Lao People's Democratic Republic liczba ludności 7 205 129 (na żywo)

Liczba ludności Lao People's Democratic Republic w 2020 urośnie o 101 000 i osiągnie 7 262 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 14 704 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Lao People's Democratic Republic wynosi 157 408 rocznie, liczba zgonów to 45 641 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,56 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Lao People's Democratic Republic uległa zmianie z 14,1 na 30,2 w 2018 roku.

Obecna populacja 7 205 129 populacja na dzień (sobota 30 maja 2020)
Średnia wieku 27,2 lat
Oczekiwana długość życia 67,9 lat
Gęstość zaludnienia 31,0 na km2
Liczba ludności Lao People's Democratic Republic od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 7 165 000 101 000 (1,4%) -14 704 27,2 2,50 31 3 120 000 (43,5%)
2019 0 0 (0,0%) -14 704 27,0 2,55 31 3 011 000 (42,6%)
2018 0 0 (0,0%) -14 704 26,7 2,60 30 2 900 000 (41,7%)
2017 0 0 (0,0%) -14 704 26,5 2,65 30 2 789 000 (40,7%)
2016 0 0 (0,0%) -14 704 26,2 2,71 29 2 679 957 (39,7%)
2015 6 663 967 87 570 (1,3%) -14 704 26,0 2,76 29 2 573 224 (38,6%)
2010 6 246 274 94 238 (1,5%) -35 498 24,7 3,15 27 2 068 953 (33,1%)
2005 5 754 026 89 421 (1,6%) -22 052 23,7 3,62 25 1 575 798 (27,4%)
2000 5 329 304 88 020 (1,7%) -29 620 22,8 4,31 23 1 171 221 (22,0%)
1995 4 851 923 111 543 (2,3%) -26 949 22,3 5,39 21 843 167 (17,4%)
1990 4 258 472 120 064 (2,8%) -12 113 22,4 6,15 18 657 380 (15,4%)
1985 3 687 898 101 517 (2,8%) 28 22,7 6,36 16 509 077 (13,8%)
1980 3 258 144 50 816 (1,6%) -7 022 22,9 6,28 14 403 260 (12,4%)
1975 3 051 577 60 612 (2,0%) -39 751 23,2 6,06 13 338 145 (11,1%)
1970 2 688 428 67 994 (2,5%) 9 23,3 5,97 12 258 761 (9,6%)
1965 2 382 594 55 457 (2,3%) 6 23,4 5,97 10 198 303 (8,3%)
1960 2 120 896 49 447 (2,3%) 15 23,3 5,96 9 168 526 (7,9%)

W roku 2019 liczba ludności w Lao People's Democratic Republic wynosiła 7 064 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,3 lat do 27,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 171 221 (22,0%) w 2000 roku do 3 120 000 (43,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Lao People's Democratic Republic uległa zmianie z 14,1 na 30,2 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 7 165 000 101 000 (1,4%) -14 704 27,2 2,50 31 3 120 000 (43,5%)
2025 7 630 000 90 000 (1,2%) -14 704 28,6 2,30 33 3 639 000 (47,7%)
2030 8 049 000 80 000 (1,0%) -14 704 30,0 2,14 35 4 094 000 (50,9%)
2035 8 416 000 69 000 (0,8%) -14 704 31,6 2,02 37 4 494 000 (53,4%)
2040 8 728 000 58 000 (0,7%) -14 704 33,2 1,92 38 4 879 000 (55,9%)
2045 8 978 000 45 000 (0,5%) -14 704 34,7 1,84 39 5 242 000 (58,4%)
2050 9 163 000 32 000 (0,4%) -14 704 36,3 1,79 40 5 573 000 (60,8%)

Całkowita populacja Lao People's Democratic Republic w 2020 roku wyniesie 7 165 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 9 163 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,6 lat (72,4 lat dla mężczyzn, i 76,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 39,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Lao People's Democratic Republic w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,43% (103 000 mieszkańców, włączając 45 411 zgonów). Struktura społeczna Lao People's Democratic Republic wskazuje na podział 3 587 000 kobiet oraz 3 578 000 mężczyzn, co daje średnio 998 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 41,6% ludności (2 980 640) poniżej dwudziestego roku życia, 54,1% ludności (3 876 265) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,3% osób (306 662) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Malezja
Liczba ludności: 32 869 000
Mjanma
Liczba ludności: 54 808 000
Filipiny
Liczba ludności: 109 703 000
Singapur
Liczba ludności: 5 879 000
Tajlandia
Liczba ludności: 69 411 000
Timor Wschodni
Liczba ludności: 1 381 000
Wietnam
Liczba ludności: 96 359 000
Armenia
Liczba ludności: 2 939 000