Kambodża liczba ludności 16 633 014 (na żywo)

Liczba ludności Kambodży w 2019 urośnie o 237 000 i osiągnie 16 716 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 30 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kambodży wynosi 361 696 rocznie, liczba zgonów to 98 071 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,60 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Kambodży uległa zmianie z 37,9 na 90,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 16 633 014 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 27,9 lat
Oczekiwana długość życia 69,8 lat
Gęstość zaludnienia 93,4 na km2
Liczba ludności Kambodży od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 16 483 000 237 000 (1,4%) -30 000 27,9 2,48 93 3 576 000 (21,7%)
2018 16 246 000 241 000 (1,5%) -30 000 27,7 2,51 92 3 481 000 (21,4%)
2017 16 005 000 242 630 (1,5%) -30 000 27,5 2,54 91 3 390 000 (21,2%)
2016 15 762 370 244 735 (1,6%) -30 000 27,3 2,56 89 3 301 428 (20,9%)
2015 15 517 635 246 845 (1,6%) -30 000 27,0 2,59 88 3 215 720 (20,7%)
2010 14 308 740 218 532 (1,5%) -30 000 26,0 2,88 81 2 834 561 (19,8%)
2005 13 270 201 206 824 (1,6%) -59 197 24,6 3,23 75 2 544 428 (19,2%)
2000 12 152 354 268 718 (2,2%) -7 031 23,3 3,81 69 2 258 637 (18,6%)
1995 10 653 558 338 182 (3,2%) 69 699 22,4 4,69 60 1 844 237 (17,3%)
1990 8 973 342 284 190 (3,2%) 81 883 22,1 5,60 51 1 394 996 (15,5%)
1985 7 712 978 266 959 (3,5%) -15 604 22,7 6,31 44 1 074 495 (13,9%)
1980 6 692 107 -76 617 (-1,1%) -17 771 23,4 5,87 38 662 385 (9,9%)
1975 7 522 593 -8 831 (-0,1%) -17 000 22,1 5,68 43 336 786 (4,5%)
1970 6 994 848 115 664 (1,7%) -25 000 21,9 6,47 40 1 117 077 (16,0%)
1965 6 467 197 135 614 (2,1%) -50 000 21,8 6,87 37 700 397 (10,8%)
1960 5 722 370 150 645 (2,6%) 21,9 6,97 32 588 546 (10,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Kambodży wynosiła 16 246 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,9 lat do 27,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 258 637 (18,6%) w 2000 roku do 3 576 000 (21,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kambodży uległa zmianie z 37,9 na 90,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 16 716 000 233 000 (1,4%) -30 000 28,1 2,45 95 3 673 000 (22,0%)
2025 17 809 000 210 000 (1,2%) -30 000 29,4 2,32 101 4 200 000 (23,6%)
2030 18 798 000 192 000 (1,0%) -30 000 30,7 2,22 107 4 812 000 (25,6%)
2035 19 724 000 181 000 (0,9%) -30 000 32,0 2,13 112 5 522 000 (28,0%)
2040 20 592 000 167 000 (0,8%) -30 000 33,3 2,05 117 6 302 000 (30,6%)
2045 21 370 000 146 000 (0,7%) -30 000 34,6 1,99 121 7 124 000 (33,3%)
2050 22 019 000 119 000 (0,5%) -30 000 35,9 1,93 125 7 968 000 (36,2%)

Całkowita populacja Kambodży w 2020 roku wyniesie 16 716 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 22 019 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,0 lat (74,6 lat dla mężczyzn, i 79,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 124,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kambodży w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,46% (241 000 mieszkańców, włączając 96 501 zgonów). Struktura społeczna Kambodży wskazuje na podział 8 437 000 kobiet oraz 8 046 000 mężczyzn, co daje średnio 954 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 40,0% ludności (6 588 255) poniżej dwudziestego roku życia, 55,3% ludności (9 113 451) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,7% osób (777 998) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Indonezja
Liczba ludności: 269 536 000
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności: 7 064 000
Malezja
Liczba ludności: 32 454 000
Mjanma
Liczba ludności: 54 336 000
Filipiny
Liczba ludności: 108 106 000
Singapur
Liczba ludności: 5 827 000
Tajlandia
Liczba ludności: 69 306 000
Timor Wschodni
Liczba ludności: 1 352 000