Nikaragua liczba ludności 6 697 997 (na żywo)

Liczba ludności Nikaragui w 2024 urośnie o 62 000 i osiągnie 6 732 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 16 031 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Nikaragui uległa zmianie z 27,0 na 54,4 w 2022 roku.

Obecna populacja 6 697 997 populacja na dzień (niedziela 16 czerwca 2024)
Średnia wieku 31,3 lat
Gęstość zaludnienia 55,4 na km2
Liczba ludności Nikaragui od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 6 669 000 62 000 (0,9%) -16 031 31,3 55 4 132 000 (62,0%)
2023 6 607 000 63 000 (1,0%) -16 031 30,9 55 4 069 000 (61,6%)
2022 6 544 000 63 000 (1,0%) -16 031 30,6 54 4 006 000 (61,2%)
2021 6 481 000 64 000 (1,0%) -16 031 30,2 54 3 943 000 (60,8%)
2020 6 417 000 66 000 (1,0%) -16 031 29,9 2,09 53 3 881 000 (60,5%)
2019 0 0 (0,0%) -21 268 29,5 2,12 53 3 819 000 (60,1%)
2018 0 0 (0,0%) -21 268 29,2 2,15 52 3 757 000 (59,8%)
2017 0 0 (0,0%) -21 268 28,9 2,17 52 3 696 000 (59,4%)
2016 0 0 (0,0%) -21 268 28,5 2,20 51 3 635 038 (59,1%)
2015 6 082 035 68 038 (1,1%) -21 268 28,2 2,23 51 3 574 959 (58,8%)
2010 5 737 723 71 142 (1,2%) -27 000 26,6 2,43 48 3 285 133 (57,3%)
2005 5 379 328 69 625 (1,3%) -31 000 25,1 2,68 45 3 008 820 (55,9%)
2000 5 026 796 77 136 (1,5%) -34 800 23,7 3,08 42 2 751 517 (54,7%)
1995 4 612 228 91 503 (2,0%) -29 000 22,6 3,78 38 2 469 110 (53,5%)
1990 4 144 565 89 300 (2,2%) -24 000 21,7 4,60 34 2 169 141 (52,3%)
1985 3 709 091 89 838 (2,4%) -30 000 21,3 5,45 31 1 896 755 (51,1%)
1980 3 249 910 92 555 (2,9%) -22 000 21,2 6,13 27 1 622 940 (49,9%)
1975 2 796 746 84 898 (3,0%) -11 600 21,1 6,60 23 1 363 050 (48,7%)
1970 2 398 096 71 957 (3,0%) -7 600 21,1 6,89 20 1 127 825 (47,0%)
1965 2 062 630 60 511 (2,9%) -3 799 21,0 7,01 17 880 887 (42,7%)
1960 1 774 699 55 701 (3,0%) -2 801 21,1 7,34 15 702 444 (39,6%)

W roku 2023 liczba ludności w Nikaragui wynosiła 6 607 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,1 lat do 30,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 751 517 (54,7%) w 2000 roku do 4 132 000 (62,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Nikaragui uległa zmianie z 27,0 na 54,4 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -16 031 29,9 2,09 53 3 881 000 (60,5%)
2025 6 732 000 63 000 (0,9%) -8 000 31,6 1,98 56 4 197 000 (62,3%)
2030 7 046 000 60 000 (0,9%) -8 000 33,4 1,89 59 4 532 000 (64,3%)
2035 7 318 000 51 000 (0,7%) -8 000 35,2 1,82 61 4 852 000 (66,3%)
2040 7 549 000 43 000 (0,6%) -8 000 37,0 1,77 63 5 149 000 (68,2%)
2045 7 735 000 34 000 (0,4%) -8 000 38,7 1,74 64 5 421 000 (70,1%)
2050 7 876 000 25 000 (0,3%) -8 000 40,3 1,73 65 5 661 000 (71,9%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,5 lat (80,5 lat dla mężczyzn, i 84,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 65,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Nikaragui w roku 2023

Struktura społeczna Nikaragui wskazuje na podział 3 380 000 kobiet oraz 3 289 000 mężczyzn, co daje średnio 973 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 34,6% ludności (2 306 140) poniżej dwudziestego roku życia, 58,1% ludności (3 873 355) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,3% osób (484 169) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Panama
Liczba ludności:4 536 000
Argentyna
Liczba ludności:47 096 000
Boliwia
Liczba ludności:12 198 000
Brazylia
Liczba ludności:219 182 000
Chile
Liczba ludności:18 981 000
Kolumbia
Liczba ludności:51 556 000
Ekwador
Liczba ludności:18 255 000
Gujana
Liczba ludności:807 000