Jordania liczba ludności 10 183 104 (na żywo)

Liczba ludności Jordanii w 2019 urośnie o 166 000 i osiągnie 10 209 000 ludzi w 2020 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Jordanii wynosi 249 919 rocznie, liczba zgonów to 38 776 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,10 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Jordanii uległa zmianie z 26,9 na 109,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 10 183 104 populacja na dzień (czwartek 24 października 2019)
Średnia wieku 26,3 lat
Oczekiwana długość życia 74,8 lat
Gęstość zaludnienia 113,4 na km2
Liczba ludności Jordanii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 10 070 000 166 000 (1,7%) 26,3 3,19 113 8 515 000 (84,6%)
2018 9 904 000 202 000 (2,0%) 26,1 3,25 112 8 353 000 (84,3%)
2017 9 702 000 246 198 (2,5%) 25,8 3,32 109 8 162 000 (84,1%)
2016 9 455 802 296 500 (3,1%) 25,6 3,38 107 7 933 891 (83,9%)
2015 9 159 302 349 996 (3,8%) 25,5 3,45 103 7 664 412 (83,7%)
2010 7 182 390 361 274 (5,0%) 195 057 24,8 3,66 81 5 923 533 (82,5%)
2005 5 714 111 178 516 (3,1%) 129 999 24,1 3,75 65 4 638 544 (81,2%)
2000 5 103 130 88 231 (1,7%) -18 779 23,2 4,03 58 4 072 706 (79,8%)
1995 4 572 904 176 951 (3,9%) -30 029 22,8 4,61 52 3 583 556 (78,4%)
1990 3 560 582 165 559 (4,7%) 82 494 21,4 5,49 40 2 609 586 (73,3%)
1985 2 895 985 115 557 (4,0%) 34 120 21,5 6,59 33 1 940 194 (67,0%)
1980 2 374 422 74 767 (3,2%) 16 331 21,0 7,26 27 1 425 342 (60,0%)
1975 2 062 918 58 085 (2,8%) -16 152 21,5 7,60 23 1 189 272 (57,7%)
1970 1 718 913 103 636 (6,0%) -5 941 21,8 7,93 19 962 093 (56,0%)
1965 1 172 550 71 091 (6,1%) 50 870 22,0 8,06 13 636 249 (54,3%)
1960 932 257 40 826 (4,2%) 7 143 22,8 7,69 11 474 323 (50,9%)

W roku 2018 liczba ludności w Jordanii wynosiła 9 904 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 26,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 072 706 (79,8%) w 2000 roku do 8 515 000 (84,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Jordanii uległa zmianie z 26,9 na 109,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 209 000 139 000 (1,4%) -120 000 26,5 3,12 115 8 653 000 (84,8%)
2025 10 610 000 71 000 (0,7%) -84 000 27,8 2,88 120 9 097 000 (85,7%)
2030 11 122 000 120 000 (1,1%) -34 000 29,2 2,69 125 9 633 000 (86,6%)
2035 11 841 000 158 000 (1,3%) -4 000 30,5 2,53 133 10 347 000 (87,4%)
2040 12 680 000 168 000 (1,3%) -4 000 31,8 2,38 143 11 167 000 (88,1%)
2045 13 471 000 153 000 (1,1%) -4 000 33,0 2,26 152 11 951 000 (88,7%)
2050 14 188 000 137 000 (1,0%) -4 000 34,2 2,16 160 12 675 000 (89,3%)

Całkowita populacja Jordanii w 2020 roku wyniesie 10 209 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 14 188 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,1 lat (77,4 lat dla mężczyzn, i 80,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 159,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Jordanii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,68% (202 000 mieszkańców, włączając 37 254 zgonów). Struktura społeczna Jordanii wskazuje na podział 4 970 000 kobiet oraz 5 100 000 mężczyzn, co daje średnio 1 026 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 44,6% ludności (4 494 241) poniżej dwudziestego roku życia, 51,5% ludności (5 187 057) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,9% osób (392 730) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kuwejt
Liczba ludności: 4 249 000
Liban
Liczba ludności: 6 066 000
Oman
Liczba ludności: 5 002 000
Katar
Liczba ludności: 2 744 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 34 141 000
Syria
Liczba ludności: 18 499 000
Turcja
Liczba ludności: 82 962 000