Izrael liczba ludności 9 057 858 (na żywo)

Liczba ludności Izraela w 2019 urośnie o 134 000 i osiągnie 9 083 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Izraelu wynosi 173 265 rocznie, liczba zgonów to 47 514 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,41 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Izraela uległa zmianie z 179,2 na 384,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 9 057 858 populacja na dzień (środa 23 października 2019)
Średnia wieku 33,5 lat
Oczekiwana długość życia 82,9 lat
Gęstość zaludnienia 396,7 na km2
Liczba ludności Izraela od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 8 950 000 134 000 (1,5%) 10 000 33,5 2,91 397 8 270 000 (92,4%)
2018 8 816 000 134 000 (1,5%) 10 000 33,4 2,95 391 8 141 000 (92,3%)
2017 8 682 000 134 900 (1,6%) 10 000 33,3 3,00 385 8 011 000 (92,3%)
2016 8 547 100 167 000 (2,0%) 10 000 33,2 3,04 395 7 880 854 (92,2%)
2015 8 380 100 164 400 (2,0%) 10 000 33,1 3,09 387 7 721 424 (92,1%)
2010 7 623 600 138 000 (1,8%) 3 899 33,1 3,03 352 7 000 294 (91,8%)
2005 6 930 100 121 100 (1,8%) 54 727 32,2 2,84 320 6 342 289 (91,5%)
2000 6 289 000 164 000 (2,6%) 20 587 31,7 2,95 291 5 735 757 (91,2%)
1995 5 545 000 146 000 (2,6%) 49 067 31,1 2,90 256 5 038 520 (90,9%)
1990 4 660 000 142 000 (3,1%) 91 385 29,9 2,82 215 4 210 729 (90,4%)
1985 4 233 000 74 000 (1,8%) 13 084 29,5 3,06 196 3 802 419 (89,8%)
1980 3 878 000 92 000 (2,4%) 521 29,2 3,24 179 3 435 249 (88,6%)
1975 3 455 000 78 000 (2,3%) 12 509 28,9 3,55 160 2 993 516 (86,6%)
1970 2 974 000 97 000 (3,3%) 33 176 28,7 3,78 137 2 503 959 (84,2%)
1965 2 563 000 88 000 (3,4%) 14 488 28,2 3,81 118 2 074 492 (80,9%)
1960 2 114 020 70 980 (3,3%) 41 752 27,7 3,87 97 1 624 582 (76,8%)

W roku 2018 liczba ludności w Izraelu wynosiła 8 816 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 27,7 lat do 33,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 735 757 (91,2%) w 2000 roku do 8 270 000 (92,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Izraela uległa zmianie z 179,2 na 384,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 9 083 000 133 000 (1,5%) 10 000 33,6 2,86 403 8 399 000 (92,5%)
2025 9 742 000 131 000 (1,3%) 10 000 34,3 2,76 432 9 042 000 (92,8%)
2030 10 393 000 130 000 (1,3%) 10 000 35,1 2,66 461 9 681 000 (93,2%)
2035 11 042 000 131 000 (1,2%) 10 000 35,8 2,57 491 10 325 000 (93,5%)
2040 11 706 000 135 000 (1,2%) 10 000 36,3 2,49 521 10 985 000 (93,8%)
2045 12 386 000 136 000 (1,1%) 10 000 36,9 2,41 552 11 663 000 (94,2%)
2050 13 055 000 132 000 (1,0%) 10 000 37,5 2,33 581 12 333 000 (94,5%)

Całkowita populacja Izraela w 2020 roku wyniesie 9 083 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 13 055 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,2 lat (86,0 lat dla mężczyzn, i 88,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 581,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Izraela w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,52% (134 000 mieszkańców, włączając 46 053 zgonów). Struktura społeczna Izraela wskazuje na podział 4 499 000 kobiet oraz 4 452 000 mężczyzn, co daje średnio 990 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,4% ludności (3 168 300) poniżej dwudziestego roku życia, 52,4% ludności (4 687 115) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 12,2% osób (1 095 480) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Jordania
Liczba ludności: 10 070 000
Kuwejt
Liczba ludności: 4 249 000
Liban
Liczba ludności: 6 066 000
Oman
Liczba ludności: 5 002 000
Katar
Liczba ludności: 2 744 000
Arabia Saudyjska
Liczba ludności: 34 141 000
Syria
Liczba ludności: 18 499 000