Rumunia liczba ludności 19 059 238 (na żywo)

Populacja Rumunii w 2021 zmaleje o 106 000 i osiągnie 19 038 000 ludzi w 2022 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 15 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Rumunii uległa zmianie z 96,6 na 84,6 w 2019 roku.

Obecna populacja 19 059 238 populacja na dzień (sobota 16 października 2021)
Średnia wieku 42,5 lat
Gęstość zaludnienia 83,8 na km2
Liczba ludności Rumunii od 1960 do 2021 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2021 19 140 000 -106 000 (-0,6%) -15 000 42,5 84 10 694 000 (55,9%)
2020 19 246 000 -110 000 (-0,6%) -15 000 42,3 1,56 84 10 705 000 (55,6%)
2019 0 0 (0,0%) -30 000 42,1 1,55 85 10 720 000 (55,4%)
2018 0 0 (0,0%) -30 000 42,0 1,55 85 10 739 000 (55,2%)
2017 0 0 (0,0%) -30 000 41,8 1,54 86 10 762 000 (54,9%)
2016 0 0 (0,0%) -30 000 41,6 1,53 86 10 788 455 (54,7%)
2015 19 815 481 -93 498 (-0,5%) -30 000 41,3 1,52 86 10 812 119 (54,6%)
2010 20 246 871 -120 616 (-0,6%) -59 999 40,2 1,59 88 10 898 688 (53,8%)
2005 21 319 685 -132 063 (-0,6%) -154 930 38,7 1,40 93 11 336 529 (53,2%)
2000 22 442 971 -29 069 (-0,1%) -93 641 37,2 1,31 98 11 895 672 (53,0%)
1995 22 684 270 -45 941 (-0,2%) -122 000 35,8 1,33 99 12 197 105 (53,8%)
1990 23 201 835 40 377 (0,2%) -104 000 34,5 1,83 101 12 347 321 (53,2%)
1985 22 755 427 99 487 (0,4%) -40 000 33,8 2,31 99 11 296 022 (49,6%)
1980 22 242 653 152 165 (0,7%) -40 000 33,1 2,43 97 10 247 190 (46,1%)
1975 21 293 583 264 154 (1,2%) -20 000 32,7 2,59 92 9 120 255 (42,8%)
1970 20 250 398 241 257 (1,2%) -400 32,3 2,89 88 8 164 758 (40,3%)
1965 19 031 576 112 450 (0,6%) -400 32,1 1,91 83 7 174 333 (37,7%)
1960 18 406 905 148 345 (0,8%) -400 30,7 2,34 81 6 296 818 (34,2%)

W roku 2020 liczba ludności w Rumunii wynosiła 19 246 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 30,7 lat do 42,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 11 895 672 (53,0%) w 2000 roku do 10 694 000 (55,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Rumunii uległa zmianie z 96,6 na 84,6 w 2019 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -15 000 42,3 1,56 84 10 705 000 (55,6%)
2025 18 743 000 -96 000 (-0,5%) -8 000 43,2 1,60 82 10 683 000 (57,0%)
2030 18 237 000 -107 000 (-0,6%) -8 000 44,1 1,64 80 10 700 000 (58,7%)
2035 17 666 000 -117 000 (-0,7%) -8 000 44,9 1,67 78 10 707 000 (60,6%)
2040 17 078 000 -117 000 (-0,7%) -8 000 45,5 1,69 76 10 711 000 (62,7%)
2045 16 515 000 -111 000 (-0,7%) -8 000 45,9 1,71 74 10 703 000 (64,8%)
2050 15 944 000 -121 000 (-0,8%) -8 000 46,4 1,72 71 10 657 000 (66,8%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,5 lat (77,9 lat dla mężczyzn, i 83,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 71,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Rumunii w roku 2020

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,55% (110 000 mieszkańców, włączając 255 190 zgonów). Struktura społeczna Rumunii wskazuje na podział 9 869 000 kobiet oraz 9 271 000 mężczyzn, co daje średnio 939 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,4% ludności (3 906 474) poniżej dwudziestego roku życia, 60,0% ludności (11 491 656) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,6% osób (3 743 784) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Rosja
Liczba ludności: 143 318 000
Słowacja
Liczba ludności: 5 430 000
Ukraina
Liczba ludności: 43 789 000
Channel Islands
Liczba ludności: 168 000
Dania
Liczba ludności: 5 837 000
Estonia
Liczba ludności: 1 298 000
Faeroe Islands
Liczba ludności: 50 000
Finlandia
Liczba ludności: 5 572 000