Węgry liczba ludności 9 510 589 (na żywo)

Populacja Węgier w 2024 zmaleje o 38 000 i osiągnie 9 489 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 6 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Węgier uległa zmianie z 119,1 na 105,5 w 2022 roku.

Obecna populacja 9 510 589 populacja na dzień (niedziela 16 czerwca 2024)
Średnia wieku 43,6 lat
Gęstość zaludnienia 104,7 na km2
Liczba ludności Węgier od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 9 529 000 -38 000 (-0,4%) 6 000 43,6 105 7 136 000 (74,9%)
2023 9 567 000 -39 000 (-0,4%) 6 000 43,4 105 7 130 000 (74,5%)
2022 9 606 000 -37 000 (-0,4%) 6 000 43,2 106 7 122 000 (74,1%)
2021 9 643 000 -36 000 (-0,4%) 6 000 43,1 106 7 112 000 (73,8%)
2020 9 679 000 -36 000 (-0,4%) 6 000 42,9 1,43 106 7 101 000 (73,4%)
2019 0 0 (0,0%) 6 000 42,7 1,43 107 7 087 000 (73,0%)
2018 0 0 (0,0%) 6 000 42,5 1,43 107 7 073 000 (72,5%)
2017 0 0 (0,0%) 6 000 42,4 1,43 107 7 056 000 (72,1%)
2016 0 0 (0,0%) 6 000 42,1 1,44 108 7 036 727 (71,7%)
2015 9 843 028 -23 440 (-0,2%) 6 000 41,9 1,44 109 7 010 894 (71,2%)
2010 10 000 023 -22 627 (-0,2%) 6 000 40,8 1,25 110 6 885 916 (68,9%)
2005 10 087 065 -20 081 (-0,2%) 5 030 40,1 1,31 113 6 693 171 (66,4%)
2000 10 210 971 -26 559 (-0,3%) 12 318 39,0 1,32 114 6 593 735 (64,6%)
1995 10 328 965 -14 390 (-0,1%) 15 712 38,0 1,57 115 6 735 415 (65,2%)
1990 10 373 988 -107 731 (-1,0%) 19 996 37,3 1,87 115 6 830 026 (65,8%)
1985 10 648 713 -19 382 (-0,2%) -18 311 36,7 1,85 118 6 931 780 (65,1%)
1980 10 711 122 6 970 (0,1%) -23 160 36,2 1,91 119 6 875 576 (64,2%)
1975 10 540 525 61 805 (0,6%) 2 608 36,2 2,35 117 6 559 474 (62,2%)
1970 10 337 910 39 187 (0,4%) -4 884 35,7 1,98 115 6 214 324 (60,1%)
1965 10 147 935 28 100 (0,3%) 3 146 34,9 1,82 113 5 888 035 (58,0%)
1960 9 983 967 45 354 (0,5%) 4 343 33,7 2,02 111 5 582 136 (55,9%)

W roku 2023 liczba ludności w Węgrzech wynosiła 9 567 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 33,7 lat do 43,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 593 735 (64,6%) w 2000 roku do 7 136 000 (74,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Węgier uległa zmianie z 119,1 na 105,5 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 6 000 42,9 1,43 106 7 101 000 (73,4%)
2025 9 489 000 -40 000 (-0,4%) 6 000 43,8 1,47 104 7 141 000 (75,3%)
2030 9 273 000 -46 000 (-0,5%) 6 000 44,5 1,52 102 7 132 000 (76,9%)
2035 9 022 000 -52 000 (-0,6%) 6 000 45,2 1,55 100 7 068 000 (78,3%)
2040 8 757 000 -52 000 (-0,6%) 6 000 45,8 1,58 97 6 968 000 (79,6%)
2045 8 514 000 -47 000 (-0,6%) 6 000 46,2 1,61 94 6 873 000 (80,7%)
2050 8 283 000 -47 000 (-0,6%) 6 000 46,6 1,63 91 6 777 000 (81,8%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,7 lat (78,1 lat dla mężczyzn, i 83,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 91,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Węgier w roku 2023

Struktura społeczna Węgier wskazuje na podział 4 983 000 kobiet oraz 4 546 000 mężczyzn, co daje średnio 912 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,1% ludności (1 819 086) poniżej dwudziestego roku życia, 59,4% ludności (5 659 273) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 21,5% osób (2 051 594) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Polska
Liczba ludności:37 391 000
Mołdawia
Liczba ludności:3 467 000
Rumunia
Liczba ludności:18 839 000
Rosja
Liczba ludności:142 307 000
Słowacja
Liczba ludności:5 418 000
Ukraina
Liczba ludności:43 014 000
Channel Islands
Liczba ludności:170 000
Dania
Liczba ludności:5 903 000