Bhutan liczba ludności 831 819 (na żywo)

Liczba ludności Bhutanu w 2019 urośnie o 9 000 i osiągnie 835 000 ludzi w 2020 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Bhutanie wynosi 14 240 rocznie, liczba zgonów to 4 973 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,12 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Bhutanu uległa zmianie z 8,8 na 21,2 w 2017 roku.

Obecna populacja 831 819 populacja na dzień (sobota 24 sierpnia 2019)
Średnia wieku 29,8 lat
Oczekiwana długość życia 71,2 lat
Gęstość zaludnienia 21,7 na km2
Liczba ludności Bhutanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 826 000 9 000 (1,1%) 29,8 1,97 22 343 000 (41,5%)
2018 817 000 9 000 (1,1%) 29,5 2,00 21 333 000 (40,8%)
2017 808 000 10 235 (1,3%) 29,1 2,03 21 324 000 (40,1%)
2016 797 765 10 379 (1,3%) 28,8 2,06 21 314 136 (39,4%)
2015 787 386 10 938 (1,4%) 28,4 2,09 21 304 277 (38,6%)
2010 727 641 13 183 (1,8%) 2 000 26,7 2,38 19 253 168 (34,8%)
2005 656 639 16 357 (2,5%) 3 366 25,0 2,84 17 203 328 (31,0%)
2000 573 416 15 873 (2,8%) 5 800 23,4 3,60 14 145 751 (25,4%)
1995 514 877 -1 626 (-0,3%) 29 22,4 4,60 13 105 740 (20,5%)
1990 537 280 7 023 (1,3%) -17 177 22,6 5,64 11 88 049 (16,4%)
1985 467 178 13 458 (2,9%) 319 22,6 6,31 10 60 458 (12,9%)
1980 409 172 11 782 (2,9%) 159 22,6 6,55 9 41 457 (10,1%)
1975 349 982 11 039 (3,2%) 2 001 22,5 6,69 7 27 565 (7,9%)
1970 298 301 9 527 (3,2%) 2 000 22,5 6,67 6 18 164 (6,1%)
1965 254 464 7 139 (2,8%) 2 000 22,5 6,67 5 11 927 (4,7%)
1960 223 288 5 630 (2,5%) 1 000 22,6 6,67 6 8 029 (3,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Bhutanie wynosiła 817 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,6 lat do 29,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 145 751 (25,4%) w 2000 roku do 343 000 (41,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Bhutanu uległa zmianie z 8,8 na 21,2 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 835 000 9 000 (1,1%) 30,1 1,94 22 352 000 (42,2%)
2025 878 000 8 000 (0,9%) 31,9 1,81 23 397 000 (45,3%)
2030 914 000 7 000 (0,8%) 33,7 1,72 24 437 000 (47,9%)
2035 943 000 6 000 (0,6%) 35,6 1,66 25 471 000 (50,0%)
2040 965 000 4 000 (0,4%) 37,4 1,62 25 499 000 (51,7%)
2045 982 000 3 000 (0,3%) 39,2 1,62 26 524 000 (53,4%)
2050 994 000 2 000 (0,2%) 40,8 26 547 000 (55,0%)

Całkowita populacja Bhutanu w 2020 roku wyniesie 835 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 994 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,8 lat (76,7 lat dla mężczyzn, i 78,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 26,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Bhutanu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,10% (9 000 mieszkańców, włączając 4 874 zgonów). Struktura społeczna Bhutanu wskazuje na podział 389 000 kobiet oraz 438 000 mężczyzn, co daje średnio 1 126 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 34,9% ludności (288 109) poniżej dwudziestego roku życia, 60,4% ludności (498 821) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,1% osób (41 961) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Indie
Liczba ludności: 1 368 738 000
Iran
Liczba ludności: 82 821 000
Malediwy
Liczba ludności: 435 000
Nepal
Liczba ludności: 29 942 000
Pakistan
Liczba ludności: 204 596 000
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 477 000
Brunei
Liczba ludności: 439 000
Kambodża
Liczba ludności: 16 483 000