Chile liczba ludności 18 447 290 (na żywo)

Liczba ludności Chile w 2019 urośnie o 140 000 i osiągnie 18 473 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 17 057 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Chile wynosi 235 729 rocznie, liczba zgonów to 115 134 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,66 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Chile uległa zmianie z 15,2 na 24,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 18 447 290 populacja na dzień (środa 23 października 2019)
Średnia wieku 36,6 lat
Oczekiwana długość życia 80,0 lat
Gęstość zaludnienia 24,7 na km2
Liczba ludności Chile od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 18 337 000 140 000 (0,8%) 17 057 36,6 1,75 25 16 532 000 (90,2%)
2018 18 197 000 142 000 (0,8%) 17 057 36,4 1,76 25 16 379 000 (90,0%)
2017 18 055 000 145 246 (0,8%) 17 057 36,1 1,77 24 16 223 000 (89,9%)
2016 17 909 754 147 073 (0,8%) 17 057 35,8 1,78 24 16 064 512 (89,7%)
2015 17 762 681 148 883 (0,8%) 17 057 35,5 1,79 24 15 902 928 (89,5%)
2010 16 993 354 163 912 (1,0%) 16 164 34,0 1,88 23 15 053 733 (88,6%)
2005 16 147 064 173 286 (1,1%) 11 877 32,6 1,98 22 14 119 477 (87,4%)
2000 15 262 754 185 802 (1,2%) 7 472 31,1 2,11 21 13 137 110 (86,1%)
1995 14 296 613 205 224 (1,4%) 4 691 29,8 2,31 19 12 087 071 (84,5%)
1990 13 242 132 216 335 (1,6%) 2 730 28,7 2,55 18 11 026 856 (83,3%)
1985 12 181 028 195 370 (1,6%) -4 191 27,9 2,67 16 10 064 453 (82,6%)
1980 11 266 226 169 358 (1,5%) -12 703 27,0 2,78 15 9 153 020 (81,2%)
1975 10 435 534 168 478 (1,6%) -15 322 26,2 3,22 14 8 179 998 (78,4%)
1970 9 563 865 185 622 (1,9%) -12 505 25,6 4,02 13 7 194 609 (75,2%)
1965 8 617 077 186 239 (2,2%) -8 117 25,5 4,75 12 6 178 100 (71,7%)
1960 7 716 625 173 531 (2,2%) -8 999 25,6 5,10 10 5 234 650 (67,8%)

W roku 2018 liczba ludności w Chile wynosiła 18 197 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,6 lat do 36,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 13 137 110 (86,1%) w 2000 roku do 16 532 000 (90,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Chile uległa zmianie z 15,2 na 24,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 18 473 000 136 000 (0,7%) 15 310 36,9 1,75 25 16 681 000 (90,3%)
2025 19 099 000 118 000 (0,6%) 15 133 38,4 1,73 26 17 364 000 (90,9%)
2030 19 637 000 98 000 (0,5%) 11 653 39,7 1,72 26 17 950 000 (91,4%)
2035 20 059 000 76 000 (0,4%) 11 653 41,1 1,72 27 18 427 000 (91,9%)
2040 20 379 000 56 000 (0,3%) 11 653 42,4 1,72 27 18 810 000 (92,3%)
2045 20 598 000 36 000 (0,2%) 11 653 43,5 1,73 28 19 097 000 (92,7%)
2050 20 718 000 16 000 (0,1%) 11 653 44,4 1,74 28 19 290 000 (93,1%)

Całkowita populacja Chile w 2020 roku wyniesie 18 473 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 20 718 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,3 lat (83,8 lat dla mężczyzn, i 86,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 27,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Chile w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,77% (142 000 mieszkańców, włączając 111 443 zgonów). Struktura społeczna Chile wskazuje na podział 9 250 000 kobiet oraz 9 086 000 mężczyzn, co daje średnio 982 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 26,8% ludności (4 921 651) poniżej dwudziestego roku życia, 61,3% ludności (11 240 581) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 11,8% osób (2 169 267) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kolumbia
Liczba ludności: 49 850 000
Ekwador
Liczba ludności: 17 100 000
Gujana
Liczba ludności: 787 000
Paragwaj
Liczba ludności: 6 982 000
Peru
Liczba ludności: 32 934 000
Surinam
Liczba ludności: 573 000
Urugwaj
Liczba ludności: 3 482 000
Wenezuela
Liczba ludności: 32 780 000