Irlandia liczba ludności 5 087 244 (na żywo)

Liczba ludności Irlandii w 2024 urośnie o 34 000 i osiągnie 5 115 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Irlandii uległa zmianie z 49,5 na 72,0 w 2022 roku.

Obecna populacja 5 087 244 populacja na dzień (wtorek 27 lutego 2024)
Średnia wieku 39,3 lat
Gęstość zaludnienia 73,0 na km2
Liczba ludności Irlandii od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 5 082 000 34 000 (0,7%) 10 000 39,3 73 3 356 000 (66,0%)
2023 5 048 000 35 000 (0,7%) 10 000 39,0 73 3 317 000 (65,7%)
2022 5 013 000 37 000 (0,7%) 10 000 38,8 72 3 278 000 (65,4%)
2021 4 976 000 37 000 (0,7%) 10 000 38,6 72 3 238 000 (65,1%)
2020 4 939 000 39 000 (0,8%) 10 000 38,3 1,97 71 3 198 000 (64,8%)
2019 0 0 (0,0%) 4 699 38,1 1,97 70 3 158 000 (64,4%)
2018 0 0 (0,0%) 4 699 37,9 1,96 70 3 115 000 (64,1%)
2017 0 0 (0,0%) 4 699 37,6 1,95 69 3 073 000 (63,8%)
2016 0 0 (0,0%) 4 699 37,4 1,95 69 3 032 586 (63,5%)
2015 4 676 835 59 610 (1,3%) 4 699 37,2 1,94 67 2 957 677 (63,2%)
2010 4 560 155 24 780 (0,5%) -27 999 36,0 2,05 66 2 820 000 (61,8%)
2005 4 159 914 89 652 (2,2%) 39 629 35,4 1,86 60 2 515 791 (60,5%)
2000 3 805 174 50 388 (1,3%) 39 990 34,5 1,89 55 2 250 608 (59,1%)
1995 3 608 841 18 455 (0,5%) 16 682 33,4 1,84 52 2 090 241 (57,9%)
1990 3 513 974 2 965 (0,1%) -2 130 32,2 2,11 51 1 999 662 (56,9%)
1985 3 538 082 5 659 (0,2%) -23 039 31,2 2,48 51 1 991 056 (56,3%)
1980 3 412 800 39 050 (1,1%) -10 149 30,9 3,21 50 1 888 405 (55,3%)
1975 3 189 550 52 050 (1,6%) 10 612 31,3 3,37 46 1 710 683 (53,6%)
1970 2 957 250 24 600 (0,8%) 7 466 31,9 3,85 43 1 529 549 (51,7%)
1965 2 877 300 10 750 (0,4%) -10 172 32,3 4,04 42 1 401 504 (48,7%)
1960 2 828 600 -4 200 (-0,2%) -21 947 32,7 3,78 41 1 296 121 (45,8%)

W roku 2023 liczba ludności w Irlandii wynosiła 5 048 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,7 lat do 39,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 250 608 (59,1%) w 2000 roku do 3 356 000 (66,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Irlandii uległa zmianie z 49,5 na 72,0 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 10 000 38,3 1,97 71 3 198 000 (64,8%)
2025 5 115 000 33 000 (0,7%) 10 000 39,6 1,96 74 3 394 000 (66,4%)
2030 5 268 000 30 000 (0,6%) 10 000 40,8 1,95 76 3 584 000 (68,0%)
2035 5 419 000 31 000 (0,6%) 10 000 41,7 1,95 78 3 780 000 (69,7%)
2040 5 577 000 32 000 (0,6%) 10 000 42,4 1,94 80 3 984 000 (71,4%)
2045 5 726 000 28 000 (0,5%) 10 000 42,9 1,94 82 4 184 000 (73,1%)
2050 5 848 000 22 000 (0,4%) 10 000 43,3 1,93 84 4 365 000 (74,6%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,5 lat (85,2 lat dla mężczyzn, i 87,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 84,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Irlandii w roku 2023

Struktura społeczna Irlandii wskazuje na podział 2 558 000 kobiet oraz 2 524 000 mężczyzn, co daje średnio 987 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 26,7% ludności (1 357 402) poniżej dwudziestego roku życia, 57,2% ludności (2 904 363) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 16,1% osób (820 235) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Isle of Man
Liczba ludności:88 000
Łotwa
Liczba ludności:1 878 000
Litwa
Liczba ludności:2 760 000
Norwegia
Liczba ludności:5 619 000
Szwecja
Liczba ludności:10 460 000
Wielka Brytania
Liczba ludności:68 493 000
Albania
Liczba ludności:2 883 000
Andora
Liczba ludności:78 000