Syria liczba ludności 20 396 082 (na żywo)

Liczba ludności Syrii w 2021 urośnie o 662 000 i osiągnie 20 466 000 ludzi w 2022 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 556 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Syrii uległa zmianie z 48,6 na 100,7 w 2019 roku.

Obecna populacja 20 396 082 populacja na dzień (czwartek 2 grudnia 2021)
Średnia wieku 27,0 lat
Gęstość zaludnienia 106,7 na km2
Liczba ludności Syrii od 1960 do 2021 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2021 19 586 000 662 000 (3,4%) 556 000 27,0 107 11 774 000 (60,1%)
2020 18 924 000 425 000 (2,3%) 556 000 26,7 2,73 103 11 298 000 (59,7%)
2019 0 0 (0,0%) -248 000 26,4 2,77 101 10 968 000 (59,3%)
2018 0 0 (0,0%) -248 000 26,1 2,82 100 10 765 000 (58,9%)
2017 0 0 (0,0%) -248 000 25,8 2,87 100 10 682 000 (58,5%)
2016 0 0 (0,0%) -248 000 25,5 2,92 100 10 700 905 (58,1%)
2015 18 734 987 -468 103 (-2,5%) -248 000 25,2 2,97 102 10 801 844 (57,7%)
2010 21 018 834 193 941 (0,9%) -831 579 24,7 3,21 114 11 702 656 (55,7%)
2005 18 294 611 487 973 (2,7%) 74 000 23,5 3,56 100 9 839 391 (53,8%)
2000 16 410 848 394 756 (2,4%) -75 982 22,7 4,04 89 8 524 943 (51,9%)
1995 14 345 492 395 795 (2,8%) -26 000 21,8 4,51 78 7 187 665 (50,1%)
1990 12 446 171 365 727 (2,9%) -14 000 21,0 5,31 68 6 090 036 (48,9%)
1985 10 648 632 355 583 (3,3%) -29 300 20,7 6,36 58 5 099 736 (47,9%)
1980 8 930 774 305 084 (3,4%) -17 400 20,7 7,09 49 4 171 386 (46,7%)
1975 7 535 714 252 537 (3,4%) -32 334 21,0 7,47 41 3 395 668 (45,1%)
1970 6 350 541 211 493 (3,3%) -16 300 21,4 7,57 35 2 752 642 (43,3%)
1965 5 373 137 172 801 (3,2%) -3 200 21,9 7,56 29 2 149 577 (40,0%)
1960 4 573 512 148 384 (3,1%) -3 200 22,5 7,47 25 1 683 373 (36,8%)

W roku 2020 liczba ludności w Syrii wynosiła 18 924 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,5 lat do 26,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 524 943 (51,9%) w 2000 roku do 11 774 000 (60,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Syrii uległa zmianie z 48,6 na 100,7 w 2019 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 556 000 26,7 2,73 103 11 298 000 (59,7%)
2025 23 411 000 923 000 (3,9%) 240 000 28,2 2,54 128 14 462 000 (61,8%)
2030 26 608 000 535 000 (2,0%) 46 000 29,7 2,37 145 16 986 000 (63,8%)
2035 28 885 000 412 000 (1,4%) -10 000 31,1 2,23 157 19 017 000 (65,8%)
2040 30 799 000 366 000 (1,2%) -10 000 32,5 2,12 168 20 878 000 (67,8%)
2045 32 525 000 328 000 (1,0%) -10 000 34,0 2,02 177 22 662 000 (69,7%)
2050 34 021 000 281 000 (0,8%) -10 000 35,4 1,93 185 24 325 000 (71,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,0 lat (79,0 lat dla mężczyzn, i 83,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 185,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Syrii w roku 2020

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,50% (425 000 mieszkańców, włączając 89 761 zgonów). Struktura społeczna Syrii wskazuje na podział 9 737 000 kobiet oraz 9 849 000 mężczyzn, co daje średnio 1 012 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 45,1% ludności (8 835 245) poniżej dwudziestego roku życia, 49,9% ludności (9 779 290) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,0% osób (975 383) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Turcja
Liczba ludności: 84 515 000
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 9 937 000
Jemen
Liczba ludności: 30 911 000
Białoruś
Liczba ludności: 9 363 000
Bułgaria
Liczba ludności: 6 862 000
Czechy
Liczba ludności: 10 594 000
Węgry
Liczba ludności: 9 643 000
Polska
Liczba ludności: 37 660 000