Saint Vincent i Grenadyny liczba ludności 110 641 (na żywo)

Liczba ludności Saint Vincent i Grenadynów w 2019 urośnie o 0 i osiągnie 111 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 599 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Saint Vincent i Grenadyny wynosi 1 621 rocznie, liczba zgonów to 819 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,73 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Saint Vincent i Grenadynów uległa zmianie z 257,7 na 281,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 110 641 populacja na dzień (czwartek 22 sierpnia 2019)
Średnia wieku 33,5 lat
Oczekiwana długość życia 73,5 lat
Gęstość zaludnienia 283,3 na km2
Liczba ludności Saint Vincent i Grenadynów od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 110 000 0 (0,0%) -599 33,5 1,87 283 57 000 (51,9%)
2018 110 000 0 (0,0%) -599 33,3 1,89 283 57 000 (51,6%)
2017 110 000 357 (0,3%) -599 33,0 1,91 282 56 000 (51,2%)
2016 109 643 188 (0,2%) -599 32,6 1,93 281 55 807 (50,9%)
2015 109 455 98 (0,1%) -599 32,3 1,95 281 55 330 (50,6%)
2010 109 315 62 (0,1%) -1 000 30,8 2,07 280 53 329 (48,8%)
2005 108 744 185 (0,2%) -1 024 29,7 2,17 279 51 102 (47,0%)
2000 107 898 18 (0,0%) -1 040 28,2 2,38 277 48 755 (45,2%)
1995 108 122 -7 (0,0%) -1 590 26,7 2,70 277 46 903 (43,4%)
1990 107 505 421 (0,4%) -1 736 25,3 2,96 276 44 517 (41,4%)
1985 104 477 735 (0,7%) -1 421 24,4 3,33 268 40 330 (38,6%)
1980 100 505 915 (0,9%) -1 469 23,3 3,99 258 36 051 (35,9%)
1975 95 611 1 043 (1,1%) -1 451 22,4 4,97 245 31 767 (33,2%)
1970 90 452 936 (1,0%) -1 758 21,9 6,01 232 27 753 (30,7%)
1965 85 970 901 (1,1%) -2 003 21,8 6,76 220 24 288 (28,3%)
1960 80 949 1 193 (1,5%) -1 865 22,1 7,22 208 21 001 (25,9%)

W roku 2018 liczba ludności w Saint Vincent i Grenadyny wynosiła 110 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,1 lat do 33,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 48 755 (45,2%) w 2000 roku do 57 000 (51,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Saint Vincent i Grenadynów uległa zmianie z 257,7 na 281,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 111 000 1 000 (0,9%) -500 33,9 1,85 284 58 000 (52,3%)
2025 112 000 0 (0,0%) -400 35,4 1,78 286 60 000 (54,0%)
2030 112 000 0 (0,0%) -299 36,9 1,73 288 62 000 (55,6%)
2035 112 000 0 (0,0%) -199 38,4 1,70 288 64 000 (57,2%)
2040 112 000 0 (0,0%) -199 39,7 1,69 287 66 000 (58,8%)
2045 111 000 0 (0,0%) -199 40,9 1,69 285 67 000 (60,4%)
2050 109 000 -1 000 (-0,9%) -199 41,9 1,69 281 68 000 (61,9%)

Całkowita populacja Saint Vincent i Grenadynów w 2020 roku wyniesie 111 000 ludzi i może zmaleć do 109 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,3 lat (75,0 lat dla mężczyzn, i 79,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 280,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Saint Vincent i Grenadynów w roku 2018

Struktura społeczna Saint Vincent i Grenadynów wskazuje na podział 55 000 kobiet oraz 56 000 mężczyzn, co daje średnio 1 018 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 31,6% ludności (34 705) poniżej dwudziestego roku życia, 60,5% ludności (66 495) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,2% osób (9 009) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Trynidad i Tobago
Liczba ludności: 1 375 000
Turks and Caicos Islands
Liczba ludności: 36 000
United States Virgin Islands
Liczba ludności: 103 000
Belize
Liczba ludności: 390 000
Kostaryka
Liczba ludności: 4 999 000
Salwador
Liczba ludności: 6 445 000
Gwatemala
Liczba ludności: 17 578 000