Liban liczba ludności 5 805 433 (na żywo)

Populacja Libanu w 2022 zmaleje o 82 000 i osiągnie 5 783 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 140 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Libanu uległa zmianie z 254,7 na 588,4 w 2020 roku.

Obecna populacja 5 805 433 populacja na dzień (poniedziałek 3 października 2022)
Średnia wieku 34,6 lat
Gęstość zaludnienia 574,3 na km2
Liczba ludności Libanu od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 5 875 000 -82 000 (-1,4%) -140 000 34,6 574 5 208 000 (88,6%)
2021 5 957 000 -63 000 (-1,1%) -140 000 34,1 582 5 274 000 (88,5%)
2020 6 020 000 -46 000 (-0,8%) -140 000 33,6 1,70 588 5 322 000 (88,4%)
2019 0 0 (0,0%) -30 000 33,2 1,70 593 5 355 000 (88,3%)
2018 0 0 (0,0%) -30 000 32,8 1,71 596 5 372 000 (88,2%)
2017 0 0 (0,0%) -30 000 32,4 1,71 595 5 355 000 (88,0%)
2016 0 0 (0,0%) -30 000 32,1 1,72 587 5 280 702 (87,9%)
2015 5 851 479 248 200 (4,2%) -30 000 31,8 1,72 572 5 137 130 (87,8%)
2010 4 337 141 153 985 (3,6%) 250 000 32,1 1,61 424 3 781 250 (87,2%)
2005 3 986 852 123 585 (3,1%) 36 674 30,3 1,75 390 3 451 976 (86,6%)
2000 3 235 366 78 720 (2,4%) 110 022 29,6 2,23 316 2 782 415 (86,0%)
1995 3 033 394 58 754 (1,9%) -5 886 28,3 2,62 297 2 572 925 (84,8%)
1990 2 703 016 26 411 (1,0%) 18 000 27,5 3,00 264 2 246 747 (83,1%)
1985 2 676 583 9 363 (0,4%) -45 608 26,2 3,48 262 2 125 796 (79,4%)
1980 2 605 293 2 727 (0,1%) -42 876 25,1 4,00 255 1 919 371 (73,7%)
1975 2 575 690 40 193 (1,6%) -54 000 24,8 4,44 252 1 725 146 (67,0%)
1970 2 297 389 46 787 (2,0%) -2 000 24,6 4,95 225 1 366 372 (59,5%)
1965 2 092 348 51 141 (2,4%) -14 000 24,7 5,50 205 1 065 737 (50,9%)
1960 1 804 926 59 679 (3,2%) 4 000 25,4 5,74 176 764 260 (42,3%)

W roku 2021 liczba ludności w Libanie wynosiła 5 957 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,4 lat do 34,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 782 415 (86,0%) w 2000 roku do 5 208 000 (88,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Libanu uległa zmianie z 254,7 na 588,4 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -140 000 33,6 1,70 588 5 322 000 (88,4%)
2025 5 606 000 -84 000 (-1,5%) -90 000 36,1 1,69 548 4 990 000 (89,0%)
2030 5 369 000 -28 000 (-0,5%) -34 000 38,2 1,69 525 4 810 000 (89,6%)
2035 5 336 000 5 000 (0,1%) -4 000 40,1 1,69 522 4 811 000 (90,2%)
2040 5 392 000 10 000 (0,2%) -4 000 41,8 1,69 527 4 891 000 (90,7%)
2045 5 412 000 1 000 (0,0%) -4 000 43,5 1,70 529 4 936 000 (91,2%)
2050 5 412 000 -1 000 (0,0%) -4 000 44,9 1,71 529 4 962 000 (91,7%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 85,3 lat (84,4 lat dla mężczyzn, i 86,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 529,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Libanu w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na minus 1,38% (63 000 mieszkańców, włączając 29 570 zgonów). Struktura społeczna Libanu wskazuje na podział 2 921 000 kobiet oraz 2 954 000 mężczyzn, co daje średnio 1 011 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 28,0% ludności (1 642 650) poniżej dwudziestego roku życia, 62,1% ludności (3 647 788) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 10,0% osób (584 563) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Oman
Liczba ludności: 5 364 000
Katar
Liczba ludności: 2 889 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 35 796 000
Syria
Liczba ludności: 20 466 000
Turcja
Liczba ludności: 85 019 000
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 10 062 000
Jemen
Liczba ludności: 31 576 000