Irak liczba ludności 44 597 271 (na żywo)

Liczba ludności Iraku w 2022 urośnie o 1 124 000 i osiągnie 44 875 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 437 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Iraku uległa zmianie z 31,2 na 95,6 w 2020 roku.

Obecna populacja 44 597 271 populacja na dzień (poniedziałek 3 października 2022)
Średnia wieku 24,2 lat
Gęstość zaludnienia 100,7 na km2
Liczba ludności Iraku od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 43 736 000 1 124 000 (2,6%) -10 437 24,2 101 30 852 000 (70,5%)
2021 42 612 000 1 109 000 (2,6%) -10 437 24,1 98 29 981 000 (70,4%)
2020 41 503 000 1 091 000 (2,6%) -10 437 24,0 4,14 96 29 128 000 (70,2%)
2019 0 0 (0,0%) 7 834 23,9 4,19 93 28 296 000 (70,0%)
2018 0 0 (0,0%) 7 834 23,8 4,25 91 27 485 000 (69,9%)
2017 0 0 (0,0%) 7 834 23,6 4,31 88 26 686 000 (69,7%)
2016 0 0 (0,0%) 7 834 23,5 4,37 86 25 890 014 (69,6%)
2015 36 115 649 1 109 569 (3,1%) 7 834 23,4 4,43 83 25 089 903 (69,5%)
2010 30 762 701 868 049 (2,8%) 92 733 23,0 4,56 71 21 236 723 (69,0%)
2005 27 008 426 691 817 (2,6%) -91 466 22,8 4,56 62 18 572 614 (68,8%)
2000 23 565 413 687 257 (2,9%) -53 264 22,4 4,89 54 16 141 365 (68,5%)
1995 20 208 387 611 148 (3,0%) -3 572 22,1 5,42 46 13 899 329 (68,8%)
1990 17 469 005 428 815 (2,5%) -30 805 21,9 5,88 40 12 176 945 (69,7%)
1985 15 576 395 370 894 (2,4%) -126 037 22,1 6,22 36 10 711 420 (68,8%)
1980 13 653 356 395 557 (2,9%) -39 988 22,3 6,57 31 8 945 815 (65,5%)
1975 11 684 589 372 284 (3,2%) -9 558 22,6 6,99 27 7 171 884 (61,4%)
1970 9 917 983 332 407 (3,4%) -1 717 23,1 7,36 23 5 569 344 (56,2%)
1965 8 375 793 253 594 (3,0%) -1 375 24,0 7,04 19 4 242 423 (50,7%)
1960 7 289 761 185 591 (2,5%) -372 24,4 6,25 17 3 127 235 (42,9%)

W roku 2021 liczba ludności w Iraku wynosiła 42 612 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 24,4 lat do 24,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 16 141 365 (68,5%) w 2000 roku do 30 852 000 (70,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Iraku uległa zmianie z 31,2 na 95,6 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -10 437 24,0 4,14 96 29 128 000 (70,2%)
2025 47 200 000 1 170 000 (2,5%) -12 475 24,7 3,90 109 33 585 000 (71,2%)
2030 53 298 000 1 254 000 (2,4%) -10 000 25,4 3,68 123 38 567 000 (72,4%)
2035 59 821 000 1 339 000 (2,2%) -6 000 26,1 3,49 138 44 127 000 (73,8%)
2040 66 752 000 1 415 000 (2,1%) -6 000 26,9 3,32 154 50 223 000 (75,2%)
2045 74 007 000 1 472 000 (2,0%) -6 000 27,6 3,18 170 56 730 000 (76,7%)
2050 81 490 000 1 511 000 (1,9%) -6 000 28,4 3,05 188 63 575 000 (78,0%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,7 lat (72,0 lat dla mężczyzn, i 77,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 187,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Iraku w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,64% (1 109 000 mieszkańców, włączając 198 509 zgonów). Struktura społeczna Iraku wskazuje na podział 21 580 000 kobiet oraz 22 157 000 mężczyzn, co daje średnio 1 027 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 49,6% ludności (21 688 682) poniżej dwudziestego roku życia, 47,1% ludności (20 577 788) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,4% osób (1 465 156) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Izrael
Liczba ludności: 9 348 000
Jordania
Liczba ludności: 10 405 000
Kuwejt
Liczba ludności: 4 422 000
Liban
Liczba ludności: 5 875 000
Oman
Liczba ludności: 5 364 000
Katar
Liczba ludności: 2 889 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 35 796 000