Irlandia liczba ludności 5 062 532 (na żywo)

Liczba ludności Irlandii w 2023 urośnie o 35 000 i osiągnie 5 082 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Irlandii uległa zmianie z 49,5 na 71,5 w 2021 roku.

Obecna populacja 5 062 532 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 39,0 lat
Gęstość zaludnienia 72,5 na km2
Liczba ludności Irlandii od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 5 048 000 35 000 (0,7%) 10 000 39,0 73 3 317 000 (65,7%)
2022 5 013 000 37 000 (0,7%) 10 000 38,8 72 3 278 000 (65,4%)
2021 4 976 000 37 000 (0,7%) 10 000 38,6 72 3 238 000 (65,1%)
2020 4 939 000 39 000 (0,8%) 10 000 38,3 1,97 71 3 198 000 (64,8%)
2019 0 0 (0,0%) 4 699 38,1 1,97 70 3 158 000 (64,4%)
2018 0 0 (0,0%) 4 699 37,9 1,96 70 3 115 000 (64,1%)
2017 0 0 (0,0%) 4 699 37,6 1,95 69 3 073 000 (63,8%)
2016 0 0 (0,0%) 4 699 37,4 1,95 69 3 032 586 (63,5%)
2015 4 676 835 59 610 (1,3%) 4 699 37,2 1,94 67 2 957 677 (63,2%)
2010 4 560 155 24 780 (0,5%) -27 999 36,0 2,05 66 2 820 000 (61,8%)
2005 4 159 914 89 652 (2,2%) 39 629 35,4 1,86 60 2 515 791 (60,5%)
2000 3 805 174 50 388 (1,3%) 39 990 34,5 1,89 55 2 250 608 (59,1%)
1995 3 608 841 18 455 (0,5%) 16 682 33,4 1,84 52 2 090 241 (57,9%)
1990 3 513 974 2 965 (0,1%) -2 130 32,2 2,11 51 1 999 662 (56,9%)
1985 3 538 082 5 659 (0,2%) -23 039 31,2 2,48 51 1 991 056 (56,3%)
1980 3 412 800 39 050 (1,1%) -10 149 30,9 3,21 50 1 888 405 (55,3%)
1975 3 189 550 52 050 (1,6%) 10 612 31,3 3,37 46 1 710 683 (53,6%)
1970 2 957 250 24 600 (0,8%) 7 466 31,9 3,85 43 1 529 549 (51,7%)
1965 2 877 300 10 750 (0,4%) -10 172 32,3 4,04 42 1 401 504 (48,7%)
1960 2 828 600 -4 200 (-0,2%) -21 947 32,7 3,78 41 1 296 121 (45,8%)

W roku 2022 liczba ludności w Irlandii wynosiła 5 013 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,7 lat do 38,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 250 608 (59,1%) w 2000 roku do 3 317 000 (65,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Irlandii uległa zmianie z 49,5 na 71,5 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 10 000 38,3 1,97 71 3 198 000 (64,8%)
2025 5 115 000 33 000 (0,7%) 10 000 39,6 1,96 74 3 394 000 (66,4%)
2030 5 268 000 30 000 (0,6%) 10 000 40,8 1,95 76 3 584 000 (68,0%)
2035 5 419 000 31 000 (0,6%) 10 000 41,7 1,95 78 3 780 000 (69,7%)
2040 5 577 000 32 000 (0,6%) 10 000 42,4 1,94 80 3 984 000 (71,4%)
2045 5 726 000 28 000 (0,5%) 10 000 42,9 1,94 82 4 184 000 (73,1%)
2050 5 848 000 22 000 (0,4%) 10 000 43,3 1,93 84 4 365 000 (74,6%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,5 lat (85,2 lat dla mężczyzn, i 87,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 84,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Irlandii w roku 2022

Struktura społeczna Irlandii wskazuje na podział 2 541 000 kobiet oraz 2 507 000 mężczyzn, co daje średnio 987 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 27,0% ludności (1 364 474) poniżej dwudziestego roku życia, 57,1% ludności (2 884 427) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 15,8% osób (799 603) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Isle of Man
Liczba ludności:87 000
Łotwa
Liczba ludności:1 889 000
Litwa
Liczba ludności:2 772 000
Norwegia
Liczba ludności:5 576 000
Szwecja
Liczba ludności:10 393 000
Wielka Brytania
Liczba ludności:68 166 000
Albania
Liczba ludności:2 884 000
Andora
Liczba ludności:78 000