Ekwador liczba ludności 18 125 019 (na żywo)

Liczba ludności Ekwadoru w 2023 urośnie o 228 000 i osiągnie 18 255 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 811 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Ekwadoru uległa zmianie z 28,8 na 70,7 w 2021 roku.

Obecna populacja 18 125 019 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 31,8 lat
Gęstość zaludnienia 72,6 na km2
Liczba ludności Ekwadoru od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 18 028 000 228 000 (1,3%) -4 811 31,8 73 11 864 000 (65,8%)
2022 17 800 000 231 000 (1,3%) -4 811 31,6 72 11 663 000 (65,5%)
2021 17 569 000 233 000 (1,3%) -4 811 31,3 71 11 464 000 (65,3%)
2020 17 336 000 236 000 (1,4%) -4 811 31,1 2,38 70 11 265 000 (65,0%)
2019 0 0 (0,0%) -6 155 30,8 2,41 69 11 067 000 (64,7%)
2018 0 0 (0,0%) -6 155 30,6 2,43 68 10 871 000 (64,5%)
2017 0 0 (0,0%) -6 155 30,3 2,46 67 10 676 000 (64,2%)
2016 0 0 (0,0%) -6 155 30,1 2,49 66 10 482 511 (64,0%)
2015 16 144 368 241 256 (1,5%) -6 155 29,9 2,51 65 10 290 743 (63,7%)
2010 14 934 690 243 415 (1,6%) -7 600 28,7 2,66 60 9 362 557 (62,7%)
2005 13 735 233 225 586 (1,6%) -9 000 27,6 2,79 55 8 476 150 (61,7%)
2000 12 628 596 229 905 (1,8%) -24 000 26,5 3,03 51 7 614 917 (60,3%)
1995 11 440 583 244 104 (2,1%) -14 000 25,5 3,36 41 6 608 767 (57,8%)
1990 10 218 091 240 714 (2,4%) -3 800 24,6 3,77 37 5 629 146 (55,1%)
1985 9 045 979 222 228 (2,5%) -3 400 24,0 4,21 33 4 632 898 (51,2%)
1980 7 976 445 203 792 (2,6%) -2 800 23,5 4,73 29 3 745 818 (47,0%)
1975 6 987 391 189 185 (2,7%) -1 440 23,1 5,43 25 2 960 068 (42,4%)
1970 6 072 527 172 682 (2,8%) -1 100 23,1 6,14 22 2 385 167 (39,3%)
1965 5 250 119 150 651 (2,9%) -1 100 23,4 6,56 19 1 923 644 (36,6%)
1960 4 545 550 131 309 (2,8%) -1 800 23,8 6,72 18 1 539 941 (33,9%)

W roku 2022 liczba ludności w Ekwadorze wynosiła 17 800 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,8 lat do 31,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 7 614 917 (60,3%) w 2000 roku do 11 864 000 (65,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Ekwadoru uległa zmianie z 28,8 na 70,7 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -4 811 31,1 2,38 70 11 265 000 (65,0%)
2025 18 478 000 223 000 (1,2%) -3 643 32,4 2,27 74 12 268 000 (66,4%)
2030 19 555 000 210 000 (1,1%) -2 684 33,7 2,17 79 13 286 000 (67,9%)
2035 20 554 000 193 000 (0,9%) -2 684 35,0 2,08 83 14 307 000 (69,6%)
2040 21 462 000 174 000 (0,8%) -2 684 36,3 2,00 86 15 302 000 (71,3%)
2045 22 269 000 153 000 (0,7%) -2 684 37,6 1,94 90 16 242 000 (72,9%)
2050 22 968 000 131 000 (0,6%) -2 684 38,8 1,89 93 17 115 000 (74,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,8 lat (81,1 lat dla mężczyzn, i 84,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 92,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Ekwadoru w roku 2022

Struktura społeczna Ekwadoru wskazuje na podział 9 026 000 kobiet oraz 9 003 000 mężczyzn, co daje średnio 998 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,2% ludności (6 353 067) poniżej dwudziestego roku życia, 56,2% ludności (10 138 947) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,5% osób (1 539 591) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gujana
Liczba ludności:803 000
Paragwaj
Liczba ludności:7 314 000
Peru
Liczba ludności:34 419 000
Surinam
Liczba ludności:591 000
Urugwaj
Liczba ludności:3 528 000
Wenezuela
Liczba ludności:34 311 000
Kanada
Liczba ludności:38 439 000