Salwador liczba ludności 6 608 071 (na żywo)

Liczba ludności Salwadoru w 2023 urośnie o 33 000 i osiągnie 6 610 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 34 065 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Salwadoru uległa zmianie z 221,1 na 314,3 w 2021 roku.

Obecna populacja 6 608 071 populacja na dzień (sobota 9 grudnia 2023)
Średnia wieku 32,2 lat
Gęstość zaludnienia 317,4 na km2
Liczba ludności Salwadoru od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 6 578 000 33 000 (0,5%) -34 065 32,2 317 4 616 000 (70,2%)
2022 6 545 000 33 000 (0,5%) -34 065 31,9 316 4 567 000 (69,8%)
2021 6 512 000 33 000 (0,5%) -34 065 31,7 314 4 518 000 (69,4%)
2020 6 479 000 34 000 (0,5%) -34 065 31,4 2,00 313 4 468 000 (69,0%)
2019 0 0 (0,0%) -40 539 31,2 2,02 311 4 417 000 (68,5%)
2018 0 0 (0,0%) -40 539 30,9 2,04 309 4 366 000 (68,1%)
2017 0 0 (0,0%) -40 539 30,7 2,06 308 4 314 000 (67,6%)
2016 0 0 (0,0%) -40 539 30,4 2,08 306 4 262 955 (67,2%)
2015 6 312 478 31 289 (0,5%) -40 539 30,1 2,10 305 4 212 064 (66,7%)
2010 6 164 626 27 350 (0,4%) -48 083 28,8 2,27 298 3 962 991 (64,3%)
2005 6 028 961 28 186 (0,5%) -57 134 27,5 2,53 291 3 716 734 (61,6%)
2000 5 867 626 42 439 (0,7%) -62 557 26,4 3,02 283 3 456 736 (58,9%)
1995 5 611 115 66 170 (1,2%) -65 371 25,5 3,58 271 3 028 150 (54,0%)
1990 5 254 984 69 041 (1,3%) -53 030 24,6 3,96 254 2 587 186 (49,2%)
1985 4 923 860 65 328 (1,3%) -51 337 23,6 4,43 238 2 296 291 (46,6%)
1980 4 580 704 79 388 (1,7%) -46 350 22,9 5,10 221 2 018 167 (44,1%)
1975 4 147 525 93 812 (2,3%) -32 846 22,4 5,72 199 1 721 638 (41,5%)
1970 3 668 595 95 888 (2,6%) -18 195 22,2 6,17 176 1 445 500 (39,4%)
1965 3 197 863 91 677 (2,9%) -8 861 22,2 6,55 153 1 244 257 (38,9%)
1960 2 762 899 80 341 (2,8%) -4 806 22,5 6,67 133 1 059 434 (38,3%)

W roku 2022 liczba ludności w Salwadorze wynosiła 6 545 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,5 lat do 31,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 456 736 (58,9%) w 2000 roku do 4 616 000 (70,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Salwadoru uległa zmianie z 221,1 na 314,3 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -34 065 31,4 2,00 313 4 468 000 (69,0%)
2025 6 641 000 31 000 (0,5%) -28 314 32,7 1,91 321 4 712 000 (71,0%)
2030 6 786 000 26 000 (0,4%) -27 102 34,0 1,84 328 4 935 000 (72,7%)
2035 6 887 000 18 000 (0,3%) -23 251 35,5 1,79 332 5 115 000 (74,3%)
2040 6 962 000 13 000 (0,2%) -23 250 37,0 1,75 336 5 272 000 (75,7%)
2045 6 997 000 4 000 (0,1%) -23 250 38,6 1,72 338 5 398 000 (77,1%)
2050 6 997 000 -3 000 (0,0%) -23 250 40,1 1,71 338 5 492 000 (78,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,2 lat (76,9 lat dla mężczyzn, i 83,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 337,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Salwadoru w roku 2022

Struktura społeczna Salwadoru wskazuje na podział 3 500 000 kobiet oraz 3 077 000 mężczyzn, co daje średnio 879 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 34,2% ludności (2 246 387) poniżej dwudziestego roku życia, 56,5% ludności (3 715 912) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 9,3% osób (614 385) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gwatemala
Liczba ludności:18 910 000
Honduras
Liczba ludności:10 165 000
Meksyk
Liczba ludności:138 323 000
Nikaragua
Liczba ludności:6 607 000
Panama
Liczba ludności:4 475 000
Argentyna
Liczba ludności:46 707 000
Boliwia
Liczba ludności:12 035 000
Brazylia
Liczba ludności:217 937 000