Bahrajn liczba ludności 1 722 575 (na żywo)

Liczba ludności Bahrajnu w 2020 urośnie o 60 000 i osiągnie 1 744 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 15 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Bahrajnie wynosi 22 685 rocznie, liczba zgonów to 4 147 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,09 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Bahrajnu uległa zmianie z 521,6 na 2 061,8 w 2018 roku.

Obecna populacja 1 722 575 populacja na dzień (poniedziałek 13 lipca 2020)
Średnia wieku 32,0 lat
Oczekiwana długość życia 77,6 lat
Gęstość zaludnienia 2 233,9 na km2
Liczba ludności Bahrajnu od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 698 000 60 000 (3,5%) 15 000 32,0 1,94 2 234 1 513 000 (89,1%)
2019 0 0 (0,0%) 47 000 31,7 1,96 2 155 1 458 000 (89,0%)
2018 0 0 (0,0%) 47 000 31,4 1,99 2 062 1 394 000 (89,0%)
2017 0 0 (0,0%) 47 000 31,2 2,01 1 964 1 327 000 (88,9%)
2016 0 0 (0,0%) 47 000 30,9 2,03 1 848 1 266 051 (88,8%)
2015 1 371 855 35 458 (2,6%) 47 000 30,8 2,06 1 779 1 217 864 (88,8%)
2010 1 240 862 55 833 (4,5%) 8 400 30,1 2,16 1 628 1 098 597 (88,5%)
2005 889 168 59 320 (6,7%) 54 400 27,9 2,44 1 202 786 025 (88,4%)
2000 664 614 28 069 (4,2%) 31 100 26,8 2,80 936 587 333 (88,4%)
1995 563 699 14 111 (2,5%) 7 836 26,5 3,15 794 498 242 (88,4%)
1990 495 931 14 841 (3,0%) 1 096 25,3 3,73 719 437 114 (88,1%)
1985 419 430 12 203 (2,9%) 2 580 25,2 4,36 608 365 554 (87,2%)
1980 359 888 17 090 (4,8%) 647 23,9 4,92 522 309 867 (86,1%)
1975 266 543 14 632 (5,5%) 9 792 22,9 5,56 386 226 495 (85,0%)
1970 212 605 6 562 (3,1%) 3 825 22,3 6,50 308 178 110 (83,8%)
1965 187 431 4 544 (2,4%) -1 607 20,9 7,16 272 154 631 (82,5%)
1960 162 427 5 467 (3,3%) -839 23,3 7,09 214 133 710 (82,3%)

W roku 2019 liczba ludności w Bahrajnie wynosiła 1 638 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,3 lat do 31,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 587 333 (88,4%) w 2000 roku do 1 513 000 (89,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Bahrajnu uległa zmianie z 521,6 na 2 061,8 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 698 000 60 000 (3,5%) 15 000 32,0 1,94 2 234 1 513 000 (89,1%)
2025 1 862 000 27 000 (1,5%) 13 000 33,4 1,84 2 451 1 668 000 (89,5%)
2030 2 013 000 28 000 (1,4%) 6 000 34,6 1,77 2 649 1 812 000 (90,0%)
2035 2 122 000 19 000 (0,9%) 4 000 36,1 1,71 2 792 1 920 000 (90,5%)
2040 2 205 000 15 000 (0,7%) 4 000 37,3 1,68 2 902 2 005 000 (90,9%)
2045 2 272 000 12 000 (0,5%) 4 000 38,4 1,66 2 990 2 076 000 (91,4%)
2050 2 327 000 10 000 (0,4%) 4 000 40,0 1,66 3 062 2 136 000 (91,8%)

Całkowita populacja Bahrajnu w 2020 roku wyniesie 1 698 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 2 327 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,6 lat (80,7 lat dla mężczyzn, i 82,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 3 062,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Bahrajnu w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,66% (71 000 mieszkańców, włączając 3 768 zgonów). Struktura społeczna Bahrajnu wskazuje na podział 607 000 kobiet oraz 1 091 000 mężczyzn, co daje średnio 1 797 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,1% ludności (392 068) poniżej dwudziestego roku życia, 74,3% ludności (1 260 935) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,7% osób (45 337) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Cypr
Liczba ludności: 1 207 000
Gruzja
Liczba ludności: 3 695 000
Irak
Liczba ludności: 41 503 000
Izrael
Liczba ludności: 9 083 000
Jordania
Liczba ludności: 10 209 000
Kuwejt
Liczba ludności: 4 303 000
Liban
Liczba ludności: 6 020 000
Oman
Liczba ludności: 5 150 000