Peru liczba ludności 33 465 699 (na żywo)

Liczba ludności Peru w 2020 urośnie o 378 000 i osiągnie 33 686 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 25 772 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Peru wynosi 597 084 rocznie, liczba zgonów to 189 945 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,22 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 25,4 w 2018 roku.

Obecna populacja 33 465 699 populacja na dzień (piątek 29 maja 2020)
Średnia wieku 31,6 lat
Oczekiwana długość życia 75,9 lat
Gęstość zaludnienia 26,0 na km2
Liczba ludności Peru od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 33 312 000 378 000 (1,1%) -25 772 31,6 2,29 26 26 687 000 (80,1%)
2019 0 0 (0,0%) -35 908 31,3 2,32 26 26 290 000 (79,8%)
2018 0 0 (0,0%) -35 908 31,1 2,34 25 25 889 000 (79,5%)
2017 0 0 (0,0%) -35 908 30,8 2,37 25 25 486 000 (79,2%)
2016 0 0 (0,0%) -35 908 30,6 2,40 25 25 077 185 (78,9%)
2015 31 376 671 403 317 (1,3%) -35 908 30,3 2,43 25 24 664 887 (78,6%)
2010 29 373 646 372 139 (1,3%) -48 000 29,1 2,55 23 22 592 740 (76,9%)
2005 27 610 410 337 216 (1,2%) -98 000 27,8 2,68 22 20 717 195 (75,0%)
2000 25 914 879 353 580 (1,4%) -127 000 26,5 2,93 20 18 928 746 (73,0%)
1995 24 038 760 419 404 (1,7%) -108 000 25,4 3,32 19 17 055 741 (71,0%)
1990 21 826 658 457 799 (2,1%) -58 800 24,5 3,83 17 15 038 786 (68,9%)
1985 19 544 956 445 372 (2,3%) -37 000 23,8 4,36 15 13 068 539 (66,9%)
1980 17 359 120 434 367 (2,5%) -23 600 23,2 5,02 14 11 209 478 (64,6%)
1975 15 229 947 397 106 (2,6%) -19 800 23,0 5,71 12 9 360 478 (61,5%)
1970 13 341 069 358 620 (2,7%) -17 600 22,7 6,38 10 7 658 574 (57,4%)
1965 11 607 681 326 666 (2,8%) -10 001 22,8 6,88 9 6 020 672 (51,9%)
1960 10 061 515 288 727 (2,8%) -6 000 23,1 6,97 8 4 709 896 (46,8%)

W roku 2019 liczba ludności w Peru wynosiła 32 934 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 31,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 18 928 746 (73,0%) w 2000 roku do 26 687 000 (80,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Peru uległa zmianie z 13,6 na 25,4 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 33 312 000 378 000 (1,1%) -25 772 31,6 2,29 26 26 687 000 (80,1%)
2025 35 131 000 354 000 (1,0%) -17 889 32,9 2,17 27 28 609 000 (81,4%)
2030 36 807 000 322 000 (0,9%) -17 889 34,3 2,07 29 30 397 000 (82,6%)
2035 38 299 000 284 000 (0,7%) -17 889 35,7 1,98 30 32 006 000 (83,6%)
2040 39 606 000 246 000 (0,6%) -17 889 37,0 1,91 31 33 459 000 (84,5%)
2045 40 720 000 207 000 (0,5%) -17 889 38,4 1,86 32 34 754 000 (85,3%)
2050 41 620 000 162 000 (0,4%) -17 889 39,6 1,82 33 35 867 000 (86,2%)

Całkowita populacja Peru w 2020 roku wyniesie 33 312 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 41 620 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,6 lat (79,7 lat dla mężczyzn, i 83,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 32,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Peru w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,15% (382 000 mieszkańców, włączając 184 843 zgonów). Struktura społeczna Peru wskazuje na podział 16 678 000 kobiet oraz 16 634 000 mężczyzn, co daje średnio 997 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 34,9% ludności (11 639 213) poniżej dwudziestego roku życia, 57,4% ludności (19 111 094) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,7% osób (2 568 355) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Surinam
Liczba ludności: 578 000
Urugwaj
Liczba ludności: 3 494 000
Wenezuela
Liczba ludności: 33 172 000
Kanada
Liczba ludności: 37 559 000
Stany Zjednoczone
Liczba ludności: 332 770 000
Australia
Liczba ludności: 25 376 000