Kostaryka liczba ludności 5 226 490 (na żywo)

Liczba ludności Kostaryki w 2024 urośnie o 39 000 i osiągnie 5 247 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 2 699 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Kostaryki uległa zmianie z 46,8 na 100,5 w 2022 roku.

Obecna populacja 5 226 490 populacja na dzień (niedziela 16 czerwca 2024)
Średnia wieku 36,7 lat
Gęstość zaludnienia 102,0 na km2
Liczba ludności Kostaryki od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 5 209 000 39 000 (0,8%) 2 699 36,7 102 4 317 000 (82,9%)
2023 5 170 000 40 000 (0,8%) 2 699 36,4 101 4 258 000 (82,4%)
2022 5 130 000 42 000 (0,8%) 2 699 36,1 101 4 197 000 (81,8%)
2021 5 088 000 44 000 (0,9%) 2 699 35,7 100 4 133 000 (81,2%)
2020 5 044 000 45 000 (0,9%) 2 699 35,4 1,73 99 4 066 000 (80,6%)
2019 0 0 (0,0%) 3 277 35,0 1,74 98 3 997 000 (79,9%)
2018 0 0 (0,0%) 3 277 34,7 1,76 97 3 925 000 (79,2%)
2017 0 0 (0,0%) 3 277 34,3 1,77 96 3 850 000 (78,5%)
2016 0 0 (0,0%) 3 277 34,0 1,79 95 3 772 888 (77,7%)
2015 4 807 852 50 277 (1,1%) 3 277 33,7 1,80 94 3 693 440 (76,8%)
2010 4 545 280 57 017 (1,3%) 3 932 32,0 1,92 89 3 260 511 (71,7%)
2005 4 247 841 60 803 (1,4%) 6 068 30,3 2,07 83 2 789 515 (65,7%)
2000 3 925 443 76 720 (2,0%) 8 358 28,7 2,37 77 2 317 935 (59,0%)
1995 3 510 926 85 236 (2,4%) 17 905 27,4 2,82 69 1 915 526 (54,6%)
1990 3 095 995 77 040 (2,5%) 13 840 26,3 3,17 61 1 548 059 (50,0%)
1985 2 730 233 70 452 (2,6%) 3 483 25,6 3,41 53 1 240 754 (45,4%)
1980 2 389 310 62 606 (2,6%) 3 775 24,8 3,59 47 1 029 769 (43,1%)
1975 2 097 407 51 827 (2,5%) 3 485 24,0 3,81 41 867 257 (41,3%)
1970 1 848 866 50 555 (2,7%) 2 528 23,0 4,61 36 717 859 (38,8%)
1965 1 589 621 52 580 (3,3%) 1 565 22,5 5,85 31 568 941 (35,8%)
1960 1 333 040 48 877 (3,5%) 1 581 22,5 6,45 26 456 620 (34,3%)

W roku 2023 liczba ludności w Kostaryce wynosiła 5 170 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,5 lat do 36,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 317 935 (59,0%) w 2000 roku do 4 317 000 (82,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kostaryki uległa zmianie z 46,8 na 100,5 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 2 699 35,4 1,73 99 4 066 000 (80,6%)
2025 5 247 000 38 000 (0,7%) 2 196 37,1 1,68 103 4 373 000 (83,3%)
2030 5 417 000 31 000 (0,6%) 1 758 38,8 1,66 106 4 618 000 (85,2%)
2035 5 554 000 25 000 (0,5%) 1 756 40,4 1,66 109 4 802 000 (86,5%)
2040 5 659 000 19 000 (0,3%) 1 755 41,9 1,67 111 4 935 000 (87,2%)
2045 5 733 000 13 000 (0,2%) 1 756 43,3 1,68 112 5 040 000 (87,9%)
2050 5 774 000 6 000 (0,1%) 1 756 44,5 1,69 113 5 115 000 (88,6%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,4 lat (84,0 lat dla mężczyzn, i 86,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 113,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kostaryki w roku 2023

Struktura społeczna Kostaryki wskazuje na podział 2 607 000 kobiet oraz 2 602 000 mężczyzn, co daje średnio 998 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 26,6% ludności (1 387 678) poniżej dwudziestego roku życia, 61,3% ludności (3 195 201) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 12,1% osób (630 289) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Salwador
Liczba ludności:6 610 000
Gwatemala
Liczba ludności:19 242 000
Honduras
Liczba ludności:10 311 000
Meksyk
Liczba ludności:139 744 000
Nikaragua
Liczba ludności:6 669 000
Panama
Liczba ludności:4 536 000
Argentyna
Liczba ludności:47 096 000
Boliwia
Liczba ludności:12 198 000