Belize liczba ludności 397 627 (na żywo)

Liczba ludności Belize w 2019 urośnie o 8 000 i osiągnie 398 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 1 366 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Belize wynosi 8 496 rocznie, liczba zgonów to 2 090 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,64 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Belize uległa zmianie z 6,3 na 16,4 w 2017 roku.

Obecna populacja 397 627 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 27,6 lat
Oczekiwana długość życia 71,1 lat
Gęstość zaludnienia 17,1 na km2
Liczba ludności Belize od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 390 000 8 000 (2,1%) 1 366 27,6 2,41 17 170 000 (43,6%)
2018 382 000 7 000 (1,8%) 1 366 27,3 2,45 17 167 000 (43,7%)
2017 375 000 8 046 (2,2%) 1 366 27,1 2,48 16 164 000 (43,7%)
2016 366 954 7 666 (2,1%) 1 366 26,9 2,51 16 160 891 (43,8%)
2015 359 288 7 594 (2,1%) 1 366 26,7 2,54 16 157 990 (44,0%)
2010 321 608 7 679 (2,4%) 1 519 25,6 2,72 14 144 605 (45,0%)
2005 283 277 7 188 (2,5%) 1 744 23,7 3,07 12 131 188 (46,3%)
2000 247 315 8 289 (3,4%) 1 159 23,3 3,60 11 117 878 (47,7%)
1995 206 963 5 289 (2,6%) 2 382 23,3 4,11 9 98 274 (47,5%)
1990 187 552 4 083 (2,2%) -1 802 22,5 4,51 8 89 022 (47,5%)
1985 164 921 4 574 (2,8%) -1 081 22,1 5,02 7 79 853 (48,4%)
1980 144 155 2 850 (2,0%) -1 066 22,1 5,85 6 71 175 (49,4%)
1975 133 260 1 953 (1,5%) -2 708 22,0 6,28 6 66 858 (50,2%)
1970 122 182 2 921 (2,4%) -2 133 22,5 6,30 5 62 268 (51,0%)
1965 106 119 3 050 (2,9%) -591 22,9 6,40 5 55 692 (52,5%)
1960 92 064 2 639 (2,8%) -484 23,4 6,50 4 49 740 (54,0%)

W roku 2018 liczba ludności w Belize wynosiła 382 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,4 lat do 27,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 117 878 (47,7%) w 2000 roku do 170 000 (43,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Belize uległa zmianie z 6,3 na 16,4 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 398 000 8 000 (2,0%) 1 232 27,7 2,38 17 173 000 (43,6%)
2025 436 000 7 000 (1,6%) 1 109 29,0 2,25 19 191 000 (43,8%)
2030 473 000 7 000 (1,5%) 1 109 30,3 2,14 21 210 000 (44,5%)
2035 507 000 7 000 (1,4%) 1 109 31,7 2,05 22 232 000 (45,9%)
2040 538 000 6 000 (1,1%) 1 109 32,9 1,97 24 256 000 (47,6%)
2045 566 000 5 000 (0,9%) 1 109 34,3 1,91 25 279 000 (49,3%)
2050 592 000 5 000 (0,8%) 1 109 35,6 1,86 26 302 000 (51,0%)

Całkowita populacja Belize w 2020 roku wyniesie 398 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 592 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 75,8 lat (72,8 lat dla mężczyzn, i 78,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 26,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Belize w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,09% (7 000 mieszkańców, włączając 2 040 zgonów). Struktura społeczna Belize wskazuje na podział 196 000 kobiet oraz 194 000 mężczyzn, co daje średnio 990 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 40,8% ludności (158 964) poniżej dwudziestego roku życia, 55,4% ludności (216 216) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,0% osób (15 717) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kostaryka
Liczba ludności: 4 999 000
Salwador
Liczba ludności: 6 445 000
Gwatemala
Liczba ludności: 17 578 000
Honduras
Liczba ludności: 9 569 000
Meksyk
Liczba ludności: 132 328 000
Nikaragua
Liczba ludności: 6 351 000
Panama
Liczba ludności: 4 226 000
Argentyna
Liczba ludności: 45 102 000