Nikaragua liczba ludności 6 591 638 (na żywo)

Liczba ludności Nikaragui w 2022 urośnie o 63 000 i osiągnie 6 607 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 16 031 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Nikaragui uległa zmianie z 27,0 na 53,3 w 2020 roku.

Obecna populacja 6 591 638 populacja na dzień (poniedziałek 3 października 2022)
Średnia wieku 30,6 lat
Gęstość zaludnienia 54,4 na km2
Liczba ludności Nikaragui od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 6 544 000 63 000 (1,0%) -16 031 30,6 54 4 006 000 (61,2%)
2021 6 481 000 64 000 (1,0%) -16 031 30,2 54 3 943 000 (60,8%)
2020 6 417 000 66 000 (1,0%) -16 031 29,9 2,09 53 3 881 000 (60,5%)
2019 0 0 (0,0%) -21 268 29,5 2,12 53 3 819 000 (60,1%)
2018 0 0 (0,0%) -21 268 29,2 2,15 52 3 757 000 (59,8%)
2017 0 0 (0,0%) -21 268 28,9 2,17 52 3 696 000 (59,4%)
2016 0 0 (0,0%) -21 268 28,5 2,20 51 3 635 038 (59,1%)
2015 6 082 035 68 038 (1,1%) -21 268 28,2 2,23 51 3 574 959 (58,8%)
2010 5 737 723 71 142 (1,2%) -27 000 26,6 2,43 48 3 285 133 (57,3%)
2005 5 379 328 69 625 (1,3%) -31 000 25,1 2,68 45 3 008 820 (55,9%)
2000 5 026 796 77 136 (1,5%) -34 800 23,7 3,08 42 2 751 517 (54,7%)
1995 4 612 228 91 503 (2,0%) -29 000 22,6 3,78 38 2 469 110 (53,5%)
1990 4 144 565 89 300 (2,2%) -24 000 21,7 4,60 34 2 169 141 (52,3%)
1985 3 709 091 89 838 (2,4%) -30 000 21,3 5,45 31 1 896 755 (51,1%)
1980 3 249 910 92 555 (2,9%) -22 000 21,2 6,13 27 1 622 940 (49,9%)
1975 2 796 746 84 898 (3,0%) -11 600 21,1 6,60 23 1 363 050 (48,7%)
1970 2 398 096 71 957 (3,0%) -7 600 21,1 6,89 20 1 127 825 (47,0%)
1965 2 062 630 60 511 (2,9%) -3 799 21,0 7,01 17 880 887 (42,7%)
1960 1 774 699 55 701 (3,0%) -2 801 21,1 7,34 15 702 444 (39,6%)

W roku 2021 liczba ludności w Nikaragui wynosiła 6 481 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,1 lat do 30,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 751 517 (54,7%) w 2000 roku do 4 006 000 (61,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Nikaragui uległa zmianie z 27,0 na 53,3 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -16 031 29,9 2,09 53 3 881 000 (60,5%)
2025 6 732 000 63 000 (0,9%) -8 000 31,6 1,98 56 4 197 000 (62,3%)
2030 7 046 000 60 000 (0,9%) -8 000 33,4 1,89 59 4 532 000 (64,3%)
2035 7 318 000 51 000 (0,7%) -8 000 35,2 1,82 61 4 852 000 (66,3%)
2040 7 549 000 43 000 (0,6%) -8 000 37,0 1,77 63 5 149 000 (68,2%)
2045 7 735 000 34 000 (0,4%) -8 000 38,7 1,74 64 5 421 000 (70,1%)
2050 7 876 000 25 000 (0,3%) -8 000 40,3 1,73 65 5 661 000 (71,9%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,5 lat (80,5 lat dla mężczyzn, i 84,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 65,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Nikaragui w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,97% (64 000 mieszkańców, włączając 31 199 zgonów). Struktura społeczna Nikaragui wskazuje na podział 3 317 000 kobiet oraz 3 227 000 mężczyzn, co daje średnio 973 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,7% ludności (2 335 554) poniżej dwudziestego roku życia, 57,6% ludności (3 769 344) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,7% osób (439 757) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Panama
Liczba ludności: 4 414 000
Argentyna
Liczba ludności: 46 313 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 872 000
Brazylia
Liczba ludności: 216 636 000
Chile
Liczba ludności: 18 734 000
Kolumbia
Liczba ludności: 50 917 000
Ekwador
Liczba ludności: 17 800 000
Gujana
Liczba ludności: 799 000