Haiti liczba ludności 11 361 882 (na żywo)

Liczba ludności Haiti w 2019 urośnie o 130 000 i osiągnie 11 371 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 35 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Haiti wynosi 259 826 rocznie, liczba zgonów to 95 185 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,46 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Haiti uległa zmianie z 206,4 na 398,4 w 2017 roku.

Obecna populacja 11 361 882 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 27,3 lat
Oczekiwana długość życia 64,0 lat
Gęstość zaludnienia 407,9 na km2
Liczba ludności Haiti od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 11 243 000 130 000 (1,2%) -35 000 27,3 2,78 408 7 069 000 (62,9%)
2018 11 113 000 132 000 (1,2%) -35 000 27,1 2,83 403 6 880 000 (61,9%)
2017 10 981 000 133 666 (1,2%) -35 000 26,9 2,88 398 6 686 000 (60,9%)
2016 10 847 334 136 273 (1,3%) -35 000 26,7 2,92 394 6 486 055 (59,8%)
2015 10 711 061 138 595 (1,3%) -35 000 26,5 2,97 389 6 281 502 (58,6%)
2010 9 999 617 146 747 (1,5%) -30 000 25,5 3,33 363 5 201 401 (52,0%)
2005 9 263 404 144 226 (1,6%) -27 601 24,7 3,76 336 4 083 679 (44,1%)
2000 8 549 200 144 802 (1,7%) -28 000 24,0 4,30 310 3 043 515 (35,6%)
1995 7 819 806 144 895 (1,9%) -29 000 23,6 4,89 284 2 548 475 (32,6%)
1990 7 099 732 143 432 (2,0%) -28 000 23,4 5,43 258 2 024 134 (28,5%)
1985 6 384 195 143 866 (2,3%) -27 000 23,5 6,03 232 1 485 028 (23,3%)
1980 5 688 836 122 570 (2,2%) -25 000 24,0 6,06 206 1 168 544 (20,5%)
1975 5 140 357 92 413 (1,8%) -19 600 24,1 5,64 187 1 048 838 (20,4%)
1970 4 708 642 86 434 (1,8%) -17 600 23,9 5,76 171 930 522 (19,8%)
1965 4 271 133 84 493 (2,0%) -11 601 24,0 6,18 155 750 865 (17,6%)
1960 3 866 159 77 205 (2,0%) -10 399 24,2 6,32 140 602 850 (15,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Haiti wynosiła 11 113 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,2 lat do 27,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 043 515 (35,6%) w 2000 roku do 7 069 000 (62,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Haiti uległa zmianie z 206,4 na 398,4 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 11 371 000 128 000 (1,1%) -35 000 27,5 2,73 413 7 253 000 (63,8%)
2025 11 986 000 119 000 (1,0%) -35 000 28,7 2,54 435 8 085 000 (67,5%)
2030 12 544 000 107 000 (0,9%) -35 000 29,9 2,39 455 8 747 000 (69,7%)
2035 13 036 000 92 000 (0,7%) -35 000 31,1 2,26 473 9 313 000 (71,4%)
2040 13 454 000 77 000 (0,6%) -35 000 32,3 2,15 488 9 833 000 (73,1%)
2045 13 793 000 61 000 (0,4%) -35 000 33,6 2,07 501 10 299 000 (74,7%)
2050 14 041 000 43 000 (0,3%) -35 000 34,8 1,99 510 10 699 000 (76,2%)

Całkowita populacja Haiti w 2020 roku wyniesie 11 371 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 14 041 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 69,8 lat (67,1 lat dla mężczyzn, i 72,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 509,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Haiti w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,17% (132 000 mieszkańców, włączając 94 004 zgonów). Struktura społeczna Haiti wskazuje na podział 5 685 000 kobiet oraz 5 557 000 mężczyzn, co daje średnio 978 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 42,3% ludności (4 751 292) poniżej dwudziestego roku życia, 52,7% ludności (5 928 434) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,0% osób (561 026) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Jamajka
Liczba ludności: 2 906 000
Puerto Rico
Liczba ludności: 3 406 000
Saint Kitts i Nevis
Liczba ludności: 56 000
Saint Lucia
Liczba ludności: 180 000
Saint Vincent i Grenadyny
Liczba ludności: 110 000
Trynidad i Tobago
Liczba ludności: 1 375 000
Turks and Caicos Islands
Liczba ludności: 36 000