Zjednoczone Emiraty Arabskie liczba ludności 9 806 899 (na żywo)

Liczba ludności Zjednoczonych Emiratów w 2019 urośnie o 140 000 i osiągnie 9 813 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 60 200 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosi 86 892 rocznie, liczba zgonów to 16 891 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,72 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Zjednoczonych Emiratów uległa zmianie z 12,5 na 112,4 w 2017 roku.

Obecna populacja 9 806 899 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 33,2 lat
Oczekiwana długość życia 78,1 lat
Gęstość zaludnienia 115,8 na km2
Liczba ludności Zjednoczonych Emiratów od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 9 682 000 140 000 (1,5%) 60 200 33,2 1,70 116 8 378 000 (86,5%)
2018 9 542 000 142 000 (1,5%) 60 200 33,0 1,72 114 8 235 000 (86,3%)
2017 9 400 000 130 388 (1,4%) 60 200 32,8 1,73 112 8 090 000 (86,1%)
2016 9 269 612 115 310 (1,2%) 60 200 32,7 1,75 111 7 953 698 (85,8%)
2015 9 154 302 83 435 (0,9%) 60 200 32,5 1,77 110 7 830 681 (85,5%)
2010 8 270 684 604 291 (7,3%) 96 000 31,0 1,87 99 6 951 923 (84,1%)
2005 4 579 562 491 631 (10,7%) 666 200 29,1 2,15 55 3 767 239 (82,3%)
2000 3 154 925 166 763 (5,3%) 232 200 27,2 2,64 38 2 531 386 (80,2%)
1995 2 448 820 120 134 (4,9%) 96 890 26,8 3,42 29 1 917 891 (78,3%)
1990 1 860 174 104 131 (5,6%) 73 625 25,7 4,45 22 1 470 486 (79,1%)
1985 1 391 052 72 574 (5,2%) 52 270 24,9 5,14 17 1 110 115 (79,8%)
1980 1 042 384 90 344 (8,7%) 36 832 25,1 5,51 12 841 308 (80,7%)
1975 554 324 82 960 (15,0%) 77 567 25,3 6,11 7 442 351 (79,8%)
1970 235 499 31 679 (13,5%) 53 020 23,3 6,66 3 187 928 (79,8%)
1965 150 362 11 833 (7,9%) 10 765 22,4 6,84 2 116 866 (77,7%)
1960 92 634 8 444 (8,4%) 7 576 22,8 6,93 1 68 086 (73,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynosiła 9 542 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 33,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 531 386 (80,2%) w 2000 roku do 8 378 000 (86,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Zjednoczonych Emiratów uległa zmianie z 12,5 na 112,4 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 9 813 000 131 000 (1,3%) 58 000 33,4 1,69 117 8 514 000 (86,8%)
2025 10 435 000 124 000 (1,2%) 58 000 34,6 1,63 125 9 156 000 (87,7%)
2030 11 055 000 122 000 (1,1%) 52 000 35,9 1,60 132 9 785 000 (88,5%)
2035 11 642 000 115 000 (1,0%) 52 000 37,3 1,59 139 10 378 000 (89,1%)
2040 12 207 000 110 000 (0,9%) 52 000 38,6 1,60 146 10 953 000 (89,7%)
2045 12 722 000 98 000 (0,8%) 50 000 39,9 1,62 152 11 486 000 (90,3%)
2050 13 164 000 83 000 (0,6%) 50 000 41,0 1,64 158 11 955 000 (90,8%)

Całkowita populacja Zjednoczonych Emiratów w 2020 roku wyniesie 9 813 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 13 164 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,7 lat (82,0 lat dla mężczyzn, i 83,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 157,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Zjednoczonych Emiratów w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,47% (142 000 mieszkańców, włączając 15 508 zgonów). Struktura społeczna Zjednoczonych Emiratów wskazuje na podział 2 737 000 kobiet oraz 6 945 000 mężczyzn, co daje średnio 2 537 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 18,0% ludności (1 744 696) poniżej dwudziestego roku życia, 80,7% ludności (7 814 342) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 1,3% osób (122 961) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Jemen
Liczba ludności: 29 580 000
Białoruś
Liczba ludności: 9 423 000
Bułgaria
Liczba ludności: 6 969 000
Czechy
Liczba ludności: 10 587 000
Węgry
Liczba ludności: 9 715 000
Polska
Liczba ludności: 37 800 000
Mołdawia
Liczba ludności: 3 526 000
Rumunia
Liczba ludności: 19 356 000