Chile liczba ludności 18 567 751 (na żywo)

Liczba ludności Chile w 2020 urośnie o 136 000 i osiągnie 18 605 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 15 310 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Chile wynosi 234 792 rocznie, liczba zgonów to 116 971 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,64 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Chile uległa zmianie z 15,2 na 24,5 w 2018 roku.

Obecna populacja 18 567 751 populacja na dzień (piątek 18 września 2020)
Średnia wieku 36,9 lat
Oczekiwana długość życia 80,2 lat
Gęstość zaludnienia 24,8 na km2
Liczba ludności Chile od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 18 473 000 136 000 (0,7%) 15 310 36,9 1,75 25 16 681 000 (90,3%)
2019 0 0 (0,0%) 17 057 36,6 1,75 25 16 532 000 (90,2%)
2018 0 0 (0,0%) 17 057 36,4 1,76 25 16 379 000 (90,0%)
2017 0 0 (0,0%) 17 057 36,1 1,77 24 16 223 000 (89,9%)
2016 0 0 (0,0%) 17 057 35,8 1,78 24 16 064 512 (89,7%)
2015 17 762 681 148 883 (0,8%) 17 057 35,5 1,79 24 15 902 928 (89,5%)
2010 16 993 354 163 912 (1,0%) 16 164 34,0 1,88 23 15 053 733 (88,6%)
2005 16 147 064 173 286 (1,1%) 11 877 32,6 1,98 22 14 119 477 (87,4%)
2000 15 262 754 185 802 (1,2%) 7 472 31,1 2,11 21 13 137 110 (86,1%)
1995 14 296 613 205 224 (1,4%) 4 691 29,8 2,31 19 12 087 071 (84,5%)
1990 13 242 132 216 335 (1,6%) 2 730 28,7 2,55 18 11 026 856 (83,3%)
1985 12 181 028 195 370 (1,6%) -4 191 27,9 2,67 16 10 064 453 (82,6%)
1980 11 266 226 169 358 (1,5%) -12 703 27,0 2,78 15 9 153 020 (81,2%)
1975 10 435 534 168 478 (1,6%) -15 322 26,2 3,22 14 8 179 998 (78,4%)
1970 9 563 865 185 622 (1,9%) -12 505 25,6 4,02 13 7 194 609 (75,2%)
1965 8 617 077 186 239 (2,2%) -8 117 25,5 4,75 12 6 178 100 (71,7%)
1960 7 716 625 173 531 (2,2%) -8 999 25,6 5,10 10 5 234 650 (67,8%)

W roku 2019 liczba ludności w Chile wynosiła 18 337 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,6 lat do 36,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 13 137 110 (86,1%) w 2000 roku do 16 681 000 (90,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Chile uległa zmianie z 15,2 na 24,5 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 18 473 000 136 000 (0,7%) 15 310 36,9 1,75 25 16 681 000 (90,3%)
2025 19 099 000 118 000 (0,6%) 15 133 38,4 1,73 26 17 364 000 (90,9%)
2030 19 637 000 98 000 (0,5%) 11 653 39,7 1,72 26 17 950 000 (91,4%)
2035 20 059 000 76 000 (0,4%) 11 653 41,1 1,72 27 18 427 000 (91,9%)
2040 20 379 000 56 000 (0,3%) 11 653 42,4 1,72 27 18 810 000 (92,3%)
2045 20 598 000 36 000 (0,2%) 11 653 43,5 1,73 28 19 097 000 (92,7%)
2050 20 718 000 16 000 (0,1%) 11 653 44,4 1,74 28 19 290 000 (93,1%)

Całkowita populacja Chile w 2020 roku wyniesie 18 473 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 20 718 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,3 lat (83,8 lat dla mężczyzn, i 86,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 27,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Chile w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,74% (140 000 mieszkańców, włączając 113 287 zgonów). Struktura społeczna Chile wskazuje na podział 9 317 000 kobiet oraz 9 155 000 mężczyzn, co daje średnio 983 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 26,5% ludności (4 899 040) poniżej dwudziestego roku życia, 61,2% ludności (11 312 865) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 12,2% osób (2 257 401) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kolumbia
Liczba ludności: 50 220 000
Ekwador
Liczba ludności: 17 336 000
Gujana
Liczba ludności: 791 000
Paragwaj
Liczba ludności: 7 066 000
Peru
Liczba ludności: 33 312 000
Surinam
Liczba ludności: 578 000
Urugwaj
Liczba ludności: 3 494 000
Wenezuela
Liczba ludności: 33 172 000