Ekwador liczba ludności 17 373 663 (na żywo)

Liczba ludności Ekwadoru w 2020 urośnie o 236 000 i osiągnie 17 569 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 811 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Ekwadorze wynosi 328 829 rocznie, liczba zgonów to 89 228 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,38 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Ekwadoru uległa zmianie z 28,8 na 67,9 w 2018 roku.

Obecna populacja 17 373 663 populacja na dzień (piątek 28 lutego 2020)
Średnia wieku 31,1 lat
Oczekiwana długość życia 77,2 lat
Gęstość zaludnienia 69,8 na km2
Liczba ludności Ekwadoru od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 17 336 000 236 000 (1,4%) -4 811 31,1 2,38 70 11 265 000 (65,0%)
2019 0 0 (0,0%) -6 155 30,8 2,41 69 11 067 000 (64,7%)
2018 0 0 (0,0%) -6 155 30,6 2,43 68 10 871 000 (64,5%)
2017 0 0 (0,0%) -6 155 30,3 2,46 67 10 676 000 (64,2%)
2016 0 0 (0,0%) -6 155 30,1 2,49 66 10 482 511 (64,0%)
2015 16 144 368 241 256 (1,5%) -6 155 29,9 2,51 65 10 290 743 (63,7%)
2010 14 934 690 243 415 (1,6%) -7 600 28,7 2,66 60 9 362 557 (62,7%)
2005 13 735 233 225 586 (1,6%) -9 000 27,6 2,79 55 8 476 150 (61,7%)
2000 12 628 596 229 905 (1,8%) -24 000 26,5 3,03 51 7 614 917 (60,3%)
1995 11 440 583 244 104 (2,1%) -14 000 25,5 3,36 41 6 608 767 (57,8%)
1990 10 218 091 240 714 (2,4%) -3 800 24,6 3,77 37 5 629 146 (55,1%)
1985 9 045 979 222 228 (2,5%) -3 400 24,0 4,21 33 4 632 898 (51,2%)
1980 7 976 445 203 792 (2,6%) -2 800 23,5 4,73 29 3 745 818 (47,0%)
1975 6 987 391 189 185 (2,7%) -1 440 23,1 5,43 25 2 960 068 (42,4%)
1970 6 072 527 172 682 (2,8%) -1 100 23,1 6,14 22 2 385 167 (39,3%)
1965 5 250 119 150 651 (2,9%) -1 100 23,4 6,56 19 1 923 644 (36,6%)
1960 4 545 550 131 309 (2,8%) -1 800 23,8 6,72 18 1 539 941 (33,9%)

W roku 2019 liczba ludności w Ekwadorze wynosiła 17 100 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,8 lat do 30,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 7 614 917 (60,3%) w 2000 roku do 11 265 000 (65,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Ekwadoru uległa zmianie z 28,8 na 67,9 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 17 336 000 236 000 (1,4%) -4 811 31,1 2,38 70 11 265 000 (65,0%)
2025 18 478 000 223 000 (1,2%) -3 643 32,4 2,27 74 12 268 000 (66,4%)
2030 19 555 000 210 000 (1,1%) -2 684 33,7 2,17 79 13 286 000 (67,9%)
2035 20 554 000 193 000 (0,9%) -2 684 35,0 2,08 83 14 307 000 (69,6%)
2040 21 462 000 174 000 (0,8%) -2 684 36,3 2,00 86 15 302 000 (71,3%)
2045 22 269 000 153 000 (0,7%) -2 684 37,6 1,94 90 16 242 000 (72,9%)
2050 22 968 000 131 000 (0,6%) -2 684 38,8 1,89 93 17 115 000 (74,5%)

Całkowita populacja Ekwadoru w 2020 roku wyniesie 17 336 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 22 968 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,8 lat (81,1 lat dla mężczyzn, i 84,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 92,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Ekwadoru w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,38% (237 000 mieszkańców, włączając 86 659 zgonów). Struktura społeczna Ekwadoru wskazuje na podział 8 675 000 kobiet oraz 8 660 000 mężczyzn, co daje średnio 998 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 36,3% ludności (6 286 034) poniżej dwudziestego roku życia, 55,9% ludności (9 689 090) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,9% osób (1 360 876) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gujana
Liczba ludności: 791 000
Paragwaj
Liczba ludności: 7 066 000
Peru
Liczba ludności: 33 312 000
Surinam
Liczba ludności: 578 000
Urugwaj
Liczba ludności: 3 494 000
Wenezuela
Liczba ludności: 33 172 000
Kanada
Liczba ludności: 37 559 000