Azerbejdżan liczba ludności 10 187 740 (na żywo)

Liczba ludności Azerbejdżanu w 2020 urośnie o 86 000 i osiągnie 10 225 000 ludzi w 2021 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Azerbejdżanie wynosi 155 249 rocznie, liczba zgonów to 72 141 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,82 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Azerbejdżanu uległa zmianie z 73,9 na 120,1 w 2018 roku.

Obecna populacja 10 187 740 populacja na dzień (poniedziałek 13 lipca 2020)
Średnia wieku 33,5 lat
Oczekiwana długość życia 72,4 lat
Gęstość zaludnienia 122,2 na km2
Liczba ludności Azerbejdżanu od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 145 000 86 000 (0,9%) 33,5 2,01 122 5 692 000 (56,1%)
2019 0 0 (0,0%) 33,3 2,00 121 5 611 000 (55,8%)
2018 0 0 (0,0%) 33,0 1,99 120 5 529 000 (55,5%)
2017 0 0 (0,0%) 32,7 1,99 119 5 445 000 (55,2%)
2016 0 0 (0,0%) 32,5 1,98 118 5 359 000 (54,9%)
2015 9 649 341 114 262 (1,2%) 32,3 1,97 117 5 270 470 (54,6%)
2010 9 054 332 107 089 (1,2%) 31,3 1,92 110 4 835 104 (53,4%)
2005 8 391 850 85 350 (1,0%) 10 716 29,9 2,00 102 4 396 406 (52,4%)
2000 8 048 600 65 850 (0,8%) 7 305 28,4 2,00 97 4 135 854 (51,4%)
1995 7 685 000 88 000 (1,2%) -22 370 27,5 2,29 92 4 012 031 (52,2%)
1990 7 159 000 32 109 (0,5%) -23 023 27,2 2,74 86 3 847 891 (53,7%)
1985 6 666 455 108 870 (1,6%) -32 314 26,8 2,91 80 3 566 420 (53,5%)
1980 6 150 738 97 093 (1,6%) -20 314 26,0 3,50 74 3 246 175 (52,8%)
1975 5 674 137 95 060 (1,7%) -10 093 25,1 4,18 68 2 944 707 (51,9%)
1970 5 180 025 108 095 (2,1%) -10 093 24,4 5,02 62 2 590 427 (50,0%)
1965 4 592 610 135 921 (3,0%) -8 000 24,4 5,79 55 2 349 763 (51,2%)
1960 3 895 396 134 924 (3,4%) 25,4 5,88 47 2 051 432 (52,7%)

W roku 2019 liczba ludności w Azerbejdżanie wynosiła 10 059 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,4 lat do 33,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 135 854 (51,4%) w 2000 roku do 5 692 000 (56,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Azerbejdżanu uległa zmianie z 73,9 na 120,1 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 10 145 000 86 000 (0,9%) 33,5 2,01 122 5 692 000 (56,1%)
2025 10 488 000 57 000 (0,5%) 35,0 1,96 126 6 065 000 (57,8%)
2030 10 720 000 40 000 (0,4%) 36,6 1,92 129 6 406 000 (59,8%)
2035 10 891 000 31 000 (0,3%) 37,9 1,89 131 6 736 000 (61,9%)
2040 11 015 000 20 000 (0,2%) 39,1 1,86 133 7 045 000 (64,0%)
2045 11 070 000 5 000 (0,1%) 40,0 1,84 134 7 308 000 (66,0%)
2050 11 053 000 -8 000 (-0,1%) 40,8 134 7 518 000 (68,0%)

Całkowita populacja Azerbejdżanu w 2020 roku wyniesie 10 145 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 11 053 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 76,0 lat (73,0 lat dla mężczyzn, i 79,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 133,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Azerbejdżanu w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,85% (92 000 mieszkańców, włączając 65 250 zgonów). Struktura społeczna Azerbejdżanu wskazuje na podział 5 088 000 kobiet oraz 5 058 000 mężczyzn, co daje średnio 994 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 29,7% ludności (3 012 051) poniżej dwudziestego roku życia, 63,5% ludności (6 446 133) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,8% osób (689 860) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Bahrajn
Liczba ludności: 1 698 000
Cypr
Liczba ludności: 1 207 000
Gruzja
Liczba ludności: 3 695 000
Irak
Liczba ludności: 41 503 000
Izrael
Liczba ludności: 9 083 000
Jordania
Liczba ludności: 10 209 000
Kuwejt
Liczba ludności: 4 303 000
Liban
Liczba ludności: 6 020 000