Honduras liczba ludności 10 128 507 (na żywo)

Liczba ludności Hondurasu w 2022 urośnie o 148 000 i osiągnie 10 165 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 800 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Hondurasu uległa zmianie z 32,9 na 86,9 w 2020 roku.

Obecna populacja 10 128 507 populacja na dzień (niedziela 2 października 2022)
Średnia wieku 28,6 lat
Gęstość zaludnienia 89,5 na km2
Liczba ludności Hondurasu od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 10 017 000 148 000 (1,5%) -2 800 28,6 90 5 875 000 (58,7%)
2021 9 869 000 150 000 (1,5%) -2 800 28,3 88 5 736 000 (58,1%)
2020 9 719 000 150 000 (1,5%) -2 800 28,0 2,32 87 5 596 000 (57,6%)
2019 0 0 (0,0%) -2 800 27,7 2,36 86 5 456 000 (57,0%)
2018 0 0 (0,0%) -2 800 27,4 2,39 84 5 317 000 (56,5%)
2017 0 0 (0,0%) -2 800 27,1 2,43 83 5 179 000 (55,9%)
2016 0 0 (0,0%) -2 800 26,8 2,47 81 5 040 782 (55,3%)
2015 8 960 829 151 613 (1,7%) -2 800 26,5 2,51 80 4 904 262 (54,7%)
2010 8 194 778 159 757 (2,0%) -3 000 25,0 2,87 73 4 236 372 (51,7%)
2005 7 373 430 169 277 (2,3%) -4 800 23,7 3,45 66 3 577 293 (48,5%)
2000 6 524 283 167 062 (2,6%) -8 400 22,8 4,06 58 2 965 809 (45,5%)
1995 5 709 051 156 426 (2,7%) -13 000 22,1 4,64 51 2 451 524 (42,9%)
1990 4 955 328 141 191 (2,9%) -15 600 21,7 5,14 44 2 004 926 (40,5%)
1985 4 281 189 126 302 (3,0%) -14 800 21,4 5,67 38 1 615 507 (37,7%)
1980 3 678 286 111 621 (3,0%) -12 400 21,3 6,31 33 1 282 618 (34,9%)
1975 3 153 261 94 007 (3,0%) -10 200 21,3 6,84 28 1 012 512 (32,1%)
1970 2 716 659 79 142 (2,9%) -9 200 21,4 7,27 24 785 169 (28,9%)
1965 2 346 010 65 965 (2,8%) -8 200 21,7 7,44 21 603 018 (25,7%)
1960 2 038 637 57 770 (2,8%) -5 800 22,1 7,46 18 463 729 (22,7%)

W roku 2021 liczba ludności w Hondurasie wynosiła 9 869 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,1 lat do 28,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 965 809 (45,5%) w 2000 roku do 5 875 000 (58,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Hondurasu uległa zmianie z 32,9 na 86,9 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -2 800 28,0 2,32 87 5 596 000 (57,6%)
2025 10 455 000 144 000 (1,4%) -2 600 29,6 2,18 93 6 293 000 (60,2%)
2030 11 147 000 134 000 (1,2%) -2 000 31,2 2,06 100 6 973 000 (62,6%)
2035 11 779 000 121 000 (1,0%) -1 502 32,8 1,97 105 7 613 000 (64,6%)
2040 12 339 000 106 000 (0,9%) -600 34,5 1,90 110 8 221 000 (66,6%)
2045 12 831 000 93 000 (0,7%) -400 36,1 1,84 115 8 797 000 (68,6%)
2050 13 249 000 78 000 (0,6%) -400 37,7 1,80 118 9 331 000 (70,4%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,3 lat (77,1 lat dla mężczyzn, i 81,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 118,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Hondurasu w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,50% (150 000 mieszkańców, włączając 46 894 zgonów). Struktura społeczna Hondurasu wskazuje na podział 5 022 000 kobiet oraz 4 996 000 mężczyzn, co daje średnio 995 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 38,8% ludności (3 887 598) poniżej dwudziestego roku życia, 55,8% ludności (5 588 484) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,4% osób (537 913) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Meksyk
Liczba ludności: 136 869 000
Nikaragua
Liczba ludności: 6 544 000
Panama
Liczba ludności: 4 414 000
Argentyna
Liczba ludności: 46 313 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 872 000
Brazylia
Liczba ludności: 216 636 000
Chile
Liczba ludności: 18 734 000
Kolumbia
Liczba ludności: 50 917 000