Honduras liczba ludności 9 810 644 (na żywo)

Liczba ludności Hondurasu w 2020 urośnie o 150 000 i osiągnie 9 869 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 800 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Hondurasie wynosi 199 531 rocznie, liczba zgonów to 46 894 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,57 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Hondurasu uległa zmianie z 32,9 na 84,2 w 2018 roku.

Obecna populacja 9 810 644 populacja na dzień (poniedziałek 10 sierpnia 2020)
Średnia wieku 28,0 lat
Oczekiwana długość życia 74,3 lat
Gęstość zaludnienia 86,9 na km2
Liczba ludności Hondurasu od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 9 719 000 150 000 (1,5%) -2 800 28,0 2,32 87 5 596 000 (57,6%)
2019 0 0 (0,0%) -2 800 27,7 2,36 86 5 456 000 (57,0%)
2018 0 0 (0,0%) -2 800 27,4 2,39 84 5 317 000 (56,5%)
2017 0 0 (0,0%) -2 800 27,1 2,43 83 5 179 000 (55,9%)
2016 0 0 (0,0%) -2 800 26,8 2,47 81 5 040 782 (55,3%)
2015 8 960 829 151 613 (1,7%) -2 800 26,5 2,51 80 4 904 262 (54,7%)
2010 8 194 778 159 757 (2,0%) -3 000 25,0 2,87 73 4 236 372 (51,7%)
2005 7 373 430 169 277 (2,3%) -4 800 23,7 3,45 66 3 577 293 (48,5%)
2000 6 524 283 167 062 (2,6%) -8 400 22,8 4,06 58 2 965 809 (45,5%)
1995 5 709 051 156 426 (2,7%) -13 000 22,1 4,64 51 2 451 524 (42,9%)
1990 4 955 328 141 191 (2,9%) -15 600 21,7 5,14 44 2 004 926 (40,5%)
1985 4 281 189 126 302 (3,0%) -14 800 21,4 5,67 38 1 615 507 (37,7%)
1980 3 678 286 111 621 (3,0%) -12 400 21,3 6,31 33 1 282 618 (34,9%)
1975 3 153 261 94 007 (3,0%) -10 200 21,3 6,84 28 1 012 512 (32,1%)
1970 2 716 659 79 142 (2,9%) -9 200 21,4 7,27 24 785 169 (28,9%)
1965 2 346 010 65 965 (2,8%) -8 200 21,7 7,44 21 603 018 (25,7%)
1960 2 038 637 57 770 (2,8%) -5 800 22,1 7,46 18 463 729 (22,7%)

W roku 2019 liczba ludności w Hondurasie wynosiła 9 569 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,1 lat do 27,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 965 809 (45,5%) w 2000 roku do 5 596 000 (57,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Hondurasu uległa zmianie z 32,9 na 84,2 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 9 719 000 150 000 (1,5%) -2 800 28,0 2,32 87 5 596 000 (57,6%)
2025 10 455 000 144 000 (1,4%) -2 600 29,6 2,18 93 6 293 000 (60,2%)
2030 11 147 000 134 000 (1,2%) -2 000 31,2 2,06 100 6 973 000 (62,6%)
2035 11 779 000 121 000 (1,0%) -1 502 32,8 1,97 105 7 613 000 (64,6%)
2040 12 339 000 106 000 (0,9%) -600 34,5 1,90 110 8 221 000 (66,6%)
2045 12 831 000 93 000 (0,7%) -400 36,1 1,84 115 8 797 000 (68,6%)
2050 13 249 000 78 000 (0,6%) -400 37,7 1,80 118 9 331 000 (70,4%)

Całkowita populacja Hondurasu w 2020 roku wyniesie 9 719 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 13 249 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,3 lat (77,1 lat dla mężczyzn, i 81,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 118,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Hondurasu w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,57% (152 000 mieszkańców, włączając 45 365 zgonów). Struktura społeczna Hondurasu wskazuje na podział 4 872 000 kobiet oraz 4 847 000 mężczyzn, co daje średnio 995 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 40,2% ludności (3 905 094) poniżej dwudziestego roku życia, 54,8% ludności (5 321 153) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,1% osób (493 725) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Meksyk
Liczba ludności: 133 870 000
Nikaragua
Liczba ludności: 6 417 000
Panama
Liczba ludności: 4 289 000
Argentyna
Liczba ludności: 45 510 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 544 000
Brazylia
Liczba ludności: 213 863 000
Chile
Liczba ludności: 18 473 000
Kolumbia
Liczba ludności: 50 220 000