Irak liczba ludności 43 817 134 (na żywo)

Liczba ludności Iraku w 2022 urośnie o 1 124 000 i osiągnie 44 875 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 437 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Iraku uległa zmianie z 31,2 na 95,6 w 2020 roku.

Obecna populacja 43 817 134 populacja na dzień (środa 26 stycznia 2022)
Średnia wieku 24,2 lat
Gęstość zaludnienia 100,7 na km2
Liczba ludności Iraku od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 43 736 000 1 124 000 (2,6%) -10 437 24,2 101 30 852 000 (70,5%)
2021 42 612 000 1 109 000 (2,6%) -10 437 24,1 98 29 981 000 (70,4%)
2020 41 503 000 1 091 000 (2,6%) -10 437 24,0 4,14 96 29 128 000 (70,2%)
2019 0 0 (0,0%) 7 834 23,9 4,19 93 28 296 000 (70,0%)
2018 0 0 (0,0%) 7 834 23,8 4,25 91 27 485 000 (69,9%)
2017 0 0 (0,0%) 7 834 23,6 4,31 88 26 686 000 (69,7%)
2016 0 0 (0,0%) 7 834 23,5 4,37 86 25 890 014 (69,6%)
2015 36 115 649 1 109 569 (3,1%) 7 834 23,4 4,43 83 25 089 903 (69,5%)
2010 30 762 701 868 049 (2,8%) 92 733 23,0 4,56 71 21 236 723 (69,0%)
2005 27 008 426 691 817 (2,6%) -91 466 22,8 4,56 62 18 572 614 (68,8%)
2000 23 565 413 687 257 (2,9%) -53 264 22,4 4,89 54 16 141 365 (68,5%)
1995 20 208 387 611 148 (3,0%) -3 572 22,1 5,42 46 13 899 329 (68,8%)
1990 17 469 005 428 815 (2,5%) -30 805 21,9 5,88 40 12 176 945 (69,7%)
1985 15 576 395 370 894 (2,4%) -126 037 22,1 6,22 36 10 711 420 (68,8%)
1980 13 653 356 395 557 (2,9%) -39 988 22,3 6,57 31 8 945 815 (65,5%)
1975 11 684 589 372 284 (3,2%) -9 558 22,6 6,99 27 7 171 884 (61,4%)
1970 9 917 983 332 407 (3,4%) -1 717 23,1 7,36 23 5 569 344 (56,2%)
1965 8 375 793 253 594 (3,0%) -1 375 24,0 7,04 19 4 242 423 (50,7%)
1960 7 289 761 185 591 (2,5%) -372 24,4 6,25 17 3 127 235 (42,9%)

W roku 2021 liczba ludności w Iraku wynosiła 42 612 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 24,4 lat do 24,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 16 141 365 (68,5%) w 2000 roku do 30 852 000 (70,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Iraku uległa zmianie z 31,2 na 95,6 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -10 437 24,0 4,14 96 29 128 000 (70,2%)
2025 47 200 000 1 170 000 (2,5%) -12 475 24,7 3,90 109 33 585 000 (71,2%)
2030 53 298 000 1 254 000 (2,4%) -10 000 25,4 3,68 123 38 567 000 (72,4%)
2035 59 821 000 1 339 000 (2,2%) -6 000 26,1 3,49 138 44 127 000 (73,8%)
2040 66 752 000 1 415 000 (2,1%) -6 000 26,9 3,32 154 50 223 000 (75,2%)
2045 74 007 000 1 472 000 (2,0%) -6 000 27,6 3,18 170 56 730 000 (76,7%)
2050 81 490 000 1 511 000 (1,9%) -6 000 28,4 3,05 188 63 575 000 (78,0%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,7 lat (72,0 lat dla mężczyzn, i 77,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 187,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Iraku w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,64% (1 109 000 mieszkańców, włączając 198 509 zgonów). Struktura społeczna Iraku wskazuje na podział 21 580 000 kobiet oraz 22 157 000 mężczyzn, co daje średnio 1 027 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 49,6% ludności (21 688 682) poniżej dwudziestego roku życia, 47,1% ludności (20 577 788) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,4% osób (1 465 156) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Izrael
Liczba ludności: 9 348 000
Jordania
Liczba ludności: 10 405 000
Kuwejt
Liczba ludności: 4 422 000
Liban
Liczba ludności: 5 875 000
Oman
Liczba ludności: 5 364 000
Katar
Liczba ludności: 2 889 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 35 796 000