Jordania liczba ludności 10 268 301 (na żywo)

Liczba ludności Jordanii w 2020 urośnie o 139 000 i osiągnie 10 320 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 120 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Jordanii wynosi 247 691 rocznie, liczba zgonów to 39 366 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,04 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Jordanii uległa zmianie z 26,9 na 111,6 w 2018 roku.

Obecna populacja 10 268 301 populacja na dzień (poniedziałek 13 lipca 2020)
Średnia wieku 26,5 lat
Oczekiwana długość życia 74,9 lat
Gęstość zaludnienia 115,0 na km2
Liczba ludności Jordanii od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 209 000 139 000 (1,4%) -120 000 26,5 3,12 115 8 653 000 (84,8%)
2019 0 0 (0,0%) 26,3 3,19 113 8 515 000 (84,6%)
2018 0 0 (0,0%) 26,1 3,25 112 8 353 000 (84,3%)
2017 0 0 (0,0%) 25,8 3,32 109 8 162 000 (84,1%)
2016 0 0 (0,0%) 25,6 3,38 107 7 933 891 (83,9%)
2015 9 159 302 349 996 (3,8%) 25,5 3,45 103 7 664 412 (83,7%)
2010 7 182 390 361 274 (5,0%) 195 057 24,8 3,66 81 5 923 533 (82,5%)
2005 5 714 111 178 516 (3,1%) 129 999 24,1 3,75 65 4 638 544 (81,2%)
2000 5 103 130 88 231 (1,7%) -18 779 23,2 4,03 58 4 072 706 (79,8%)
1995 4 572 904 176 951 (3,9%) -30 029 22,8 4,61 52 3 583 556 (78,4%)
1990 3 560 582 165 559 (4,7%) 82 494 21,4 5,49 40 2 609 586 (73,3%)
1985 2 895 985 115 557 (4,0%) 34 120 21,5 6,59 33 1 940 194 (67,0%)
1980 2 374 422 74 767 (3,2%) 16 331 21,0 7,26 27 1 425 342 (60,0%)
1975 2 062 918 58 085 (2,8%) -16 152 21,5 7,60 23 1 189 272 (57,7%)
1970 1 718 913 103 636 (6,0%) -5 941 21,8 7,93 19 962 093 (56,0%)
1965 1 172 550 71 091 (6,1%) 50 870 22,0 8,06 13 636 249 (54,3%)
1960 932 257 40 826 (4,2%) 7 143 22,8 7,69 11 474 323 (50,9%)

W roku 2019 liczba ludności w Jordanii wynosiła 10 070 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 26,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 072 706 (79,8%) w 2000 roku do 8 653 000 (84,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Jordanii uległa zmianie z 26,9 na 111,6 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 209 000 139 000 (1,4%) -120 000 26,5 3,12 115 8 653 000 (84,8%)
2025 10 610 000 71 000 (0,7%) -84 000 27,8 2,88 120 9 097 000 (85,7%)
2030 11 122 000 120 000 (1,1%) -34 000 29,2 2,69 125 9 633 000 (86,6%)
2035 11 841 000 158 000 (1,3%) -4 000 30,5 2,53 133 10 347 000 (87,4%)
2040 12 680 000 168 000 (1,3%) -4 000 31,8 2,38 143 11 167 000 (88,1%)
2045 13 471 000 153 000 (1,1%) -4 000 33,0 2,26 152 11 951 000 (88,7%)
2050 14 188 000 137 000 (1,0%) -4 000 34,2 2,16 160 12 675 000 (89,3%)

Całkowita populacja Jordanii w 2020 roku wyniesie 10 209 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 14 188 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,1 lat (77,4 lat dla mężczyzn, i 80,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 159,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Jordanii w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,38% (166 000 mieszkańców, włączając 38 083 zgonów). Struktura społeczna Jordanii wskazuje na podział 5 037 000 kobiet oraz 5 172 000 mężczyzn, co daje średnio 1 027 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 44,2% ludności (4 509 315) poniżej dwudziestego roku życia, 51,9% ludności (5 298 471) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,9% osób (401 214) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kuwejt
Liczba ludności: 4 303 000
Liban
Liczba ludności: 6 020 000
Oman
Liczba ludności: 5 150 000
Katar
Liczba ludności: 2 792 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 34 710 000
Syria
Liczba ludności: 18 924 000
Turcja
Liczba ludności: 83 836 000