Malezja liczba ludności 32 849 671 (na żywo)

Liczba ludności Malezji w 2019 urośnie o 412 000 i osiągnie 32 869 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 50 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Malezji wynosi 544 124 rocznie, liczba zgonów to 167 209 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,16 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Malezji uległa zmianie z 42,0 na 96,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 32 849 671 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 31,6 lat
Oczekiwana długość życia 75,8 lat
Gęstość zaludnienia 98,8 na km2
Liczba ludności Malezji od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 32 454 000 412 000 (1,3%) 50 000 31,6 1,98 99 25 052 000 (77,2%)
2018 32 042 000 418 000 (1,3%) 50 000 31,3 2,00 98 24 548 000 (76,6%)
2017 31 624 000 436 735 (1,4%) 50 000 31,0 2,02 96 24 036 000 (76,0%)
2016 31 187 265 464 110 (1,5%) 50 000 30,7 2,04 95 23 505 842 (75,4%)
2015 30 723 155 495 138 (1,6%) 50 000 30,4 2,06 94 22 951 733 (74,7%)
2010 28 112 289 506 906 (1,8%) 156 330 29,1 2,15 86 19 934 986 (70,9%)
2005 25 659 393 485 284 (1,9%) 142 259 28,0 2,29 78 17 087 616 (66,6%)
2000 23 185 608 529 322 (2,3%) 129 107 26,8 2,78 71 14 369 744 (62,0%)
1995 20 495 597 508 703 (2,5%) 98 944 25,8 3,31 62 11 413 588 (55,7%)
1990 18 038 321 502 350 (2,8%) 59 762 25,0 3,55 55 8 982 002 (49,8%)
1985 15 598 942 407 317 (2,6%) 87 082 24,3 3,82 47 7 158 822 (45,9%)
1980 13 798 125 337 924 (2,5%) -14 274 23,8 4,07 42 5 801 284 (42,0%)
1975 12 162 369 291 136 (2,4%) -1 390 23,3 4,43 37 4 579 375 (37,7%)
1970 10 803 978 254 752 (2,4%) -26 302 22,7 5,01 33 3 614 363 (33,5%)
1965 9 526 563 272 600 (2,9%) -26 940 22,3 5,92 29 2 849 681 (29,9%)
1960 8 157 106 261 354 (3,1%) -9 773 22,8 6,45 25 2 169 627 (26,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Malezji wynosiła 32 042 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 31,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 14 369 744 (62,0%) w 2000 roku do 25 052 000 (77,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Malezji uległa zmianie z 42,0 na 96,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 32 869 000 415 000 (1,3%) 50 000 31,9 1,97 100 25 553 000 (77,7%)
2025 34 950 000 405 000 (1,2%) 50 000 33,3 1,89 106 28 000 000 (80,1%)
2030 36 815 000 350 000 (1,0%) 50 000 34,7 1,84 112 30 157 000 (81,9%)
2035 38 381 000 290 000 (0,8%) 50 000 36,2 1,80 117 31 937 000 (83,2%)
2040 39 668 000 239 000 (0,6%) 50 000 37,7 1,77 121 33 381 000 (84,2%)
2045 40 761 000 207 000 (0,5%) 50 000 39,1 1,75 124 34 659 000 (85,0%)
2050 41 729 000 184 000 (0,4%) 50 000 40,4 1,74 127 35 833 000 (85,9%)

Całkowita populacja Malezji w 2020 roku wyniesie 32 869 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 41 729 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,5 lat (78,7 lat dla mężczyzn, i 82,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 127,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Malezji w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,29% (418 000 mieszkańców, włączając 158 392 zgonów). Struktura społeczna Malezji wskazuje na podział 15 731 000 kobiet oraz 16 724 000 mężczyzn, co daje średnio 1 063 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 32,1% ludności (10 411 243) poniżej dwudziestego roku życia, 61,2% ludności (19 852 112) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,7% osób (2 187 400) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Mjanma
Liczba ludności: 54 336 000
Filipiny
Liczba ludności: 108 106 000
Singapur
Liczba ludności: 5 827 000
Tajlandia
Liczba ludności: 69 306 000
Timor Wschodni
Liczba ludności: 1 352 000
Wietnam
Liczba ludności: 95 482 000
Armenia
Liczba ludności: 2 937 000
Azerbejdżan
Liczba ludności: 10 059 000