Turcja liczba ludności 83 889 948 (na żywo)

Liczba ludności Turcji w 2020 urośnie o 874 000 i osiągnie 84 515 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 275 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Turcji wynosi 1 271 624 rocznie, liczba zgonów to 494 213 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,93 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Turcji uległa zmianie z 57,1 na 106,4 w 2018 roku.

Obecna populacja 83 889 948 populacja na dzień (środa 29 stycznia 2020)
Średnia wieku 33,4 lat
Oczekiwana długość życia 76,6 lat
Gęstość zaludnienia 108,9 na km2
Liczba ludności Turcji od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 83 836 000 874 000 (1,0%) -275 000 33,4 1,98 109 63 466 000 (75,7%)
2019 0 0 (0,0%) 305 000 33,1 2,00 108 62 446 000 (75,3%)
2018 0 0 (0,0%) 305 000 32,8 2,02 106 61 293 000 (74,8%)
2017 0 0 (0,0%) 305 000 32,5 2,04 105 60 044 000 (74,4%)
2016 0 0 (0,0%) 305 000 32,2 2,05 103 58 749 346 (73,9%)
2015 78 271 472 1 240 844 (1,6%) 305 000 32,0 2,07 102 57 448 912 (73,4%)
2010 72 326 914 987 729 (1,4%) 325 434 30,9 2,16 94 51 145 977 (70,7%)
2005 67 903 406 895 551 (1,3%) -10 000 29,6 2,27 88 46 026 966 (67,8%)
2000 63 240 121 952 795 (1,5%) -7 999 28,4 2,50 82 40 942 287 (64,7%)
1995 58 486 381 922 249 (1,6%) -20 000 27,3 2,76 76 36 333 494 (62,1%)
1990 53 921 699 929 270 (1,7%) -24 000 26,2 3,11 70 31 923 263 (59,2%)
1985 49 133 883 1 019 778 (2,1%) -20 000 25,4 3,74 64 25 769 739 (52,4%)
1980 43 975 921 981 930 (2,2%) -13 999 24,8 4,41 57 19 252 658 (43,8%)
1975 39 277 211 906 970 (2,3%) -51 999 24,5 5,06 51 16 333 821 (41,6%)
1970 34 876 267 820 906 (2,4%) -48 000 24,1 5,62 45 13 334 592 (38,2%)
1965 30 972 965 728 733 (2,4%) -36 000 23,9 6,01 40 10 601 117 (34,2%)
1960 27 472 331 674 562 (2,4%) -30 000 23,8 6,37 36 8 657 905 (31,5%)

W roku 2019 liczba ludności w Turcji wynosiła 82 962 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,8 lat do 33,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 40 942 287 (64,7%) w 2000 roku do 63 466 000 (75,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Turcji uległa zmianie z 57,1 na 106,4 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 83 836 000 874 000 (1,0%) -275 000 33,4 1,98 109 63 466 000 (75,7%)
2025 86 125 000 373 000 (0,4%) -190 000 34,9 1,91 112 66 884 000 (77,7%)
2030 88 417 000 487 000 (0,6%) -64 999 36,4 1,85 115 70 104 000 (79,3%)
2035 90 915 000 481 000 (0,5%) -60 000 37,8 1,81 118 73 287 000 (80,6%)
2040 92 981 000 374 000 (0,4%) -60 000 39,3 1,78 121 75 960 000 (81,7%)
2045 94 561 000 275 000 (0,3%) -60 000 40,6 1,76 123 78 223 000 (82,7%)
2050 95 627 000 172 000 (0,2%) -60 000 41,9 1,75 124 80 043 000 (83,7%)

Całkowita populacja Turcji w 2020 roku wyniesie 83 836 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 95 627 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,8 lat (80,7 lat dla mężczyzn, i 85,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 124,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Turcji w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,05% (1 045 000 mieszkańców, włączając 480 247 zgonów). Struktura społeczna Turcji wskazuje na podział 42 487 000 kobiet oraz 41 349 000 mężczyzn, co daje średnio 973 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 31,9% ludności (26 777 218) poniżej dwudziestego roku życia, 59,3% ludności (49 689 597) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,8% osób (7 402 719) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 9 813 000
Jemen
Liczba ludności: 30 245 000
Białoruś
Liczba ludności: 9 394 000
Bułgaria
Liczba ludności: 6 916 000
Czechy
Liczba ludności: 10 592 000
Węgry
Liczba ludności: 9 679 000
Polska
Liczba ludności: 37 734 000
Mołdawia
Liczba ludności: 3 516 000