Irlandia liczba ludności 4 937 183 (na żywo)

Liczba ludności Irlandii w 2019 urośnie o 43 000 i osiągnie 4 939 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 4 699 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Irlandii wynosi 63 214 rocznie, liczba zgonów to 32 610 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,63 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Irlandii uległa zmianie z 49,5 na 69,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 4 937 183 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 38,1 lat
Oczekiwana długość życia 82,0 lat
Gęstość zaludnienia 70,4 na km2
Liczba ludności Irlandii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 4 900 000 43 000 (0,9%) 4 699 38,1 1,97 70 3 158 000 (64,4%)
2018 4 857 000 42 000 (0,9%) 4 699 37,9 1,96 70 3 115 000 (64,1%)
2017 4 815 000 41 905 (0,9%) 4 699 37,6 1,95 69 3 073 000 (63,8%)
2016 4 773 095 96 260 (2,0%) 4 699 37,4 1,95 69 3 032 586 (63,5%)
2015 4 676 835 59 610 (1,3%) 4 699 37,2 1,94 67 2 957 677 (63,2%)
2010 4 560 155 24 780 (0,5%) -27 999 36,0 2,05 66 2 820 000 (61,8%)
2005 4 159 914 89 652 (2,2%) 39 629 35,4 1,86 60 2 515 791 (60,5%)
2000 3 805 174 50 388 (1,3%) 39 990 34,5 1,89 55 2 250 608 (59,1%)
1995 3 608 841 18 455 (0,5%) 16 682 33,4 1,84 52 2 090 241 (57,9%)
1990 3 513 974 2 965 (0,1%) -2 130 32,2 2,11 51 1 999 662 (56,9%)
1985 3 538 082 5 659 (0,2%) -23 039 31,2 2,48 51 1 991 056 (56,3%)
1980 3 412 800 39 050 (1,1%) -10 149 30,9 3,21 50 1 888 405 (55,3%)
1975 3 189 550 52 050 (1,6%) 10 612 31,3 3,37 46 1 710 683 (53,6%)
1970 2 957 250 24 600 (0,8%) 7 466 31,9 3,85 43 1 529 549 (51,7%)
1965 2 877 300 10 750 (0,4%) -10 172 32,3 4,04 42 1 401 504 (48,7%)
1960 2 828 600 -4 200 (-0,2%) -21 947 32,7 3,78 41 1 296 121 (45,8%)

W roku 2018 liczba ludności w Irlandii wynosiła 4 857 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 32,7 lat do 37,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 250 608 (59,1%) w 2000 roku do 3 158 000 (64,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Irlandii uległa zmianie z 49,5 na 69,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 4 939 000 39 000 (0,8%) 10 000 38,3 1,97 71 3 198 000 (64,8%)
2025 5 115 000 33 000 (0,7%) 10 000 39,6 1,96 74 3 394 000 (66,4%)
2030 5 268 000 30 000 (0,6%) 10 000 40,8 1,95 76 3 584 000 (68,0%)
2035 5 419 000 31 000 (0,6%) 10 000 41,7 1,95 78 3 780 000 (69,7%)
2040 5 577 000 32 000 (0,6%) 10 000 42,4 1,94 80 3 984 000 (71,4%)
2045 5 726 000 28 000 (0,5%) 10 000 42,9 1,94 82 4 184 000 (73,1%)
2050 5 848 000 22 000 (0,4%) 10 000 43,3 1,93 84 4 365 000 (74,6%)

Całkowita populacja Irlandii w 2020 roku wyniesie 4 939 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 5 848 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,5 lat (85,2 lat dla mężczyzn, i 87,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 84,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Irlandii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,89% (42 000 mieszkańców, włączając 31 430 zgonów). Struktura społeczna Irlandii wskazuje na podział 2 468 000 kobiet oraz 2 432 000 mężczyzn, co daje średnio 985 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 27,7% ludności (1 354 850) poniżej dwudziestego roku życia, 57,7% ludności (2 829 260) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 14,6% osób (715 400) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Isle of Man
Liczba ludności: 85 000
Łotwa
Liczba ludności: 1 930 000
Litwa
Liczba ludności: 2 825 000
Norwegia
Liczba ludności: 5 395 000
Szwajcaria
Liczba ludności: 10 111 000
Wielka Brytania
Liczba ludności: 66 763 000
Albania
Liczba ludności: 2 883 000
Andora
Liczba ludności: 77 000