Liban liczba ludności 6 036 384 (na żywo)

Populacja Libanu w 2019 zmaleje o 28 000 i osiągnie 6 020 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 30 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Libanie wynosi 93 359 rocznie, liczba zgonów to 29 407 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,05 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Libanu uległa zmianie z 254,7 na 594,6 w 2017 roku.

Obecna populacja 6 036 384 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 33,2 lat
Oczekiwana długość życia 80,2 lat
Gęstość zaludnienia 593,0 na km2
Liczba ludności Libanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 6 066 000 -28 000 (-0,5%) -30 000 33,2 1,70 593 5 355 000 (88,3%)
2018 6 094 000 12 000 (0,2%) -30 000 32,8 1,71 596 5 372 000 (88,2%)
2017 6 082 000 75 332 (1,2%) -30 000 32,4 1,71 595 5 355 000 (88,0%)
2016 6 006 668 155 189 (2,6%) -30 000 32,1 1,72 587 5 280 702 (87,9%)
2015 5 851 479 248 200 (4,2%) -30 000 31,8 1,72 572 5 137 130 (87,8%)
2010 4 337 141 153 985 (3,6%) 250 000 32,1 1,61 424 3 781 250 (87,2%)
2005 3 986 852 123 585 (3,1%) 36 674 30,3 1,75 390 3 451 976 (86,6%)
2000 3 235 366 78 720 (2,4%) 110 022 29,6 2,23 316 2 782 415 (86,0%)
1995 3 033 394 58 754 (1,9%) -5 886 28,3 2,62 297 2 572 925 (84,8%)
1990 2 703 016 26 411 (1,0%) 18 000 27,5 3,00 264 2 246 747 (83,1%)
1985 2 676 583 9 363 (0,4%) -45 608 26,2 3,48 262 2 125 796 (79,4%)
1980 2 605 293 2 727 (0,1%) -42 876 25,1 4,00 255 1 919 371 (73,7%)
1975 2 575 690 40 193 (1,6%) -54 000 24,8 4,44 252 1 725 146 (67,0%)
1970 2 297 389 46 787 (2,0%) -2 000 24,6 4,95 225 1 366 372 (59,5%)
1965 2 092 348 51 141 (2,4%) -14 000 24,7 5,50 205 1 065 737 (50,9%)
1960 1 804 926 59 679 (3,2%) 4 000 25,4 5,74 176 764 260 (42,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Libanie wynosiła 6 094 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,4 lat do 32,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 782 415 (86,0%) w 2000 roku do 5 355 000 (88,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Libanu uległa zmianie z 254,7 na 594,6 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 6 020 000 -46 000 (-0,8%) -140 000 33,6 1,70 588 5 322 000 (88,4%)
2025 5 606 000 -84 000 (-1,5%) -90 000 36,1 1,69 548 4 990 000 (89,0%)
2030 5 369 000 -28 000 (-0,5%) -34 000 38,2 1,69 525 4 810 000 (89,6%)
2035 5 336 000 5 000 (0,1%) -4 000 40,1 1,69 522 4 811 000 (90,2%)
2040 5 392 000 10 000 (0,2%) -4 000 41,8 1,69 527 4 891 000 (90,7%)
2045 5 412 000 1 000 (0,0%) -4 000 43,5 1,70 529 4 936 000 (91,2%)
2050 5 412 000 -1 000 (0,0%) -4 000 44,9 1,71 529 4 962 000 (91,7%)

Całkowita populacja Libanu w 2020 roku wyniesie 6 020 000 ludzi i może zmaleć do 5 412 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,3 lat (84,4 lat dla mężczyzn, i 86,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 529,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Libanu w roku 2018

Struktura społeczna Libanu wskazuje na podział 3 021 000 kobiet oraz 3 045 000 mężczyzn, co daje średnio 1 008 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 30,4% ludności (1 844 671) poniżej dwudziestego roku życia, 60,6% ludności (3 675 389) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 8,9% osób (542 300) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Oman
Liczba ludności: 5 002 000
Katar
Liczba ludności: 2 744 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 34 141 000
Syria
Liczba ludności: 18 499 000
Turcja
Liczba ludności: 82 962 000
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 9 682 000
Jemen
Liczba ludności: 29 580 000