Rumunia liczba ludności 19 251 123 (na żywo)

Populacja Rumunii w 2019 zmaleje o 113 000 i osiągnie 19 246 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 30 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Rumunii wynosi 181 792 rocznie, liczba zgonów to 255 190 w roku. Od 1980 gęstość zaludnienia Rumunii uległa zmianie z 96,6 na 85,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 19 251 123 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 42,1 lat
Oczekiwana długość życia 75,7 lat
Gęstość zaludnienia 84,6 na km2
Liczba ludności Rumunii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 19 356 000 -113 000 (-0,6%) -30 000 42,1 1,55 85 10 720 000 (55,4%)
2018 19 469 000 -117 000 (-0,6%) -30 000 42,0 1,55 85 10 739 000 (55,2%)
2017 19 586 000 -119 301 (-0,6%) -30 000 41,8 1,54 86 10 762 000 (54,9%)
2016 19 705 301 -110 180 (-0,6%) -30 000 41,6 1,53 86 10 788 455 (54,7%)
2015 19 815 481 -93 498 (-0,5%) -30 000 41,3 1,52 86 10 812 119 (54,6%)
2010 20 246 871 -120 616 (-0,6%) -59 999 40,2 1,59 88 10 898 688 (53,8%)
2005 21 319 685 -132 063 (-0,6%) -154 930 38,7 1,40 93 11 336 529 (53,2%)
2000 22 442 971 -29 069 (-0,1%) -93 641 37,2 1,31 98 11 895 672 (53,0%)
1995 22 684 270 -45 941 (-0,2%) -122 000 35,8 1,33 99 12 197 105 (53,8%)
1990 23 201 835 40 377 (0,2%) -104 000 34,5 1,83 101 12 347 321 (53,2%)
1985 22 755 427 99 487 (0,4%) -40 000 33,8 2,31 99 11 296 022 (49,6%)
1980 22 242 653 152 165 (0,7%) -40 000 33,1 2,43 97 10 247 190 (46,1%)
1975 21 293 583 264 154 (1,2%) -20 000 32,7 2,59 92 9 120 255 (42,8%)
1970 20 250 398 241 257 (1,2%) -400 32,3 2,89 88 8 164 758 (40,3%)
1965 19 031 576 112 450 (0,6%) -400 32,1 1,91 83 7 174 333 (37,7%)
1960 18 406 905 148 345 (0,8%) -400 30,7 2,34 81 6 296 818 (34,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Rumunii wynosiła 19 469 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 30,7 lat do 42,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 11 895 672 (53,0%) w 2000 roku do 10 720 000 (55,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Rumunii uległa zmianie z 96,6 na 85,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 19 246 000 -110 000 (-0,6%) -15 000 42,3 1,56 84 10 705 000 (55,6%)
2025 18 743 000 -96 000 (-0,5%) -8 000 43,2 1,60 82 10 683 000 (57,0%)
2030 18 237 000 -107 000 (-0,6%) -8 000 44,1 1,64 80 10 700 000 (58,7%)
2035 17 666 000 -117 000 (-0,7%) -8 000 44,9 1,67 78 10 707 000 (60,6%)
2040 17 078 000 -117 000 (-0,7%) -8 000 45,5 1,69 76 10 711 000 (62,7%)
2045 16 515 000 -111 000 (-0,7%) -8 000 45,9 1,71 74 10 703 000 (64,8%)
2050 15 944 000 -121 000 (-0,8%) -8 000 46,4 1,72 71 10 657 000 (66,8%)

Całkowita populacja Rumunii w 2020 roku wyniesie 19 246 000 ludzi i może zmaleć do 15 944 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,5 lat (77,9 lat dla mężczyzn, i 83,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 71,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Rumunii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,58% (117 000 mieszkańców, włączając 258 379 zgonów). Struktura społeczna Rumunii wskazuje na podział 9 980 000 kobiet oraz 9 376 000 mężczyzn, co daje średnio 940 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 20,5% ludności (3 971 851) poniżej dwudziestego roku życia, 60,8% ludności (11 758 770) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 18,7% osób (3 623 443) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Rosja
Liczba ludności: 143 854 000
Słowacja
Liczba ludności: 5 432 000
Ukraina
Liczba ludności: 44 288 000
Channel Islands
Liczba ludności: 167 000
Dania
Liczba ludności: 5 793 000
Estonia
Liczba ludności: 1 306 000
Faeroe Islands
Liczba ludności: 50 000
Finlandia
Liczba ludności: 5 541 000