezuela liczba ludności 33 331 688 (na żywo)

Liczba ludności Wenezueli w 2020 urośnie o 392 000 i osiągnie 33 558 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 9 680 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Wenezueli wynosi 592 784 rocznie, liczba zgonów to 192 464 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,21 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Wenezueli uległa zmianie z 17,4 na 36,7 w 2018 roku.

Obecna populacja 33 331 688 populacja na dzień (sobota 30 maja 2020)
Średnia wieku 31,5 lat
Oczekiwana długość życia 75,3 lat
Gęstość zaludnienia 37,6 na km2
Liczba ludności Wenezueli od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 33 172 000 392 000 (1,2%) -9 680 31,5 2,23 38 29 617 000 (89,3%)
2019 0 0 (0,0%) -12 099 31,2 2,25 37 29 245 000 (89,2%)
2018 0 0 (0,0%) -12 099 30,9 2,27 37 28 870 000 (89,2%)
2017 0 0 (0,0%) -12 099 30,7 2,30 36 28 491 000 (89,1%)
2016 0 0 (0,0%) -12 099 30,4 2,32 36 28 109 254 (89,0%)
2015 31 155 134 416 756 (1,3%) -12 099 30,2 2,34 35 27 724 954 (89,0%)
2010 29 028 033 440 710 (1,5%) -13 824 28,9 2,47 33 25 767 895 (88,8%)
2005 26 784 161 456 936 (1,7%) -5 679 27,7 2,63 30 23 720 857 (88,6%)
2000 24 488 340 459 651 (1,9%) -1 530 26,5 2,82 28 21 544 842 (88,0%)
1995 22 188 667 462 315 (2,1%) -412 25,4 3,08 25 19 135 506 (86,2%)
1990 19 861 956 473 614 (2,4%) -114 24,5 3,45 23 16 740 451 (84,3%)
1985 17 508 059 450 274 (2,6%) 178 23,9 3,79 20 14 343 477 (81,9%)
1980 15 343 916 412 177 (2,7%) 275 23,2 4,20 17 12 150 080 (79,2%)
1975 13 360 987 366 962 (2,8%) 219 22,5 4,67 15 10 125 758 (75,8%)
1970 11 587 761 352 270 (3,0%) 178 21,7 5,40 13 8 326 038 (71,9%)
1965 9 824 692 348 440 (3,6%) 634 21,4 6,37 11 6 584 705 (67,0%)
1960 8 146 847 314 838 (3,7%) 3 775 21,6 6,62 9 5 019 517 (61,6%)

W roku 2019 liczba ludności w Wenezueli wynosiła 32 780 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,6 lat do 31,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 21 544 842 (88,0%) w 2000 roku do 29 617 000 (89,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Wenezueli uległa zmianie z 17,4 na 36,7 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 33 172 000 392 000 (1,2%) -9 680 31,5 2,23 38 29 617 000 (89,3%)
2025 35 040 000 361 000 (1,0%) -6 000 32,8 2,13 40 31 409 000 (89,6%)
2030 36 750 000 327 000 (0,9%) -6 001 34,1 2,04 42 33 094 000 (90,1%)
2035 38 266 000 288 000 (0,8%) -6 000 35,4 1,96 43 34 637 000 (90,5%)
2040 39 579 000 246 000 (0,6%) -6 000 36,6 1,91 45 36 022 000 (91,0%)
2045 40 686 000 205 000 (0,5%) -6 000 37,8 1,86 46 37 225 000 (91,5%)
2050 41 585 000 164 000 (0,4%) -6 000 39,0 1,83 47 38 237 000 (91,9%)

Całkowita populacja Wenezueli w 2020 roku wyniesie 33 172 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 41 585 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,2 lat (77,2 lat dla mężczyzn, i 83,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 47,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Wenezueli w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,20% (399 000 mieszkańców, włączając 184 831 zgonów). Struktura społeczna Wenezueli wskazuje na podział 16 695 000 kobiet oraz 16 477 000 mężczyzn, co daje średnio 987 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,3% ludności (11 703 082) poniżej dwudziestego roku życia, 57,5% ludności (19 077 217) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,2% osób (2 398 336) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kanada
Liczba ludności: 37 559 000
Stany Zjednoczone
Liczba ludności: 332 770 000
Australia
Liczba ludności: 25 376 000
Nowa Zelandia
Liczba ludności: 4 862 000
Fidżi
Liczba ludności: 925 000
Nowa Kaledonia
Liczba ludności: 291 000