Filipiny liczba ludności 109 957 247 (na żywo)

Liczba ludności Filipin w 2020 urośnie o 1 597 000 i osiągnie 111 303 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 100 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Filipinach wynosi 2 440 234 rocznie, liczba zgonów to 726 673 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,56 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Filipin uległa zmianie z 159,0 na 357,2 w 2018 roku.

Obecna populacja 109 957 247 populacja na dzień (czwartek 27 lutego 2020)
Średnia wieku 28,4 lat
Oczekiwana długość życia 69,7 lat
Gęstość zaludnienia 367,9 na km2
Liczba ludności Filipin od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 109 703 000 1 597 000 (1,5%) -100 000 28,4 2,81 368 48 555 000 (44,3%)
2019 0 0 (0,0%) -130 000 28,3 2,84 363 47 806 000 (44,2%)
2018 0 0 (0,0%) -130 000 28,1 2,87 357 47 092 000 (44,2%)
2017 0 0 (0,0%) -130 000 27,9 2,90 352 46 411 000 (44,2%)
2016 0 0 (0,0%) -130 000 27,7 2,93 347 45 759 493 (44,3%)
2015 101 716 359 1 614 110 (1,6%) -130 000 27,6 2,96 341 45 134 600 (44,4%)
2010 93 726 624 1 505 745 (1,6%) -130 000 26,7 3,16 314 42 415 984 (45,3%)
2005 86 274 237 1 595 744 (1,9%) -300 000 25,1 3,50 289 40 206 383 (46,6%)
2000 77 991 569 1 655 757 (2,1%) -219 474 24,4 3,81 262 37 400 857 (48,0%)
1995 69 835 715 1 599 485 (2,3%) -153 124 23,7 4,01 234 33 723 667 (48,3%)
1990 61 947 348 1 555 481 (2,5%) -100 976 23,1 4,32 208 30 100 216 (48,6%)
1985 54 323 648 1 449 674 (2,7%) -59 751 22,7 4,71 182 23 384 158 (43,0%)
1980 47 396 968 1 282 973 (2,7%) -35 335 22,3 5,18 159 17 764 858 (37,5%)
1975 41 295 124 1 145 163 (2,8%) -62 727 22,0 5,72 138 14 684 546 (35,6%)
1970 35 804 729 1 017 141 (2,8%) -47 547 21,8 6,26 120 11 808 042 (33,0%)
1965 30 913 933 951 057 (3,1%) -54 369 21,7 6,78 104 9 770 039 (31,6%)
1960 26 273 025 891 592 (3,3%) 73 21,9 7,15 88 7 959 938 (30,3%)

W roku 2019 liczba ludności w Filipinach wynosiła 108 106 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,9 lat do 28,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 37 400 857 (48,0%) w 2000 roku do 48 555 000 (44,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Filipin uległa zmianie z 159,0 na 357,2 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 109 703 000 1 597 000 (1,5%) -100 000 28,4 2,81 368 48 555 000 (44,3%)
2025 117 665 000 1 579 000 (1,3%) -90 000 29,3 2,67 395 52 850 000 (44,9%)
2030 125 372 000 1 512 000 (1,2%) -90 000 30,3 2,55 421 58 096 000 (46,3%)
2035 132 668 000 1 421 000 (1,1%) -90 000 31,2 2,44 445 64 357 000 (48,5%)
2040 139 448 000 1 312 000 (0,9%) -90 000 32,1 2,34 468 71 256 000 (51,1%)
2045 145 665 000 1 197 000 (0,8%) -90 000 33,0 2,25 489 78 200 000 (53,7%)
2050 151 293 000 1 080 000 (0,7%) -90 000 33,9 2,17 507 85 104 000 (56,3%)

Całkowita populacja Filipin w 2020 roku wyniesie 109 703 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 151 293 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 73,6 lat (69,9 lat dla mężczyzn, i 77,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 507,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Filipin w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,48% (1 594 000 mieszkańców, włączając 700 082 zgonów). Struktura społeczna Filipin wskazuje na podział 54 566 000 kobiet oraz 55 137 000 mężczyzn, co daje średnio 1 011 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 40,4% ludności (44 363 893) poniżej dwudziestego roku życia, 54,4% ludności (59 667 462) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,2% osób (5 682 615) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Singapur
Liczba ludności: 5 879 000
Tajlandia
Liczba ludności: 69 411 000
Timor Wschodni
Liczba ludności: 1 381 000
Wietnam
Liczba ludności: 96 359 000
Armenia
Liczba ludności: 2 939 000
Azerbejdżan
Liczba ludności: 10 145 000
Bahrajn
Liczba ludności: 1 698 000
Cypr
Liczba ludności: 1 207 000