Węgry liczba ludności 9 590 827 (na żywo)

Populacja Węgier w 2022 zmaleje o 37 000 i osiągnie 9 567 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 6 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Węgier uległa zmianie z 119,1 na 106,3 w 2020 roku.

Obecna populacja 9 590 827 populacja na dzień (niedziela 22 maja 2022)
Średnia wieku 43,2 lat
Gęstość zaludnienia 105,5 na km2
Liczba ludności Węgier od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 9 606 000 -37 000 (-0,4%) 6 000 43,2 106 7 122 000 (74,1%)
2021 9 643 000 -36 000 (-0,4%) 6 000 43,1 106 7 112 000 (73,8%)
2020 9 679 000 -36 000 (-0,4%) 6 000 42,9 1,43 106 7 101 000 (73,4%)
2019 0 0 (0,0%) 6 000 42,7 1,43 107 7 087 000 (73,0%)
2018 0 0 (0,0%) 6 000 42,5 1,43 107 7 073 000 (72,5%)
2017 0 0 (0,0%) 6 000 42,4 1,43 107 7 056 000 (72,1%)
2016 0 0 (0,0%) 6 000 42,1 1,44 108 7 036 727 (71,7%)
2015 9 843 028 -23 440 (-0,2%) 6 000 41,9 1,44 109 7 010 894 (71,2%)
2010 10 000 023 -22 627 (-0,2%) 6 000 40,8 1,25 110 6 885 916 (68,9%)
2005 10 087 065 -20 081 (-0,2%) 5 030 40,1 1,31 113 6 693 171 (66,4%)
2000 10 210 971 -26 559 (-0,3%) 12 318 39,0 1,32 114 6 593 735 (64,6%)
1995 10 328 965 -14 390 (-0,1%) 15 712 38,0 1,57 115 6 735 415 (65,2%)
1990 10 373 988 -107 731 (-1,0%) 19 996 37,3 1,87 115 6 830 026 (65,8%)
1985 10 648 713 -19 382 (-0,2%) -18 311 36,7 1,85 118 6 931 780 (65,1%)
1980 10 711 122 6 970 (0,1%) -23 160 36,2 1,91 119 6 875 576 (64,2%)
1975 10 540 525 61 805 (0,6%) 2 608 36,2 2,35 117 6 559 474 (62,2%)
1970 10 337 910 39 187 (0,4%) -4 884 35,7 1,98 115 6 214 324 (60,1%)
1965 10 147 935 28 100 (0,3%) 3 146 34,9 1,82 113 5 888 035 (58,0%)
1960 9 983 967 45 354 (0,5%) 4 343 33,7 2,02 111 5 582 136 (55,9%)

W roku 2021 liczba ludności w Węgrzech wynosiła 9 643 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 33,7 lat do 43,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 593 735 (64,6%) w 2000 roku do 7 122 000 (74,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Węgier uległa zmianie z 119,1 na 106,3 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 6 000 42,9 1,43 106 7 101 000 (73,4%)
2025 9 489 000 -40 000 (-0,4%) 6 000 43,8 1,47 104 7 141 000 (75,3%)
2030 9 273 000 -46 000 (-0,5%) 6 000 44,5 1,52 102 7 132 000 (76,9%)
2035 9 022 000 -52 000 (-0,6%) 6 000 45,2 1,55 100 7 068 000 (78,3%)
2040 8 757 000 -52 000 (-0,6%) 6 000 45,8 1,58 97 6 968 000 (79,6%)
2045 8 514 000 -47 000 (-0,6%) 6 000 46,2 1,61 94 6 873 000 (80,7%)
2050 8 283 000 -47 000 (-0,6%) 6 000 46,6 1,63 91 6 777 000 (81,8%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,7 lat (78,1 lat dla mężczyzn, i 83,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 91,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Węgier w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,38% (36 000 mieszkańców, włączając 127 269 zgonów). Struktura społeczna Węgier wskazuje na podział 5 027 000 kobiet oraz 4 579 000 mężczyzn, co daje średnio 911 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,2% ludności (1 845 313) poniżej dwudziestego roku życia, 59,9% ludności (5 750 152) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 21,0% osób (2 015 339) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Polska
Liczba ludności: 37 578 000
Mołdawia
Liczba ludności: 3 493 000
Rumunia
Liczba ludności: 19 038 000
Rosja
Liczba ludności: 143 010 000
Słowacja
Liczba ludności: 5 428 000
Ukraina
Liczba ludności: 43 535 000
Channel Islands
Liczba ludności: 169 000
Dania
Liczba ludności: 5 859 000