Kostaryka liczba ludności 5 041 904 (na żywo)

Liczba ludności Kostaryki w 2019 urośnie o 46 000 i osiągnie 5 044 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 3 277 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kostaryce wynosi 67 939 rocznie, liczba zgonów to 25 725 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,84 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Kostaryki uległa zmianie z 46,8 na 96,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 5 041 904 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 35,0 lat
Oczekiwana długość życia 80,4 lat
Gęstość zaludnienia 97,9 na km2
Liczba ludności Kostaryki od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 4 999 000 46 000 (0,9%) 3 277 35,0 1,74 98 3 997 000 (79,9%)
2018 4 953 000 47 000 (1,0%) 3 277 34,7 1,76 97 3 925 000 (79,2%)
2017 4 906 000 48 726 (1,0%) 3 277 34,3 1,77 96 3 850 000 (78,5%)
2016 4 857 274 49 422 (1,0%) 3 277 34,0 1,79 95 3 772 888 (77,7%)
2015 4 807 852 50 277 (1,1%) 3 277 33,7 1,80 94 3 693 440 (76,8%)
2010 4 545 280 57 017 (1,3%) 3 932 32,0 1,92 89 3 260 511 (71,7%)
2005 4 247 841 60 803 (1,4%) 6 068 30,3 2,07 83 2 789 515 (65,7%)
2000 3 925 443 76 720 (2,0%) 8 358 28,7 2,37 77 2 317 935 (59,0%)
1995 3 510 926 85 236 (2,4%) 17 905 27,4 2,82 69 1 915 526 (54,6%)
1990 3 095 995 77 040 (2,5%) 13 840 26,3 3,17 61 1 548 059 (50,0%)
1985 2 730 233 70 452 (2,6%) 3 483 25,6 3,41 53 1 240 754 (45,4%)
1980 2 389 310 62 606 (2,6%) 3 775 24,8 3,59 47 1 029 769 (43,1%)
1975 2 097 407 51 827 (2,5%) 3 485 24,0 3,81 41 867 257 (41,3%)
1970 1 848 866 50 555 (2,7%) 2 528 23,0 4,61 36 717 859 (38,8%)
1965 1 589 621 52 580 (3,3%) 1 565 22,5 5,85 31 568 941 (35,8%)
1960 1 333 040 48 877 (3,5%) 1 581 22,5 6,45 26 456 620 (34,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Kostaryce wynosiła 4 953 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,5 lat do 34,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 317 935 (59,0%) w 2000 roku do 3 997 000 (79,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kostaryki uległa zmianie z 46,8 na 96,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 5 044 000 45 000 (0,9%) 2 699 35,4 1,73 99 4 066 000 (80,6%)
2025 5 247 000 38 000 (0,7%) 2 196 37,1 1,68 103 4 373 000 (83,3%)
2030 5 417 000 31 000 (0,6%) 1 758 38,8 1,66 106 4 618 000 (85,2%)
2035 5 554 000 25 000 (0,5%) 1 756 40,4 1,66 109 4 802 000 (86,5%)
2040 5 659 000 19 000 (0,3%) 1 755 41,9 1,67 111 4 935 000 (87,2%)
2045 5 733 000 13 000 (0,2%) 1 756 43,3 1,68 112 5 040 000 (87,9%)
2050 5 774 000 6 000 (0,1%) 1 756 44,5 1,69 113 5 115 000 (88,6%)

Całkowita populacja Kostaryki w 2020 roku wyniesie 5 044 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 5 774 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,4 lat (84,0 lat dla mężczyzn, i 86,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 113,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kostaryki w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,93% (47 000 mieszkańców, włączając 24 599 zgonów). Struktura społeczna Kostaryki wskazuje na podział 2 500 000 kobiet oraz 2 499 000 mężczyzn, co daje średnio 1 000 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 28,5% ludności (1 425 715) poniżej dwudziestego roku życia, 61,4% ludności (3 071 386) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 10,1% osób (503 899) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Salwador
Liczba ludności: 6 445 000
Gwatemala
Liczba ludności: 17 578 000
Honduras
Liczba ludności: 9 569 000
Meksyk
Liczba ludności: 132 328 000
Nikaragua
Liczba ludności: 6 351 000
Panama
Liczba ludności: 4 226 000
Argentyna
Liczba ludności: 45 102 000
Boliwia
Liczba ludności: 11 380 000