Tajlandia liczba ludności 69 373 603 (na żywo)

Liczba ludności Tajlandii w 2019 urośnie o 123 000 i osiągnie 69 411 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 19 444 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Tajlandii wynosi 675 401 rocznie, liczba zgonów to 573 105 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,15 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Tajlandii uległa zmianie z 92,8 na 135,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 69 373 603 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 39,0 lat
Oczekiwana długość życia 75,8 lat
Gęstość zaludnienia 135,7 na km2
Liczba ludności Tajlandii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 69 306 000 123 000 (0,2%) 19 444 39,0 1,44 136 37 996 000 (54,8%)
2018 69 183 000 145 000 (0,2%) 19 444 38,6 1,46 135 37 197 000 (53,8%)
2017 69 038 000 174 486 (0,3%) 19 444 38,2 1,47 135 36 363 000 (52,7%)
2016 68 863 514 205 914 (0,3%) 19 444 37,9 1,48 135 35 492 255 (51,5%)
2015 68 657 600 240 828 (0,4%) 19 444 37,5 1,50 134 34 585 579 (50,4%)
2010 67 208 808 326 941 (0,5%) 33 463 35,7 1,55 132 29 625 643 (44,1%)
2005 65 425 470 423 239 (0,7%) 11 802 33,7 1,57 128 24 547 636 (37,5%)
2000 62 958 021 651 370 (1,0%) 74 749 31,6 1,67 123 19 763 152 (31,4%)
1995 59 491 790 590 124 (1,0%) 139 161 29,4 1,87 116 18 011 734 (30,3%)
1990 56 582 821 787 715 (1,4%) -121 508 27,7 2,11 111 16 648 929 (29,4%)
1985 52 041 469 933 387 (1,8%) 102 735 25,7 2,57 102 14 621 051 (28,1%)
1980 47 385 323 973 016 (2,1%) 68 383 24,2 3,39 93 12 695 002 (26,8%)
1975 42 334 954 1 075 418 (2,5%) 57 445 23,3 4,49 83 10 057 938 (23,8%)
1970 36 884 913 1 058 109 (2,9%) 80 516 22,9 5,60 72 7 704 889 (20,9%)
1965 31 822 796 941 464 (3,0%) 23,0 6,13 62 6 434 888 (20,2%)
1960 27 397 175 827 029 (2,9%) 23,1 6,15 54 5 389 572 (19,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Tajlandii wynosiła 69 183 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,1 lat do 38,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 19 763 152 (31,4%) w 2000 roku do 37 996 000 (54,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Tajlandii uległa zmianie z 92,8 na 135,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 69 411 000 105 000 (0,2%) 19 249 39,4 1,43 136 38 761 000 (55,8%)
2025 69 685 000 25 000 (0,0%) 18 677 41,2 1,42 136 42 055 000 (60,4%)
2030 69 626 000 -40 000 (-0,1%) 18 677 42,9 1,45 136 44 458 000 (63,9%)
2035 69 200 000 -118 000 (-0,2%) 18 677 44,4 1,49 135 45 916 000 (66,4%)
2040 68 338 000 -208 000 (-0,3%) 18 677 45,6 1,54 134 46 627 000 (68,2%)
2045 67 046 000 -291 000 (-0,4%) 18 677 46,6 1,57 131 46 965 000 (70,0%)
2050 65 372 000 -361 000 (-0,6%) 18 677 47,4 1,61 128 46 943 000 (71,8%)

Całkowita populacja Tajlandii w 2020 roku wyniesie 69 411 000 ludzi i może zmaleć do 65 372 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 81,5 lat (79,0 lat dla mężczyzn, i 84,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 128,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Tajlandii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,18% (145 000 mieszkańców, włączając 552 967 zgonów). Struktura społeczna Tajlandii wskazuje na podział 35 555 000 kobiet oraz 33 751 000 mężczyzn, co daje średnio 949 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 23,1% ludności (16 030 478) poniżej dwudziestego roku życia, 64,5% ludności (44 730 092) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 12,3% osób (8 538 499) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Timor Wschodni
Liczba ludności: 1 352 000
Wietnam
Liczba ludności: 95 482 000
Armenia
Liczba ludności: 2 937 000
Azerbejdżan
Liczba ludności: 10 059 000
Bahrajn
Liczba ludności: 1 638 000
Cypr
Liczba ludności: 1 198 000
Gruzja
Liczba ludności: 3 704 000
Irak
Liczba ludności: 40 412 000