Indie liczba ludności 1 390 797 658 (na żywo)

Liczba ludności Indii w 2020 urośnie o 14 460 000 i osiągnie 1 397 423 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 400 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Indiach wynosi 25 033 117 rocznie, liczba zgonów to 10 261 946 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,07 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Indii uległa zmianie z 234,4 na 455,4 w 2018 roku.

Obecna populacja 1 390 797 658 populacja na dzień (poniedziałek 13 lipca 2020)
Średnia wieku 30,8 lat
Oczekiwana długość życia 69,5 lat
Gęstość zaludnienia 465,2 na km2
Liczba ludności Indii od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 383 198 000 14 460 000 (1,1%) -400 000 30,8 2,24 465 481 118 000 (34,8%)
2019 0 0 (0,0%) -490 000 30,5 2,26 460 470 271 000 (34,4%)
2018 0 0 (0,0%) -490 000 30,3 2,29 455 459 592 000 (33,9%)
2017 0 0 (0,0%) -490 000 30,0 2,31 450 449 094 000 (33,5%)
2016 0 0 (0,0%) -490 000 29,8 2,33 445 438 777 420 (33,1%)
2015 1 309 053 980 15 194 686 (1,2%) -490 000 29,5 2,35 440 428 675 907 (32,7%)
2010 1 230 980 691 16 710 559 (1,4%) -515 643 28,3 2,60 414 380 742 328 (30,9%)
2005 1 144 118 674 17 982 897 (1,6%) -582 766 27,3 2,97 385 334 483 094 (29,2%)
2000 1 053 050 912 18 511 698 (1,8%) -390 182 26,4 3,31 354 291 347 596 (27,7%)
1995 960 482 795 18 278 546 (1,9%) -143 380 25,7 3,65 323 255 555 657 (26,6%)
1990 870 133 480 17 863 446 (2,1%) -110 587 25,1 4,05 293 222 293 000 (25,5%)
1985 781 666 671 17 421 469 (2,2%) 9 029 24,7 4,48 263 190 320 201 (24,3%)
1980 696 783 517 15 867 713 (2,3%) 116 619 24,5 4,83 234 160 943 057 (23,1%)
1975 621 301 720 14 251 465 (2,3%) 231 436 24,2 5,19 209 132 536 083 (21,3%)
1970 553 578 513 12 073 437 (2,2%) 428 664 24,1 5,59 186 109 387 114 (19,8%)
1965 497 702 365 10 217 830 (2,1%) -69 036 24,1 5,83 167 93 493 389 (18,8%)
1960 449 480 608 9 014 355 (2,0%) -17 076 24,2 5,91 151 80 564 904 (17,9%)

W roku 2019 liczba ludności w Indiach wynosiła 1 368 738 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,2 lat do 30,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 291 347 596 (27,7%) w 2000 roku do 481 118 000 (34,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Indii uległa zmianie z 234,4 na 455,4 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 383 198 000 14 460 000 (1,1%) -400 000 30,8 2,24 465 481 118 000 (34,8%)
2025 1 451 829 000 13 194 000 (0,9%) -400 000 32,0 2,14 488 537 714 000 (37,0%)
2030 1 512 985 000 11 523 000 (0,8%) -400 000 33,2 2,06 509 597 493 000 (39,5%)
2035 1 564 570 000 9 462 000 (0,6%) -400 000 34,4 1,99 526 658 809 000 (42,1%)
2040 1 605 356 000 7 345 000 (0,5%) -400 000 35,7 1,93 540 719 215 000 (44,8%)
2045 1 636 496 000 5 512 000 (0,3%) -400 000 36,9 1,88 550 777 794 000 (47,5%)
2050 1 658 978 000 3 825 000 (0,2%) -400 000 38,0 1,84 558 833 968 000 (50,3%)

Całkowita populacja Indii w 2020 roku wyniesie 1 383 198 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 1 658 978 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,7 lat (72,5 lat dla mężczyzn, i 76,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 558,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Indii w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,06% (14 686 000 mieszkańców, włączając 9 982 884 zgonów). Struktura społeczna Indii wskazuje na podział 666 827 000 kobiet oraz 716 371 000 mężczyzn, co daje średnio 1 074 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,7% ludności (493 663 366) poniżej dwudziestego roku życia, 57,8% ludności (798 796 845) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,6% osób (90 737 789) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Iran
Liczba ludności: 83 587 000
Malediwy
Liczba ludności: 440 000
Nepal
Liczba ludności: 30 260 000
Pakistan
Liczba ludności: 208 362 000
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 551 000
Brunei
Liczba ludności: 445 000
Kambodża
Liczba ludności: 16 716 000
Indonezja
Liczba ludności: 272 223 000