Kuwejt liczba ludności 4 300 337 (na żywo)

Liczba ludności Kuwejtu w 2019 urośnie o 52 000 i osiągnie 4 303 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kuwejcie wynosi 64 194 rocznie, liczba zgonów to 12 707 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,21 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Kuwejtu uległa zmianie z 77,0 na 232,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 4 300 337 populacja na dzień (piątek 13 grudnia 2019)
Średnia wieku 32,4 lat
Oczekiwana długość życia 75,2 lat
Gęstość zaludnienia 238,4 na km2
Liczba ludności Kuwejtu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 4 249 000 52 000 (1,2%) 20 000 32,4 1,95 238 4 181 000 (98,4%)
2018 4 197 000 60 000 (1,4%) 20 000 32,3 1,96 236 4 130 000 (98,4%)
2017 4 137 000 84 416 (2,0%) 20 000 32,1 1,97 232 4 069 000 (98,4%)
2016 4 052 584 116 790 (2,9%) 20 000 31,9 1,98 227 3 986 041 (98,4%)
2015 3 935 794 153 344 (3,9%) 20 000 31,8 1,99 221 3 870 539 (98,3%)
2010 2 998 083 179 144 (6,0%) 134 000 29,0 2,22 168 2 946 006 (98,3%)
2005 2 276 623 68 684 (3,0%) 95 900 28,0 2,50 128 2 235 348 (98,2%)
2000 2 050 741 93 675 (4,6%) 5 300 27,3 2,85 115 2 012 044 (98,1%)
1995 1 610 651 21 089 (1,3%) 48 400 26,0 2,72 90 1 579 131 (98,0%)
1990 2 099 615 2 683 (0,1%) -131 000 24,3 2,97 118 2 057 077 (98,0%)
1985 1 738 994 83 161 (4,8%) 23 954 23,4 4,36 98 1 702 527 (97,9%)
1980 1 372 318 72 635 (5,3%) 23 068 22,6 5,32 77 1 300 697 (94,8%)
1975 1 024 940 60 106 (5,9%) 28 220 21,1 6,18 58 916 132 (89,4%)
1970 746 767 55 638 (7,5%) 19 167 21,3 7,17 42 639 688 (85,7%)
1965 473 554 48 319 (10,2%) 29 320 22,1 7,41 27 375 400 (79,3%)
1960 269 618 31 718 (10,5%) 27 400 23,7 7,24 15 201 925 (74,9%)

W roku 2018 liczba ludności w Kuwejcie wynosiła 4 197 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,7 lat do 32,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 012 044 (98,1%) w 2000 roku do 4 181 000 (98,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kuwejtu uległa zmianie z 77,0 na 232,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 4 303 000 54 000 (1,3%) 14 000 32,6 1,94 242 4 235 000 (98,4%)
2025 4 603 000 58 000 (1,3%) 14 000 33,8 1,89 258 4 534 000 (98,5%)
2030 4 874 000 52 000 (1,1%) 12 000 35,3 1,87 274 4 804 000 (98,6%)
2035 5 111 000 45 000 (0,9%) 12 000 36,6 1,84 287 5 042 000 (98,6%)
2040 5 324 000 40 000 (0,8%) 11 000 37,8 1,83 299 5 255 000 (98,7%)
2045 5 504 000 32 000 (0,6%) 9 000 38,6 1,82 309 5 437 000 (98,8%)
2050 5 644 000 25 000 (0,4%) 9 000 39,2 1,82 317 5 578 000 (98,8%)

Całkowita populacja Kuwejtu w 2020 roku wyniesie 4 303 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 5 644 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 78,9 lat (77,6 lat dla mężczyzn, i 80,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 316,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kuwejtu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,24% (60 000 mieszkańców, włączając 11 732 zgonów). Struktura społeczna Kuwejtu wskazuje na podział 1 810 000 kobiet oraz 2 439 000 mężczyzn, co daje średnio 1 348 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 26,9% ludności (1 142 131) poniżej dwudziestego roku życia, 70,3% ludności (2 988 747) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,7% osób (115 998) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Liban
Liczba ludności: 6 066 000
Oman
Liczba ludności: 5 002 000
Katar
Liczba ludności: 2 744 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 34 141 000
Syria
Liczba ludności: 18 499 000
Turcja
Liczba ludności: 82 962 000
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Liczba ludności: 9 682 000