Kostaryka liczba ludności 5 206 649 (na żywo)

Liczba ludności Kostaryki w 2023 urośnie o 40 000 i osiągnie 5 209 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 2 699 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Kostaryki uległa zmianie z 46,8 na 99,6 w 2021 roku.

Obecna populacja 5 206 649 populacja na dzień (sobota 9 grudnia 2023)
Średnia wieku 36,4 lat
Gęstość zaludnienia 101,3 na km2
Liczba ludności Kostaryki od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 5 170 000 40 000 (0,8%) 2 699 36,4 101 4 258 000 (82,4%)
2022 5 130 000 42 000 (0,8%) 2 699 36,1 101 4 197 000 (81,8%)
2021 5 088 000 44 000 (0,9%) 2 699 35,7 100 4 133 000 (81,2%)
2020 5 044 000 45 000 (0,9%) 2 699 35,4 1,73 99 4 066 000 (80,6%)
2019 0 0 (0,0%) 3 277 35,0 1,74 98 3 997 000 (79,9%)
2018 0 0 (0,0%) 3 277 34,7 1,76 97 3 925 000 (79,2%)
2017 0 0 (0,0%) 3 277 34,3 1,77 96 3 850 000 (78,5%)
2016 0 0 (0,0%) 3 277 34,0 1,79 95 3 772 888 (77,7%)
2015 4 807 852 50 277 (1,1%) 3 277 33,7 1,80 94 3 693 440 (76,8%)
2010 4 545 280 57 017 (1,3%) 3 932 32,0 1,92 89 3 260 511 (71,7%)
2005 4 247 841 60 803 (1,4%) 6 068 30,3 2,07 83 2 789 515 (65,7%)
2000 3 925 443 76 720 (2,0%) 8 358 28,7 2,37 77 2 317 935 (59,0%)
1995 3 510 926 85 236 (2,4%) 17 905 27,4 2,82 69 1 915 526 (54,6%)
1990 3 095 995 77 040 (2,5%) 13 840 26,3 3,17 61 1 548 059 (50,0%)
1985 2 730 233 70 452 (2,6%) 3 483 25,6 3,41 53 1 240 754 (45,4%)
1980 2 389 310 62 606 (2,6%) 3 775 24,8 3,59 47 1 029 769 (43,1%)
1975 2 097 407 51 827 (2,5%) 3 485 24,0 3,81 41 867 257 (41,3%)
1970 1 848 866 50 555 (2,7%) 2 528 23,0 4,61 36 717 859 (38,8%)
1965 1 589 621 52 580 (3,3%) 1 565 22,5 5,85 31 568 941 (35,8%)
1960 1 333 040 48 877 (3,5%) 1 581 22,5 6,45 26 456 620 (34,3%)

W roku 2022 liczba ludności w Kostaryce wynosiła 5 130 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,5 lat do 36,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 317 935 (59,0%) w 2000 roku do 4 258 000 (82,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kostaryki uległa zmianie z 46,8 na 99,6 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 2 699 35,4 1,73 99 4 066 000 (80,6%)
2025 5 247 000 38 000 (0,7%) 2 196 37,1 1,68 103 4 373 000 (83,3%)
2030 5 417 000 31 000 (0,6%) 1 758 38,8 1,66 106 4 618 000 (85,2%)
2035 5 554 000 25 000 (0,5%) 1 756 40,4 1,66 109 4 802 000 (86,5%)
2040 5 659 000 19 000 (0,3%) 1 755 41,9 1,67 111 4 935 000 (87,2%)
2045 5 733 000 13 000 (0,2%) 1 756 43,3 1,68 112 5 040 000 (87,9%)
2050 5 774 000 6 000 (0,1%) 1 756 44,5 1,69 113 5 115 000 (88,6%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,4 lat (84,0 lat dla mężczyzn, i 86,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 113,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kostaryki w roku 2022

Struktura społeczna Kostaryki wskazuje na podział 2 587 000 kobiet oraz 2 583 000 mężczyzn, co daje średnio 999 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 27,0% ludności (1 395 900) poniżej dwudziestego roku życia, 61,4% ludności (3 174 380) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 11,6% osób (600 754) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Salwador
Liczba ludności:6 578 000
Gwatemala
Liczba ludności:18 910 000
Honduras
Liczba ludności:10 165 000
Meksyk
Liczba ludności:138 323 000
Nikaragua
Liczba ludności:6 607 000
Panama
Liczba ludności:4 475 000
Argentyna
Liczba ludności:46 707 000
Boliwia
Liczba ludności:12 035 000