Peru liczba ludności 34 939 937 (na żywo)

Liczba ludności Peru w 2024 urośnie o 358 000 i osiągnie 35 131 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 25 772 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 26,6 w 2022 roku.

Obecna populacja 34 939 937 populacja na dzień (niedziela 16 czerwca 2024)
Średnia wieku 32,6 lat
Gęstość zaludnienia 27,2 na km2
Liczba ludności Peru od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 34 777 000 358 000 (1,0%) -25 772 32,6 27 28 234 000 (81,2%)
2023 34 419 000 364 000 (1,1%) -25 772 32,4 27 27 855 000 (80,9%)
2022 34 055 000 369 000 (1,1%) -25 772 32,1 27 27 470 000 (80,7%)
2021 33 686 000 374 000 (1,1%) -25 772 31,8 26 27 081 000 (80,4%)
2020 33 312 000 378 000 (1,1%) -25 772 31,6 2,29 26 26 687 000 (80,1%)
2019 0 0 (0,0%) -35 908 31,3 2,32 26 26 290 000 (79,8%)
2018 0 0 (0,0%) -35 908 31,1 2,34 25 25 889 000 (79,5%)
2017 0 0 (0,0%) -35 908 30,8 2,37 25 25 486 000 (79,2%)
2016 0 0 (0,0%) -35 908 30,6 2,40 25 25 077 185 (78,9%)
2015 31 376 671 403 317 (1,3%) -35 908 30,3 2,43 25 24 664 887 (78,6%)
2010 29 373 646 372 139 (1,3%) -48 000 29,1 2,55 23 22 592 740 (76,9%)
2005 27 610 410 337 216 (1,2%) -98 000 27,8 2,68 22 20 717 195 (75,0%)
2000 25 914 879 353 580 (1,4%) -127 000 26,5 2,93 20 18 928 746 (73,0%)
1995 24 038 760 419 404 (1,7%) -108 000 25,4 3,32 19 17 055 741 (71,0%)
1990 21 826 658 457 799 (2,1%) -58 800 24,5 3,83 17 15 038 786 (68,9%)
1985 19 544 956 445 372 (2,3%) -37 000 23,8 4,36 15 13 068 539 (66,9%)
1980 17 359 120 434 367 (2,5%) -23 600 23,2 5,02 14 11 209 478 (64,6%)
1975 15 229 947 397 106 (2,6%) -19 800 23,0 5,71 12 9 360 478 (61,5%)
1970 13 341 069 358 620 (2,7%) -17 600 22,7 6,38 10 7 658 574 (57,4%)
1965 11 607 681 326 666 (2,8%) -10 001 22,8 6,88 9 6 020 672 (51,9%)
1960 10 061 515 288 727 (2,8%) -6 000 23,1 6,97 8 4 709 896 (46,8%)

W roku 2023 liczba ludności w Peru wynosiła 34 419 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 32,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 18 928 746 (73,0%) w 2000 roku do 28 234 000 (81,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 26,6 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -25 772 31,6 2,29 26 26 687 000 (80,1%)
2025 35 131 000 354 000 (1,0%) -17 889 32,9 2,17 27 28 609 000 (81,4%)
2030 36 807 000 322 000 (0,9%) -17 889 34,3 2,07 29 30 397 000 (82,6%)
2035 38 299 000 284 000 (0,7%) -17 889 35,7 1,98 30 32 006 000 (83,6%)
2040 39 606 000 246 000 (0,6%) -17 889 37,0 1,91 31 33 459 000 (84,5%)
2045 40 720 000 207 000 (0,5%) -17 889 38,4 1,86 32 34 754 000 (85,3%)
2050 41 620 000 162 000 (0,4%) -17 889 39,6 1,82 33 35 867 000 (86,2%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,6 lat (79,7 lat dla mężczyzn, i 83,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 32,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Peru w roku 2023

Struktura społeczna Peru wskazuje na podział 17 419 000 kobiet oraz 17 359 000 mężczyzn, co daje średnio 997 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 33,6% ludności (11 671 161) poniżej dwudziestego roku życia, 57,9% ludności (20 125 450) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,6% osób (2 980 389) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Surinam
Liczba ludności:595 000
Urugwaj
Liczba ludności:3 539 000
Wenezuela
Liczba ludności:34 679 000
Kanada
Liczba ludności:38 721 000
Stany Zjednoczone
Liczba ludności:342 351 000
Australia
Liczba ludności:26 549 000