Turcja liczba ludności 83 524 712 (na żywo)

Liczba ludności Turcji w 2019 urośnie o 1 045 000 i osiągnie 83 836 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 305 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Turcji wynosi 1 281 016 rocznie, liczba zgonów to 487 717 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,96 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Turcji uległa zmianie z 57,1 na 104,9 w 2017 roku.

Obecna populacja 83 524 712 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 33,1 lat
Oczekiwana długość życia 76,4 lat
Gęstość zaludnienia 107,8 na km2
Liczba ludności Turcji od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 82 962 000 1 045 000 (1,3%) 305 000 33,1 2,00 108 62 446 000 (75,3%)
2018 81 917 000 1 172 000 (1,4%) 305 000 32,8 2,02 106 61 293 000 (74,8%)
2017 80 745 000 1 232 574 (1,5%) 305 000 32,5 2,04 105 60 044 000 (74,4%)
2016 79 512 426 1 240 954 (1,6%) 305 000 32,2 2,05 103 58 749 346 (73,9%)
2015 78 271 472 1 240 844 (1,6%) 305 000 32,0 2,07 102 57 448 912 (73,4%)
2010 72 326 914 987 729 (1,4%) 325 434 30,9 2,16 94 51 145 977 (70,7%)
2005 67 903 406 895 551 (1,3%) -10 000 29,6 2,27 88 46 026 966 (67,8%)
2000 63 240 121 952 795 (1,5%) -7 999 28,4 2,50 82 40 942 287 (64,7%)
1995 58 486 381 922 249 (1,6%) -20 000 27,3 2,76 76 36 333 494 (62,1%)
1990 53 921 699 929 270 (1,7%) -24 000 26,2 3,11 70 31 923 263 (59,2%)
1985 49 133 883 1 019 778 (2,1%) -20 000 25,4 3,74 64 25 769 739 (52,4%)
1980 43 975 921 981 930 (2,2%) -13 999 24,8 4,41 57 19 252 658 (43,8%)
1975 39 277 211 906 970 (2,3%) -51 999 24,5 5,06 51 16 333 821 (41,6%)
1970 34 876 267 820 906 (2,4%) -48 000 24,1 5,62 45 13 334 592 (38,2%)
1965 30 972 965 728 733 (2,4%) -36 000 23,9 6,01 40 10 601 117 (34,2%)
1960 27 472 331 674 562 (2,4%) -30 000 23,8 6,37 36 8 657 905 (31,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Turcji wynosiła 81 917 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,8 lat do 32,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 40 942 287 (64,7%) w 2000 roku do 62 446 000 (75,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Turcji uległa zmianie z 57,1 na 104,9 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 83 836 000 874 000 (1,0%) -275 000 33,4 1,98 109 63 466 000 (75,7%)
2025 86 125 000 373 000 (0,4%) -190 000 34,9 1,91 112 66 884 000 (77,7%)
2030 88 417 000 487 000 (0,6%) -64 999 36,4 1,85 115 70 104 000 (79,3%)
2035 90 915 000 481 000 (0,5%) -60 000 37,8 1,81 118 73 287 000 (80,6%)
2040 92 981 000 374 000 (0,4%) -60 000 39,3 1,78 121 75 960 000 (81,7%)
2045 94 561 000 275 000 (0,3%) -60 000 40,6 1,76 123 78 223 000 (82,7%)
2050 95 627 000 172 000 (0,2%) -60 000 41,9 1,75 124 80 043 000 (83,7%)

Całkowita populacja Turcji w 2020 roku wyniesie 83 836 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 95 627 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,8 lat (80,7 lat dla mężczyzn, i 85,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 124,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Turcji w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,28% (1 172 000 mieszkańców, włączając 472 068 zgonów). Struktura społeczna Turcji wskazuje na podział 42 054 000 kobiet oraz 40 907 000 mężczyzn, co daje średnio 973 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 32,4% ludności (26 871 392) poniżej dwudziestego roku życia, 59,0% ludności (48 972 469) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,6% osób (7 126 436) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 9 682 000
Jemen
Liczba ludności: 29 580 000
Białoruś
Liczba ludności: 9 423 000
Bułgaria
Liczba ludności: 6 969 000
Czechy
Liczba ludności: 10 587 000
Węgry
Liczba ludności: 9 715 000
Polska
Liczba ludności: 37 800 000
Mołdawia
Liczba ludności: 3 526 000