Wietnam liczba ludności 96 193 211 (na żywo)

Liczba ludności Wietnamu w 2019 urośnie o 903 000 i osiągnie 96 359 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 40 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Wietnamie wynosi 1 526 089 rocznie, liczba zgonów to 562 236 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,01 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Wietnamu uległa zmianie z 167,0 na 308,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 96 193 211 populacja na dzień (środa 23 października 2019)
Średnia wieku 33,6 lat
Oczekiwana długość życia 76,7 lat
Gęstość zaludnienia 314,2 na km2
Liczba ludności Wietnamu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 95 482 000 903 000 (1,0%) -40 000 33,6 1,94 314 34 527 000 (36,2%)
2018 94 579 000 927 000 (1,0%) -40 000 33,3 1,95 311 33 595 000 (35,5%)
2017 93 652 000 950 900 (1,0%) -40 000 33,0 1,95 308 32 665 000 (34,9%)
2016 92 701 100 987 800 (1,1%) -40 000 32,8 1,95 305 31 737 149 (34,2%)
2015 91 713 300 984 400 (1,1%) -40 000 32,5 1,96 302 30 809 249 (33,6%)
2010 86 932 500 907 500 (1,0%) -40 000 31,1 1,95 285 26 420 525 (30,4%)
2005 82 392 100 955 700 (1,2%) -175 536 29,6 1,89 272 22 477 389 (27,3%)
2000 77 630 900 1 034 200 (1,3%) -134 467 27,8 2,01 258 18 921 756 (24,4%)
1995 71 995 500 1 171 000 (1,6%) -43 200 26,2 2,71 231 15 973 642 (22,2%)
1990 66 016 700 1 242 700 (1,9%) -78 847 25,4 3,55 210 13 371 683 (20,3%)
1985 58 868 000 1 176 000 (2,0%) -66 465 25,0 4,21 188 11 515 169 (19,6%)
1980 53 700 000 1 126 000 (2,1%) -64 988 24,6 5,05 167 10 335 639 (19,2%)
1975 48 030 000 1 112 000 (2,3%) -162 625 24,3 5,97 150 9 020 995 (18,8%)
1970 42 729 000 956 000 (2,2%) 24,8 6,47 133 7 819 407 (18,3%)
1965 38 341 000 767 000 (2,0%) 25,1 6,48 116 6 295 976 (16,4%)
1960 34 743 000 685 000 (1,9%) 25,8 6,35 105 5 107 221 (14,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Wietnamie wynosiła 94 579 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,8 lat do 33,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 18 921 756 (24,4%) w 2000 roku do 34 527 000 (36,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Wietnamu uległa zmianie z 167,0 na 308,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 96 359 000 877 000 (0,9%) -40 000 33,9 1,94 317 35 459 000 (36,8%)
2025 100 248 000 706 000 (0,7%) -40 000 35,3 1,93 331 40 044 000 (39,9%)
2030 103 290 000 552 000 (0,5%) -40 000 36,9 1,92 343 44 369 000 (43,0%)
2035 105 706 000 442 000 (0,4%) -40 000 38,6 1,91 352 48 344 000 (45,7%)
2040 107 662 000 358 000 (0,3%) -40 000 40,1 1,91 359 52 111 000 (48,4%)
2045 109 192 000 269 000 (0,3%) -40 000 41,4 1,90 365 55 776 000 (51,1%)
2050 110 210 000 151 000 (0,1%) -40 000 42,4 1,90 370 59 240 000 (53,8%)

Całkowita populacja Wietnamu w 2020 roku wyniesie 96 359 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 110 210 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,4 lat (79,2 lat dla mężczyzn, i 85,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 369,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Wietnamu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,95% (927 000 mieszkańców, włączając 547 602 zgonów). Struktura społeczna Wietnamu wskazuje na podział 48 222 000 kobiet oraz 47 261 000 mężczyzn, co daje średnio 980 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 29,7% ludności (28 377 250) poniżej dwudziestego roku życia, 62,6% ludności (59 723 991) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,7% osób (7 361 662) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Armenia
Liczba ludności: 2 937 000
Azerbejdżan
Liczba ludności: 10 059 000
Bahrajn
Liczba ludności: 1 638 000
Cypr
Liczba ludności: 1 198 000
Gruzja
Liczba ludności: 3 704 000
Irak
Liczba ludności: 40 412 000
Izrael
Liczba ludności: 8 950 000
Jordania
Liczba ludności: 10 070 000