Irak liczba ludności 41 296 756 (na żywo)

Liczba ludności Iraku w 2019 urośnie o 1 072 000 i osiągnie 41 503 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 7 834 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Iraku wynosi 1 290 501 rocznie, liczba zgonów to 195 820 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,71 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Iraku uległa zmianie z 31,2 na 88,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 41 296 756 populacja na dzień (środa 23 października 2019)
Średnia wieku 23,9 lat
Oczekiwana długość życia 70,3 lat
Gęstość zaludnienia 93,0 na km2
Liczba ludności Iraku od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 40 412 000 1 072 000 (2,7%) 7 834 23,9 4,19 93 28 296 000 (70,0%)
2018 39 340 000 1 065 000 (2,7%) 7 834 23,8 4,25 91 27 485 000 (69,9%)
2017 38 275 000 1 072 428 (2,8%) 7 834 23,6 4,31 88 26 686 000 (69,7%)
2016 37 202 572 1 086 923 (2,9%) 7 834 23,5 4,37 86 25 890 014 (69,6%)
2015 36 115 649 1 109 569 (3,1%) 7 834 23,4 4,43 83 25 089 903 (69,5%)
2010 30 762 701 868 049 (2,8%) 92 733 23,0 4,56 71 21 236 723 (69,0%)
2005 27 008 426 691 817 (2,6%) -91 466 22,8 4,56 62 18 572 614 (68,8%)
2000 23 565 413 687 257 (2,9%) -53 264 22,4 4,89 54 16 141 365 (68,5%)
1995 20 208 387 611 148 (3,0%) -3 572 22,1 5,42 46 13 899 329 (68,8%)
1990 17 469 005 428 815 (2,5%) -30 805 21,9 5,88 40 12 176 945 (69,7%)
1985 15 576 395 370 894 (2,4%) -126 037 22,1 6,22 36 10 711 420 (68,8%)
1980 13 653 356 395 557 (2,9%) -39 988 22,3 6,57 31 8 945 815 (65,5%)
1975 11 684 589 372 284 (3,2%) -9 558 22,6 6,99 27 7 171 884 (61,4%)
1970 9 917 983 332 407 (3,4%) -1 717 23,1 7,36 23 5 569 344 (56,2%)
1965 8 375 793 253 594 (3,0%) -1 375 24,0 7,04 19 4 242 423 (50,7%)
1960 7 289 761 185 591 (2,5%) -372 24,4 6,25 17 3 127 235 (42,9%)

W roku 2018 liczba ludności w Iraku wynosiła 39 340 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 24,4 lat do 23,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 16 141 365 (68,5%) w 2000 roku do 28 296 000 (70,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Iraku uległa zmianie z 31,2 na 88,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 41 503 000 1 091 000 (2,6%) -10 437 24,0 4,14 96 29 128 000 (70,2%)
2025 47 200 000 1 170 000 (2,5%) -12 475 24,7 3,90 109 33 585 000 (71,2%)
2030 53 298 000 1 254 000 (2,4%) -10 000 25,4 3,68 123 38 567 000 (72,4%)
2035 59 821 000 1 339 000 (2,2%) -6 000 26,1 3,49 138 44 127 000 (73,8%)
2040 66 752 000 1 415 000 (2,1%) -6 000 26,9 3,32 154 50 223 000 (75,2%)
2045 74 007 000 1 472 000 (2,0%) -6 000 27,6 3,18 170 56 730 000 (76,7%)
2050 81 490 000 1 511 000 (1,9%) -6 000 28,4 3,05 188 63 575 000 (78,0%)

Całkowita populacja Iraku w 2020 roku wyniesie 41 503 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 81 490 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,7 lat (72,0 lat dla mężczyzn, i 77,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 187,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Iraku w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,72% (1 065 000 mieszkańców, włączając 190 257 zgonów). Struktura społeczna Iraku wskazuje na podział 19 948 000 kobiet oraz 20 465 000 mężczyzn, co daje średnio 1 026 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 50,3% ludności (20 307 030) poniżej dwudziestego roku życia, 46,4% ludności (18 767 333) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,3% osób (1 345 720) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Izrael
Liczba ludności: 8 950 000
Jordania
Liczba ludności: 10 070 000
Kuwejt
Liczba ludności: 4 249 000
Liban
Liczba ludności: 6 066 000
Oman
Liczba ludności: 5 002 000
Katar
Liczba ludności: 2 744 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 34 141 000