Peru liczba ludności 33 206 367 (na żywo)

Liczba ludności Peru w 2019 urośnie o 382 000 i osiągnie 33 312 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 35 908 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Peru wynosi 601 447 rocznie, liczba zgonów to 187 401 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,26 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 25,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 33 206 367 populacja na dzień (piątek 20 września 2019)
Średnia wieku 31,3 lat
Oczekiwana długość życia 75,6 lat
Gęstość zaludnienia 25,7 na km2
Liczba ludności Peru od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 32 934 000 382 000 (1,2%) -35 908 31,3 2,32 26 26 290 000 (79,8%)
2018 32 552 000 387 000 (1,2%) -35 908 31,1 2,34 25 25 889 000 (79,5%)
2017 32 165 000 391 161 (1,2%) -35 908 30,8 2,37 25 25 486 000 (79,2%)
2016 31 773 839 397 168 (1,3%) -35 908 30,6 2,40 25 25 077 185 (78,9%)
2015 31 376 671 403 317 (1,3%) -35 908 30,3 2,43 25 24 664 887 (78,6%)
2010 29 373 646 372 139 (1,3%) -48 000 29,1 2,55 23 22 592 740 (76,9%)
2005 27 610 410 337 216 (1,2%) -98 000 27,8 2,68 22 20 717 195 (75,0%)
2000 25 914 879 353 580 (1,4%) -127 000 26,5 2,93 20 18 928 746 (73,0%)
1995 24 038 760 419 404 (1,7%) -108 000 25,4 3,32 19 17 055 741 (71,0%)
1990 21 826 658 457 799 (2,1%) -58 800 24,5 3,83 17 15 038 786 (68,9%)
1985 19 544 956 445 372 (2,3%) -37 000 23,8 4,36 15 13 068 539 (66,9%)
1980 17 359 120 434 367 (2,5%) -23 600 23,2 5,02 14 11 209 478 (64,6%)
1975 15 229 947 397 106 (2,6%) -19 800 23,0 5,71 12 9 360 478 (61,5%)
1970 13 341 069 358 620 (2,7%) -17 600 22,7 6,38 10 7 658 574 (57,4%)
1965 11 607 681 326 666 (2,8%) -10 001 22,8 6,88 9 6 020 672 (51,9%)
1960 10 061 515 288 727 (2,8%) -6 000 23,1 6,97 8 4 709 896 (46,8%)

W roku 2018 liczba ludności w Peru wynosiła 32 552 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 31,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 18 928 746 (73,0%) w 2000 roku do 26 290 000 (79,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 25,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 33 312 000 378 000 (1,1%) -25 772 31,6 2,29 26 26 687 000 (80,1%)
2025 35 131 000 354 000 (1,0%) -17 889 32,9 2,17 27 28 609 000 (81,4%)
2030 36 807 000 322 000 (0,9%) -17 889 34,3 2,07 29 30 397 000 (82,6%)
2035 38 299 000 284 000 (0,7%) -17 889 35,7 1,98 30 32 006 000 (83,6%)
2040 39 606 000 246 000 (0,6%) -17 889 37,0 1,91 31 33 459 000 (84,5%)
2045 40 720 000 207 000 (0,5%) -17 889 38,4 1,86 32 34 754 000 (85,3%)
2050 41 620 000 162 000 (0,4%) -17 889 39,6 1,82 33 35 867 000 (86,2%)

Całkowita populacja Peru w 2020 roku wyniesie 33 312 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 41 620 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,6 lat (79,7 lat dla mężczyzn, i 83,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 32,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Peru w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,17% (387 000 mieszkańców, włączając 182 266 zgonów). Struktura społeczna Peru wskazuje na podział 16 487 000 kobiet oraz 16 446 000 mężczyzn, co daje średnio 998 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,3% ludności (11 622 409) poniżej dwudziestego roku życia, 57,2% ludności (18 828 368) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,5% osób (2 479 930) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Surinam
Liczba ludności: 573 000
Urugwaj
Liczba ludności: 3 482 000
Wenezuela
Liczba ludności: 32 780 000
Kanada
Liczba ludności: 37 253 000
Stany Zjednoczone
Liczba ludności: 330 348 000
Australia
Liczba ludności: 25 072 000