Węgry liczba ludności 9 550 759 (na żywo)

Populacja Węgier w 2023 zmaleje o 39 000 i osiągnie 9 529 000 ludzi w 2024 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 6 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Węgier uległa zmianie z 119,1 na 105,9 w 2021 roku.

Obecna populacja 9 550 759 populacja na dzień (poniedziałek 5 czerwca 2023)
Średnia wieku 43,4 lat
Gęstość zaludnienia 105,1 na km2
Liczba ludności Węgier od 1960 do 2023 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2023 9 567 000 -39 000 (-0,4%) 6 000 43,4 105 7 130 000 (74,5%)
2022 9 606 000 -37 000 (-0,4%) 6 000 43,2 106 7 122 000 (74,1%)
2021 9 643 000 -36 000 (-0,4%) 6 000 43,1 106 7 112 000 (73,8%)
2020 9 679 000 -36 000 (-0,4%) 6 000 42,9 1,43 106 7 101 000 (73,4%)
2019 0 0 (0,0%) 6 000 42,7 1,43 107 7 087 000 (73,0%)
2018 0 0 (0,0%) 6 000 42,5 1,43 107 7 073 000 (72,5%)
2017 0 0 (0,0%) 6 000 42,4 1,43 107 7 056 000 (72,1%)
2016 0 0 (0,0%) 6 000 42,1 1,44 108 7 036 727 (71,7%)
2015 9 843 028 -23 440 (-0,2%) 6 000 41,9 1,44 109 7 010 894 (71,2%)
2010 10 000 023 -22 627 (-0,2%) 6 000 40,8 1,25 110 6 885 916 (68,9%)
2005 10 087 065 -20 081 (-0,2%) 5 030 40,1 1,31 113 6 693 171 (66,4%)
2000 10 210 971 -26 559 (-0,3%) 12 318 39,0 1,32 114 6 593 735 (64,6%)
1995 10 328 965 -14 390 (-0,1%) 15 712 38,0 1,57 115 6 735 415 (65,2%)
1990 10 373 988 -107 731 (-1,0%) 19 996 37,3 1,87 115 6 830 026 (65,8%)
1985 10 648 713 -19 382 (-0,2%) -18 311 36,7 1,85 118 6 931 780 (65,1%)
1980 10 711 122 6 970 (0,1%) -23 160 36,2 1,91 119 6 875 576 (64,2%)
1975 10 540 525 61 805 (0,6%) 2 608 36,2 2,35 117 6 559 474 (62,2%)
1970 10 337 910 39 187 (0,4%) -4 884 35,7 1,98 115 6 214 324 (60,1%)
1965 10 147 935 28 100 (0,3%) 3 146 34,9 1,82 113 5 888 035 (58,0%)
1960 9 983 967 45 354 (0,5%) 4 343 33,7 2,02 111 5 582 136 (55,9%)

W roku 2022 liczba ludności w Węgrzech wynosiła 9 606 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 33,7 lat do 43,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 593 735 (64,6%) w 2000 roku do 7 130 000 (74,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Węgier uległa zmianie z 119,1 na 105,9 w 2021 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 6 000 42,9 1,43 106 7 101 000 (73,4%)
2025 9 489 000 -40 000 (-0,4%) 6 000 43,8 1,47 104 7 141 000 (75,3%)
2030 9 273 000 -46 000 (-0,5%) 6 000 44,5 1,52 102 7 132 000 (76,9%)
2035 9 022 000 -52 000 (-0,6%) 6 000 45,2 1,55 100 7 068 000 (78,3%)
2040 8 757 000 -52 000 (-0,6%) 6 000 45,8 1,58 97 6 968 000 (79,6%)
2045 8 514 000 -47 000 (-0,6%) 6 000 46,2 1,61 94 6 873 000 (80,7%)
2050 8 283 000 -47 000 (-0,6%) 6 000 46,6 1,63 91 6 777 000 (81,8%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,7 lat (78,1 lat dla mężczyzn, i 83,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 91,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Węgier w roku 2022

Struktura społeczna Węgier wskazuje na podział 5 005 000 kobiet oraz 4 563 000 mężczyzn, co daje średnio 912 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,2% ludności (1 833 037) poniżej dwudziestego roku życia, 59,6% ludności (5 698 105) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 21,3% osób (2 034 901) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Polska
Liczba ludności:37 488 000
Mołdawia
Liczba ludności:3 481 000
Rumunia
Liczba ludności:18 937 000
Rosja
Liczba ludności:142 673 000
Słowacja
Liczba ludności:5 424 000
Ukraina
Liczba ludności:43 277 000
Channel Islands
Liczba ludności:170 000
Dania
Liczba ludności:5 881 000