Peru liczba ludności 34 572 008 (na żywo)

Liczba ludności Peru w 2023 urośnie o 364 000 i osiągnie 34 777 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 25 772 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 26,3 w 2021 roku.

Obecna populacja 34 572 008 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 32,4 lat
Gęstość zaludnienia 26,9 na km2
Liczba ludności Peru od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 34 419 000 364 000 (1,1%) -25 772 32,4 27 27 855 000 (80,9%)
2022 34 055 000 369 000 (1,1%) -25 772 32,1 27 27 470 000 (80,7%)
2021 33 686 000 374 000 (1,1%) -25 772 31,8 26 27 081 000 (80,4%)
2020 33 312 000 378 000 (1,1%) -25 772 31,6 2,29 26 26 687 000 (80,1%)
2019 0 0 (0,0%) -35 908 31,3 2,32 26 26 290 000 (79,8%)
2018 0 0 (0,0%) -35 908 31,1 2,34 25 25 889 000 (79,5%)
2017 0 0 (0,0%) -35 908 30,8 2,37 25 25 486 000 (79,2%)
2016 0 0 (0,0%) -35 908 30,6 2,40 25 25 077 185 (78,9%)
2015 31 376 671 403 317 (1,3%) -35 908 30,3 2,43 25 24 664 887 (78,6%)
2010 29 373 646 372 139 (1,3%) -48 000 29,1 2,55 23 22 592 740 (76,9%)
2005 27 610 410 337 216 (1,2%) -98 000 27,8 2,68 22 20 717 195 (75,0%)
2000 25 914 879 353 580 (1,4%) -127 000 26,5 2,93 20 18 928 746 (73,0%)
1995 24 038 760 419 404 (1,7%) -108 000 25,4 3,32 19 17 055 741 (71,0%)
1990 21 826 658 457 799 (2,1%) -58 800 24,5 3,83 17 15 038 786 (68,9%)
1985 19 544 956 445 372 (2,3%) -37 000 23,8 4,36 15 13 068 539 (66,9%)
1980 17 359 120 434 367 (2,5%) -23 600 23,2 5,02 14 11 209 478 (64,6%)
1975 15 229 947 397 106 (2,6%) -19 800 23,0 5,71 12 9 360 478 (61,5%)
1970 13 341 069 358 620 (2,7%) -17 600 22,7 6,38 10 7 658 574 (57,4%)
1965 11 607 681 326 666 (2,8%) -10 001 22,8 6,88 9 6 020 672 (51,9%)
1960 10 061 515 288 727 (2,8%) -6 000 23,1 6,97 8 4 709 896 (46,8%)

W roku 2022 liczba ludności w Peru wynosiła 34 055 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 32,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 18 928 746 (73,0%) w 2000 roku do 27 855 000 (80,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 26,3 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -25 772 31,6 2,29 26 26 687 000 (80,1%)
2025 35 131 000 354 000 (1,0%) -17 889 32,9 2,17 27 28 609 000 (81,4%)
2030 36 807 000 322 000 (0,9%) -17 889 34,3 2,07 29 30 397 000 (82,6%)
2035 38 299 000 284 000 (0,7%) -17 889 35,7 1,98 30 32 006 000 (83,6%)
2040 39 606 000 246 000 (0,6%) -17 889 37,0 1,91 31 33 459 000 (84,5%)
2045 40 720 000 207 000 (0,5%) -17 889 38,4 1,86 32 34 754 000 (85,3%)
2050 41 620 000 162 000 (0,4%) -17 889 39,6 1,82 33 35 867 000 (86,2%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,6 lat (79,7 lat dla mężczyzn, i 83,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 32,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Peru w roku 2022

Struktura społeczna Peru wskazuje na podział 17 237 000 kobiet oraz 17 182 000 mężczyzn, co daje średnio 997 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 33,9% ludności (11 661 157) poniżej dwudziestego roku życia, 57,8% ludności (19 880 414) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,3% osób (2 870 545) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Surinam
Liczba ludności:591 000
Urugwaj
Liczba ludności:3 528 000
Wenezuela
Liczba ludności:34 311 000
Kanada
Liczba ludności:38 439 000
Stany Zjednoczone
Liczba ludności:339 990 000
Australia
Liczba ludności:26 261 000