Tajlandia liczba ludności 69 446 753 (na żywo)

Liczba ludności Tajlandii w 2020 urośnie o 105 000 i osiągnie 69 498 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 19 249 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Tajlandii wynosi 661 903 rocznie, liczba zgonów to 582 983 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,11 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Tajlandii uległa zmianie z 92,8 na 135,4 w 2018 roku.

Obecna populacja 69 446 753 populacja na dzień (piątek 29 maja 2020)
Średnia wieku 39,4 lat
Oczekiwana długość życia 76,0 lat
Gęstość zaludnienia 135,9 na km2
Liczba ludności Tajlandii od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 69 411 000 105 000 (0,2%) 19 249 39,4 1,43 136 38 761 000 (55,8%)
2019 0 0 (0,0%) 19 444 39,0 1,44 136 37 996 000 (54,8%)
2018 0 0 (0,0%) 19 444 38,6 1,46 135 37 197 000 (53,8%)
2017 0 0 (0,0%) 19 444 38,2 1,47 135 36 363 000 (52,7%)
2016 0 0 (0,0%) 19 444 37,9 1,48 135 35 492 255 (51,5%)
2015 68 657 600 240 828 (0,4%) 19 444 37,5 1,50 134 34 585 579 (50,4%)
2010 67 208 808 326 941 (0,5%) 33 463 35,7 1,55 132 29 625 643 (44,1%)
2005 65 425 470 423 239 (0,7%) 11 802 33,7 1,57 128 24 547 636 (37,5%)
2000 62 958 021 651 370 (1,0%) 74 749 31,6 1,67 123 19 763 152 (31,4%)
1995 59 491 790 590 124 (1,0%) 139 161 29,4 1,87 116 18 011 734 (30,3%)
1990 56 582 821 787 715 (1,4%) -121 508 27,7 2,11 111 16 648 929 (29,4%)
1985 52 041 469 933 387 (1,8%) 102 735 25,7 2,57 102 14 621 051 (28,1%)
1980 47 385 323 973 016 (2,1%) 68 383 24,2 3,39 93 12 695 002 (26,8%)
1975 42 334 954 1 075 418 (2,5%) 57 445 23,3 4,49 83 10 057 938 (23,8%)
1970 36 884 913 1 058 109 (2,9%) 80 516 22,9 5,60 72 7 704 889 (20,9%)
1965 31 822 796 941 464 (3,0%) 23,0 6,13 62 6 434 888 (20,2%)
1960 27 397 175 827 029 (2,9%) 23,1 6,15 54 5 389 572 (19,7%)

W roku 2019 liczba ludności w Tajlandii wynosiła 69 306 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 39,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 19 763 152 (31,4%) w 2000 roku do 38 761 000 (55,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Tajlandii uległa zmianie z 92,8 na 135,4 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 69 411 000 105 000 (0,2%) 19 249 39,4 1,43 136 38 761 000 (55,8%)
2025 69 685 000 25 000 (0,0%) 18 677 41,2 1,42 136 42 055 000 (60,4%)
2030 69 626 000 -40 000 (-0,1%) 18 677 42,9 1,45 136 44 458 000 (63,9%)
2035 69 200 000 -118 000 (-0,2%) 18 677 44,4 1,49 135 45 916 000 (66,4%)
2040 68 338 000 -208 000 (-0,3%) 18 677 45,6 1,54 134 46 627 000 (68,2%)
2045 67 046 000 -291 000 (-0,4%) 18 677 46,6 1,57 131 46 965 000 (70,0%)
2050 65 372 000 -361 000 (-0,6%) 18 677 47,4 1,61 128 46 943 000 (71,8%)

Całkowita populacja Tajlandii w 2020 roku wyniesie 69 411 000 ludzi i może zmaleć do 65 372 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,5 lat (79,0 lat dla mężczyzn, i 84,2 lat dla kobiet). Nastąpi zmniejszenie gęstosci zaludnienia do 128,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Tajlandii w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,15% (123 000 mieszkańców, włączając 563 108 zgonów). Struktura społeczna Tajlandii wskazuje na podział 35 630 000 kobiet oraz 33 781 000 mężczyzn, co daje średnio 948 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 22,7% ludności (15 749 356) poniżej dwudziestego roku życia, 64,4% ludności (44 728 448) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 12,9% osób (8 933 196) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Timor Wschodni
Liczba ludności: 1 381 000
Wietnam
Liczba ludności: 96 359 000
Armenia
Liczba ludności: 2 939 000
Azerbejdżan
Liczba ludności: 10 145 000
Bahrajn
Liczba ludności: 1 698 000
Cypr
Liczba ludności: 1 207 000
Gruzja
Liczba ludności: 3 695 000
Irak
Liczba ludności: 41 503 000