Honduras liczba ludności 9 712 014 (na żywo)

Liczba ludności Hondurasu w 2019 urośnie o 152 000 i osiągnie 9 719 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 800 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Hondurasie wynosi 199 341 rocznie, liczba zgonów to 46 134 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,60 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Hondurasu uległa zmianie z 32,9 na 82,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 9 712 014 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 27,7 lat
Oczekiwana długość życia 74,1 lat
Gęstość zaludnienia 85,5 na km2
Liczba ludności Hondurasu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 9 569 000 152 000 (1,6%) -2 800 27,7 2,36 86 5 456 000 (57,0%)
2018 9 417 000 152 000 (1,6%) -2 800 27,4 2,39 84 5 317 000 (56,5%)
2017 9 265 000 152 133 (1,6%) -2 800 27,1 2,43 83 5 179 000 (55,9%)
2016 9 112 867 152 038 (1,7%) -2 800 26,8 2,47 81 5 040 782 (55,3%)
2015 8 960 829 151 613 (1,7%) -2 800 26,5 2,51 80 4 904 262 (54,7%)
2010 8 194 778 159 757 (2,0%) -3 000 25,0 2,87 73 4 236 372 (51,7%)
2005 7 373 430 169 277 (2,3%) -4 800 23,7 3,45 66 3 577 293 (48,5%)
2000 6 524 283 167 062 (2,6%) -8 400 22,8 4,06 58 2 965 809 (45,5%)
1995 5 709 051 156 426 (2,7%) -13 000 22,1 4,64 51 2 451 524 (42,9%)
1990 4 955 328 141 191 (2,9%) -15 600 21,7 5,14 44 2 004 926 (40,5%)
1985 4 281 189 126 302 (3,0%) -14 800 21,4 5,67 38 1 615 507 (37,7%)
1980 3 678 286 111 621 (3,0%) -12 400 21,3 6,31 33 1 282 618 (34,9%)
1975 3 153 261 94 007 (3,0%) -10 200 21,3 6,84 28 1 012 512 (32,1%)
1970 2 716 659 79 142 (2,9%) -9 200 21,4 7,27 24 785 169 (28,9%)
1965 2 346 010 65 965 (2,8%) -8 200 21,7 7,44 21 603 018 (25,7%)
1960 2 038 637 57 770 (2,8%) -5 800 22,1 7,46 18 463 729 (22,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Hondurasie wynosiła 9 417 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,1 lat do 27,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 965 809 (45,5%) w 2000 roku do 5 456 000 (57,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Hondurasu uległa zmianie z 32,9 na 82,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 9 719 000 150 000 (1,5%) -2 800 28,0 2,32 87 5 596 000 (57,6%)
2025 10 455 000 144 000 (1,4%) -2 600 29,6 2,18 93 6 293 000 (60,2%)
2030 11 147 000 134 000 (1,2%) -2 000 31,2 2,06 100 6 973 000 (62,6%)
2035 11 779 000 121 000 (1,0%) -1 502 32,8 1,97 105 7 613 000 (64,6%)
2040 12 339 000 106 000 (0,9%) -600 34,5 1,90 110 8 221 000 (66,6%)
2045 12 831 000 93 000 (0,7%) -400 36,1 1,84 115 8 797 000 (68,6%)
2050 13 249 000 78 000 (0,6%) -400 37,7 1,80 118 9 331 000 (70,4%)

Całkowita populacja Hondurasu w 2020 roku wyniesie 9 719 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 13 249 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,3 lat (77,1 lat dla mężczyzn, i 81,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 118,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Hondurasu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,61% (152 000 mieszkańców, włączając 44 598 zgonów). Struktura społeczna Hondurasu wskazuje na podział 4 797 000 kobiet oraz 4 772 000 mężczyzn, co daje średnio 995 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 40,9% ludności (3 914 678) poniżej dwudziestego roku życia, 54,1% ludności (5 179 700) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,9% osób (472 709) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Meksyk
Liczba ludności: 132 328 000
Nikaragua
Liczba ludności: 6 351 000
Panama
Liczba ludności: 4 226 000
Argentyna
Liczba ludności: 45 102 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 380 000
Brazylia
Liczba ludności: 212 393 000
Chile
Liczba ludności: 18 337 000
Kolumbia
Liczba ludności: 49 850 000