Wielka Brytania liczba ludności 67 317 658 (na żywo)

Liczba ludności Wielkiej Brytanii w 2020 urośnie o 365 000 i osiągnie 67 483 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 170 125 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Wielkiej Brytanii wynosi 801 038 rocznie, liczba zgonów to 606 367 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,29 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Wielkiej Brytanii uległa zmianie z 232,8 na 275,2 w 2018 roku.

Obecna populacja 67 317 658 populacja na dzień (poniedziałek 13 lipca 2020)
Średnia wieku 41,1 lat
Oczekiwana długość życia 82,1 lat
Gęstość zaludnienia 278,3 na km2
Liczba ludności Wielkiej Brytanii od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 67 128 000 365 000 (0,5%) 170 125 41,1 1,87 278 56 224 000 (83,8%)
2019 0 0 (0,0%) 180 000 41,0 1,86 277 55 770 000 (83,5%)
2018 0 0 (0,0%) 180 000 40,9 1,84 275 55 307 000 (83,3%)
2017 0 0 (0,0%) 180 000 40,7 1,83 274 54 839 000 (83,1%)
2016 0 0 (0,0%) 180 000 40,6 1,82 271 54 370 607 (82,8%)
2015 65 128 861 515 701 (0,8%) 180 000 40,5 1,81 269 53 791 229 (82,6%)
2010 62 766 365 490 095 (0,8%) 198 000 39,9 1,92 259 51 030 310 (81,3%)
2005 60 401 206 413 301 (0,7%) 406 015 39,4 1,76 250 48 269 624 (79,9%)
2000 58 892 514 210 048 (0,4%) 193 670 38,9 1,64 243 46 319 551 (78,7%)
1995 58 019 030 153 285 (0,3%) 99 800 38,3 1,71 240 45 459 651 (78,4%)
1990 57 247 586 170 875 (0,3%) 41 089 37,9 1,83 237 44 733 264 (78,1%)
1985 56 550 268 128 196 (0,2%) 19 752 37,6 1,79 234 44 329 755 (78,4%)
1980 56 314 216 67 265 (0,1%) -19 499 37,0 1,90 233 44 195 960 (78,5%)
1975 56 225 800 -4 174 (0,0%) 7 824 36,3 1,81 232 43 677 888 (77,7%)
1970 55 663 250 221 500 (0,4%) 21 283 35,9 2,44 230 42 925 829 (77,1%)
1965 54 348 050 348 050 (0,6%) -16 971 35,9 2,86 225 42 294 196 (77,8%)
1960 52 400 000 400 000 (0,8%) 28 513 36,1 2,69 217 41 104 656 (78,4%)

W roku 2019 liczba ludności w Wielkiej Brytanii wynosiła 66 763 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 36,1 lat do 41,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 46 319 551 (78,7%) w 2000 roku do 56 224 000 (83,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Wielkiej Brytanii uległa zmianie z 232,8 na 275,2 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 67 128 000 365 000 (0,5%) 170 125 41,1 1,87 278 56 224 000 (83,8%)
2025 68 808 000 315 000 (0,5%) 170 000 41,7 1,86 286 58 351 000 (84,8%)
2030 70 194 000 253 000 (0,4%) 170 000 42,4 1,86 292 60 181 000 (85,7%)
2035 71 383 000 235 000 (0,3%) 170 000 43,1 1,86 297 61 789 000 (86,6%)
2040 72 561 000 235 000 (0,3%) 170 000 43,6 1,86 302 63 340 000 (87,3%)
2045 73 689 000 218 000 (0,3%) 170 000 44,0 1,86 307 64 837 000 (88,0%)
2050 74 704 000 190 000 (0,3%) 170 000 44,3 1,86 312 66 225 000 (88,6%)

Całkowita populacja Wielkiej Brytanii w 2020 roku wyniesie 67 128 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 74 704 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,4 lat (85,3 lat dla mężczyzn, i 87,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 311,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Wielkiej Brytanii w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,55% (373 000 mieszkańców, włączając 606 791 zgonów). Struktura społeczna Wielkiej Brytanii wskazuje na podział 33 956 000 kobiet oraz 33 171 000 mężczyzn, co daje średnio 977 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,3% ludności (15 654 250) poniżej dwudziestego roku życia, 57,7% ludności (38 746 282) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,0% osób (12 734 182) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Albania
Liczba ludności: 2 884 000
Andora
Liczba ludności: 77 000
Bośnia i Hercegowina
Liczba ludności: 3 498 000
Chorwacja
Liczba ludności: 4 107 000
Gibraltar
Liczba ludności: 35 000
Grecja
Liczba ludności: 10 655 000
Włochy
Liczba ludności: 60 427 000
Malta
Liczba ludności: 443 000