Indonezja liczba ludności 271 265 986 (na żywo)

Liczba ludności Indonezji w 2019 urośnie o 2 741 000 i osiągnie 272 223 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 165 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Indonezji wynosi 4 845 718 rocznie, liczba zgonów to 1 956 400 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,07 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Indonezji uległa zmianie z 81,4 na 145,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 271 265 986 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 30,9 lat
Oczekiwana długość życia 69,7 lat
Gęstość zaludnienia 148,8 na km2
Liczba ludności Indonezji od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 269 536 000 2 741 000 (1,0%) -165 000 30,9 2,29 149 152 436 000 (56,6%)
2018 266 795 000 2 804 000 (1,1%) -165 000 30,7 2,31 147 149 066 000 (55,9%)
2017 263 991 000 2 875 544 (1,1%) -165 000 30,4 2,34 146 145 663 000 (55,2%)
2016 261 115 456 2 953 343 (1,1%) -165 000 30,2 2,36 144 142 219 144 (54,5%)
2015 258 162 113 3 030 997 (1,2%) -165 000 30,0 2,39 143 138 741 483 (53,7%)
2010 242 524 123 3 183 645 (1,3%) -167 000 28,9 2,48 134 121 077 743 (49,9%)
2005 226 712 730 3 098 081 (1,4%) -148 943 28,2 2,51 125 104 145 027 (45,9%)
2000 211 540 429 2 927 873 (1,4%) -170 262 27,5 2,51 117 88 851 211 (42,0%)
1995 196 957 849 3 012 577 (1,5%) -68 992 26,2 2,69 109 71 054 514 (36,1%)
1990 181 436 821 3 203 598 (1,8%) -76 365 25,2 3,12 100 55 490 637 (30,6%)
1985 165 012 196 3 456 613 (2,1%) -33 348 24,3 3,75 91 43 050 032 (26,1%)
1980 147 490 365 3 436 847 (2,3%) -9 913 23,8 4,43 81 32 601 270 (22,1%)
1975 130 724 115 3 258 884 (2,5%) -40 549 23,5 5,04 72 25 251 977 (19,3%)
1970 114 834 780 3 034 689 (2,6%) -18 072 23,5 5,47 63 19 603 445 (17,1%)
1965 100 308 894 2 670 865 (2,7%) -8 052 23,7 5,61 55 15 837 771 (15,8%)
1960 87 792 515 2 345 720 (2,6%) -21 497 24,1 5,67 49 12 805 416 (14,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Indonezji wynosiła 266 795 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,1 lat do 30,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 88 851 211 (42,0%) w 2000 roku do 152 436 000 (56,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Indonezji uległa zmianie z 81,4 na 145,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 272 223 000 2 687 000 (1,0%) -140 000 31,1 2,26 150 155 771 000 (57,2%)
2025 284 751 000 2 374 000 (0,8%) -140 000 32,4 2,16 157 171 765 000 (60,3%)
2030 295 595 000 2 035 000 (0,7%) -140 000 33,6 2,08 163 186 243 000 (63,0%)
2035 304 759 000 1 692 000 (0,6%) -140 000 34,7 2,01 168 198 849 000 (65,2%)
2040 312 134 000 1 332 000 (0,4%) -140 000 35,7 1,96 172 209 692 000 (67,2%)
2045 317 732 000 975 000 (0,3%) -140 000 36,6 1,91 175 219 416 000 (69,1%)
2050 321 551 000 630 000 (0,2%) -140 000 37,5 1,88 178 227 893 000 (70,9%)

Całkowita populacja Indonezji w 2020 roku wyniesie 272 223 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 321 551 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 73,8 lat (71,2 lat dla mężczyzn, i 76,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 177,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Indonezji w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,03% (2 804 000 mieszkańców, włączając 1 894 716 zgonów). Struktura społeczna Indonezji wskazuje na podział 133 923 000 kobiet oraz 135 614 000 mężczyzn, co daje średnio 1 013 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,4% ludności (95 280 976) poniżej dwudziestego roku życia, 59,0% ludności (159 134 054) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,6% osób (15 094 016) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności: 7 064 000
Malezja
Liczba ludności: 32 454 000
Mjanma
Liczba ludności: 54 336 000
Filipiny
Liczba ludności: 108 106 000
Singapur
Liczba ludności: 5 827 000
Tajlandia
Liczba ludności: 69 306 000
Timor Wschodni
Liczba ludności: 1 352 000
Wietnam
Liczba ludności: 95 482 000