Rosja liczba ludności 143 449 033 (na żywo)

Populacja Rosji w 2020 zmaleje o 253 000 i osiągnie 143 318 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 100 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Rosji wynosi 1 711 437 rocznie, liczba zgonów to 1 963 600 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Rosji uległa zmianie z 8,5 na 8,8 w 2018 roku.

Obecna populacja 143 449 033 populacja na dzień (wtorek 14 lipca 2020)
Średnia wieku 40,0 lat
Oczekiwana długość życia 71,5 lat
Gęstość zaludnienia 8,8 na km2
Liczba ludności Rosji od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 143 601 000 -253 000 (-0,2%) 100 000 40,0 1,77 9 107 076 000 (74,6%)
2019 0 0 (0,0%) 160 000 39,9 1,77 9 107 078 000 (74,4%)
2018 0 0 (0,0%) 160 000 39,8 1,76 9 107 060 000 (74,3%)
2017 0 0 (0,0%) 160 000 39,7 1,76 9 107 024 000 (74,2%)
2016 0 0 (0,0%) 160 000 39,6 1,75 9 106 959 159 (74,1%)
2015 144 096 870 277 204 (0,2%) 160 000 39,5 1,75 9 106 643 212 (74,0%)
2010 142 849 449 64 107 (0,0%) 203 577 39,0 1,57 9 105 261 473 (73,7%)
2005 143 518 523 -548 531 (-0,4%) 431 470 38,1 1,29 9 105 433 013 (73,5%)
2000 146 596 557 -617 835 (-0,4%) 347 065 37,2 1,20 9 107 528 575 (73,4%)
1995 148 375 726 39 726 (0,0%) 461 644 36,1 1,34 9 108 866 238 (73,4%)
1990 148 292 000 571 000 (0,4%) 503 943 35,1 1,89 9 108 837 430 (73,4%)
1985 143 858 000 1 113 000 (0,8%) 181 323 34,6 2,05 9 103 466 989 (71,9%)
1980 139 010 000 983 000 (0,7%) 221 400 34,2 1,89 8 96 960 865 (69,8%)
1975 134 200 000 768 000 (0,6%) 127 960 33,3 1,98 8 89 145 034 (66,4%)
1970 130 404 000 740 000 (0,6%) -58 058 32,1 1,99 8 81 464 683 (62,5%)
1965 126 745 000 1 400 000 (1,1%) -110 643 30,7 2,13 8 73 731 369 (58,2%)
1960 119 897 000 1 339 000 (1,1%) -278 869 29,6 2,52 7 64 421 857 (53,7%)

W roku 2019 liczba ludności w Rosji wynosiła 143 854 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 29,6 lat do 39,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 107 528 575 (73,4%) w 2000 roku do 107 076 000 (74,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Rosji uległa zmianie z 8,5 na 8,8 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 143 601 000 -253 000 (-0,2%) 100 000 40,0 1,77 9 107 076 000 (74,6%)
2025 141 913 000 -394 000 (-0,3%) 100 000 40,6 1,81 9 106 925 000 (75,3%)
2030 139 384 000 -579 000 (-0,4%) 100 000 41,3 1,83 9 106 393 000 (76,3%)
2035 136 185 000 -655 000 (-0,5%) 100 000 42,0 1,85 8 105 529 000 (77,5%)
2040 133 206 000 -537 000 (-0,4%) 100 000 42,4 1,86 8 104 883 000 (78,7%)
2045 130 991 000 -390 000 (-0,3%) 100 000 42,5 1,87 8 104 717 000 (79,9%)
2050 129 268 000 -336 000 (-0,3%) 100 000 42,3 1,88 8 104 829 000 (81,1%)

Całkowita populacja Rosji w 2020 roku wyniesie 143 601 000 ludzi i może zmaleć do 129 268 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 76,2 lat (71,6 lat dla mężczyzn, i 81,1 lat dla kobiet). Nastąpi zmniejszenie gęstosci zaludnienia do 8,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Rosji w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,18% (210 000 mieszkańców, włączając 1 931 091 zgonów). Struktura społeczna Rosji wskazuje na podział 76 874 000 kobiet oraz 66 727 000 mężczyzn, co daje średnio 868 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,1% ludności (33 171 831) poniżej dwudziestego roku życia, 61,5% ludności (88 242 815) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 15,4% osób (22 171 994) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Słowacja
Liczba ludności: 5 432 000
Ukraina
Liczba ludności: 44 040 000
Channel Islands
Liczba ludności: 168 000
Dania
Liczba ludności: 5 815 000
Estonia
Liczba ludności: 1 302 000
Faeroe Islands
Liczba ludności: 50 000
Finlandia
Liczba ludności: 5 557 000
Islandia
Liczba ludności: 344 000