Syria liczba ludności 18 457 178 (na żywo)

Liczba ludności Syrii w 2018 urośnie o 14 000 i osiągnie 18 499 000 ludzi w 2019 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 248 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Syrii wynosi 382 000 rocznie, liczba zgonów to 92 086 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,59 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Syrii uległa zmianie z 48,6 na 100,4 w 2016 roku.

Obecna populacja 18 457 178 populacja na dzień (niedziela 21 października 2018)
Średnia wieku 26,1 lat
Oczekiwana długość życia 72,4 lat
Gęstość zaludnienia 99,6 na km2
Liczba ludności Syrii od 1960 do 2018 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2018 18 284 000 14 000 (0,1%) -248 000 26,1 2,82 100 10 765 000 (58,9%)
2017 18 270 000 -160 453 (-0,9%) -248 000 25,8 2,87 100 10 682 000 (58,5%)
2016 18 430 453 -304 534 (-1,7%) -248 000 25,5 2,92 100 10 700 905 (58,1%)
2015 18 734 987 -468 103 (-2,5%) -248 000 25,2 2,97 102 10 801 844 (57,7%)
2010 21 018 834 193 941 (0,9%) -831 579 24,7 3,21 114 11 702 656 (55,7%)
2005 18 294 611 487 973 (2,7%) 74 000 23,5 3,56 100 9 839 391 (53,8%)
2000 16 410 848 394 756 (2,4%) -75 982 22,7 4,04 89 8 524 943 (51,9%)
1995 14 345 492 395 795 (2,8%) -26 000 21,8 4,51 78 7 187 665 (50,1%)
1990 12 446 171 365 727 (2,9%) -14 000 21,0 5,31 68 6 090 036 (48,9%)
1985 10 648 632 355 583 (3,3%) -29 300 20,7 6,36 58 5 099 736 (47,9%)
1980 8 930 774 305 084 (3,4%) -17 400 20,7 7,09 49 4 171 386 (46,7%)
1975 7 535 714 252 537 (3,4%) -32 334 21,0 7,47 41 3 395 668 (45,1%)
1970 6 350 541 211 493 (3,3%) -16 300 21,4 7,57 35 2 752 642 (43,3%)
1965 5 373 137 172 801 (3,2%) -3 200 21,9 7,56 29 2 149 577 (40,0%)
1960 4 573 512 148 384 (3,1%) -3 200 22,5 7,47 25 1 683 373 (36,8%)

W roku 2017 liczba ludności w Syrii wynosiła 18 270 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,5 lat do 25,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 524 943 (51,9%) w 2000 roku do 10 765 000 (58,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Syrii uległa zmianie z 48,6 na 100,4 w 2016 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 18 924 000 425 000 (2,3%) 556 000 26,7 2,73 103 11 298 000 (59,7%)
2025 23 411 000 923 000 (3,9%) 240 000 28,2 2,54 128 14 462 000 (61,8%)
2030 26 608 000 535 000 (2,0%) 46 000 29,7 2,37 145 16 986 000 (63,8%)
2035 28 885 000 412 000 (1,4%) -10 000 31,1 2,23 157 19 017 000 (65,8%)
2040 30 799 000 366 000 (1,2%) -10 000 32,5 2,12 168 20 878 000 (67,8%)
2045 32 525 000 328 000 (1,0%) -10 000 34,0 2,02 177 22 662 000 (69,7%)
2050 34 021 000 281 000 (0,8%) -10 000 35,4 1,93 185 24 325 000 (71,5%)

Całkowita populacja Syrii w 2020 roku wyniesie 18 924 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 34 021 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,0 lat (79,0 lat dla mężczyzn, i 83,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 185,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Syrii w roku 2017

Struktura społeczna Syrii wskazuje na podział 9 057 000 kobiet oraz 9 228 000 mężczyzn, co daje średnio 1 019 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 47,8% ludności (8 741 580) poniżej dwudziestego roku życia, 47,7% ludności (8 715 983) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,5% osób (826 437) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Turcja
Liczba ludności: 81 917 000
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 9 542 000
Jemen
Liczba ludności: 28 915 000
Białoruś
Liczba ludności: 9 452 000
Bułgaria
Liczba ludności: 7 022 000
Czechy
Liczba ludności: 10 580 000
Węgry
Liczba ludności: 9 750 000
Polska
Liczba ludności: 37 858 000