Liban liczba ludności 6 014 995 (na żywo)

Populacja Libanu w 2020 zmaleje o 46 000 i osiągnie 5 957 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 140 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Libanie wynosi 92 672 rocznie, liczba zgonów to 29 570 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,05 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Libanu uległa zmianie z 254,7 na 595,7 w 2018 roku.

Obecna populacja 6 014 995 populacja na dzień (środa 29 stycznia 2020)
Średnia wieku 33,6 lat
Oczekiwana długość życia 80,3 lat
Gęstość zaludnienia 588,4 na km2
Liczba ludności Libanu od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 6 020 000 -46 000 (-0,8%) -140 000 33,6 1,70 588 5 322 000 (88,4%)
2019 0 0 (0,0%) -30 000 33,2 1,70 593 5 355 000 (88,3%)
2018 0 0 (0,0%) -30 000 32,8 1,71 596 5 372 000 (88,2%)
2017 0 0 (0,0%) -30 000 32,4 1,71 595 5 355 000 (88,0%)
2016 0 0 (0,0%) -30 000 32,1 1,72 587 5 280 702 (87,9%)
2015 5 851 479 248 200 (4,2%) -30 000 31,8 1,72 572 5 137 130 (87,8%)
2010 4 337 141 153 985 (3,6%) 250 000 32,1 1,61 424 3 781 250 (87,2%)
2005 3 986 852 123 585 (3,1%) 36 674 30,3 1,75 390 3 451 976 (86,6%)
2000 3 235 366 78 720 (2,4%) 110 022 29,6 2,23 316 2 782 415 (86,0%)
1995 3 033 394 58 754 (1,9%) -5 886 28,3 2,62 297 2 572 925 (84,8%)
1990 2 703 016 26 411 (1,0%) 18 000 27,5 3,00 264 2 246 747 (83,1%)
1985 2 676 583 9 363 (0,4%) -45 608 26,2 3,48 262 2 125 796 (79,4%)
1980 2 605 293 2 727 (0,1%) -42 876 25,1 4,00 255 1 919 371 (73,7%)
1975 2 575 690 40 193 (1,6%) -54 000 24,8 4,44 252 1 725 146 (67,0%)
1970 2 297 389 46 787 (2,0%) -2 000 24,6 4,95 225 1 366 372 (59,5%)
1965 2 092 348 51 141 (2,4%) -14 000 24,7 5,50 205 1 065 737 (50,9%)
1960 1 804 926 59 679 (3,2%) 4 000 25,4 5,74 176 764 260 (42,3%)

W roku 2019 liczba ludności w Libanie wynosiła 6 066 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,4 lat do 33,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 782 415 (86,0%) w 2000 roku do 5 322 000 (88,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Libanu uległa zmianie z 254,7 na 595,7 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 6 020 000 -46 000 (-0,8%) -140 000 33,6 1,70 588 5 322 000 (88,4%)
2025 5 606 000 -84 000 (-1,5%) -90 000 36,1 1,69 548 4 990 000 (89,0%)
2030 5 369 000 -28 000 (-0,5%) -34 000 38,2 1,69 525 4 810 000 (89,6%)
2035 5 336 000 5 000 (0,1%) -4 000 40,1 1,69 522 4 811 000 (90,2%)
2040 5 392 000 10 000 (0,2%) -4 000 41,8 1,69 527 4 891 000 (90,7%)
2045 5 412 000 1 000 (0,0%) -4 000 43,5 1,70 529 4 936 000 (91,2%)
2050 5 412 000 -1 000 (0,0%) -4 000 44,9 1,71 529 4 962 000 (91,7%)

Całkowita populacja Libanu w 2020 roku wyniesie 6 020 000 ludzi i może zmaleć do 5 412 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,3 lat (84,4 lat dla mężczyzn, i 86,2 lat dla kobiet). Nastąpi zmniejszenie gęstosci zaludnienia do 529,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Libanu w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 0,76% (28 000 mieszkańców, włączając 29 151 zgonów). Struktura społeczna Libanu wskazuje na podział 2 997 000 kobiet oraz 3 023 000 mężczyzn, co daje średnio 1 009 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 29,7% ludności (1 788 542) poniżej dwudziestego roku życia, 61,0% ludności (3 674 608) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 9,2% osób (553 840) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Oman
Liczba ludności: 5 150 000
Katar
Liczba ludności: 2 792 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 34 710 000
Syria
Liczba ludności: 18 924 000
Turcja
Liczba ludności: 83 836 000
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 9 813 000
Jemen
Liczba ludności: 30 245 000