Irlandia liczba ludności 5 002 458 (na żywo)

Liczba ludności Irlandii w 2021 urośnie o 37 000 i osiągnie 5 013 000 ludzi w 2022 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Irlandii uległa zmianie z 49,5 na 70,4 w 2019 roku.

Obecna populacja 5 002 458 populacja na dzień (sobota 18 września 2021)
Średnia wieku 38,6 lat
Gęstość zaludnienia 71,5 na km2
Liczba ludności Irlandii od 1960 do 2021 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2021 4 976 000 37 000 (0,7%) 10 000 38,6 72 3 238 000 (65,1%)
2020 4 939 000 39 000 (0,8%) 10 000 38,3 1,97 71 3 198 000 (64,8%)
2019 0 0 (0,0%) 4 699 38,1 1,97 70 3 158 000 (64,4%)
2018 0 0 (0,0%) 4 699 37,9 1,96 70 3 115 000 (64,1%)
2017 0 0 (0,0%) 4 699 37,6 1,95 69 3 073 000 (63,8%)
2016 0 0 (0,0%) 4 699 37,4 1,95 69 3 032 586 (63,5%)
2015 4 676 835 59 610 (1,3%) 4 699 37,2 1,94 67 2 957 677 (63,2%)
2010 4 560 155 24 780 (0,5%) -27 999 36,0 2,05 66 2 820 000 (61,8%)
2005 4 159 914 89 652 (2,2%) 39 629 35,4 1,86 60 2 515 791 (60,5%)
2000 3 805 174 50 388 (1,3%) 39 990 34,5 1,89 55 2 250 608 (59,1%)
1995 3 608 841 18 455 (0,5%) 16 682 33,4 1,84 52 2 090 241 (57,9%)
1990 3 513 974 2 965 (0,1%) -2 130 32,2 2,11 51 1 999 662 (56,9%)
1985 3 538 082 5 659 (0,2%) -23 039 31,2 2,48 51 1 991 056 (56,3%)
1980 3 412 800 39 050 (1,1%) -10 149 30,9 3,21 50 1 888 405 (55,3%)
1975 3 189 550 52 050 (1,6%) 10 612 31,3 3,37 46 1 710 683 (53,6%)
1970 2 957 250 24 600 (0,8%) 7 466 31,9 3,85 43 1 529 549 (51,7%)
1965 2 877 300 10 750 (0,4%) -10 172 32,3 4,04 42 1 401 504 (48,7%)
1960 2 828 600 -4 200 (-0,2%) -21 947 32,7 3,78 41 1 296 121 (45,8%)

W roku 2020 liczba ludności w Irlandii wynosiła 4 939 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,7 lat do 38,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 250 608 (59,1%) w 2000 roku do 3 238 000 (65,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Irlandii uległa zmianie z 49,5 na 70,4 w 2019 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 10 000 38,3 1,97 71 3 198 000 (64,8%)
2025 5 115 000 33 000 (0,7%) 10 000 39,6 1,96 74 3 394 000 (66,4%)
2030 5 268 000 30 000 (0,6%) 10 000 40,8 1,95 76 3 584 000 (68,0%)
2035 5 419 000 31 000 (0,6%) 10 000 41,7 1,95 78 3 780 000 (69,7%)
2040 5 577 000 32 000 (0,6%) 10 000 42,4 1,94 80 3 984 000 (71,4%)
2045 5 726 000 28 000 (0,5%) 10 000 42,9 1,94 82 4 184 000 (73,1%)
2050 5 848 000 22 000 (0,4%) 10 000 43,3 1,93 84 4 365 000 (74,6%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,5 lat (85,2 lat dla mężczyzn, i 87,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 84,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Irlandii w roku 2020

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,75% (39 000 mieszkańców, włączając 32 610 zgonów). Struktura społeczna Irlandii wskazuje na podział 2 505 000 kobiet oraz 2 471 000 mężczyzn, co daje średnio 986 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 27,4% ludności (1 363 922) poniżej dwudziestego roku życia, 57,3% ludności (2 849 258) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 15,3% osób (761 328) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Isle of Man
Liczba ludności: 86 000
Łotwa
Liczba ludności: 1 909 000
Litwa
Liczba ludności: 2 797 000
Norwegia
Liczba ludności: 5 488 000
Szwecja
Liczba ludności: 10 255 000
Wielka Brytania
Liczba ludności: 67 483 000
Albania
Liczba ludności: 2 884 000
Andora
Liczba ludności: 77 000