Iran liczba ludności 83 442 194 (na żywo)

Liczba ludności Iranu w 2019 urośnie o 809 000 i osiągnie 83 587 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 55 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Iranie wynosi 1 208 441 rocznie, liczba zgonów to 373 456 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,01 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Iranu uległa zmianie z 23,7 na 49,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 83 442 194 populacja na dzień (środa 23 października 2019)
Średnia wieku 32,2 lat
Oczekiwana długość życia 76,6 lat
Gęstość zaludnienia 50,9 na km2
Liczba ludności Iranu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 82 821 000 809 000 (1,0%) -55 000 32,2 1,59 51 62 365 000 (75,3%)
2018 82 012 000 849 000 (1,0%) -55 000 31,8 1,62 50 61 379 000 (74,8%)
2017 81 163 000 885 572 (1,1%) -55 000 31,5 1,64 50 60 359 000 (74,4%)
2016 80 277 428 916 941 (1,1%) -55 000 31,1 1,66 49 59 308 161 (73,9%)
2015 79 360 487 949 395 (1,2%) -55 000 30,8 1,69 49 58 230 757 (73,4%)
2010 74 567 511 879 946 (1,2%) -80 000 29,4 1,77 46 52 664 050 (70,6%)
2005 70 421 811 804 711 (1,1%) -109 853 27,9 1,83 43 47 575 567 (67,6%)
2000 66 131 854 1 069 194 (1,6%) -14 061 25,3 2,21 41 42 352 162 (64,0%)
1995 60 575 644 850 519 (1,4%) 123 059 23,5 3,22 37 36 488 345 (60,2%)
1990 56 226 185 1 449 071 (2,6%) -419 201 22,3 4,82 35 31 672 210 (56,3%)
1985 47 342 702 1 867 994 (4,0%) 268 875 22,1 6,22 29 25 278 636 (53,4%)
1980 38 668 220 1 415 561 (3,7%) 403 884 22,6 6,48 24 19 215 399 (49,7%)
1975 32 730 554 945 054 (2,9%) 83 999 22,9 6,21 20 14 973 247 (45,7%)
1970 28 514 010 748 767 (2,6%) 15 527 23,1 6,44 18 11 751 194 (41,2%)
1965 24 955 115 647 030 (2,6%) 10 351 23,3 6,83 15 9 250 362 (37,1%)
1960 21 906 903 573 515 (2,6%) -1 568 23,9 6,93 14 7 390 294 (33,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Iranie wynosiła 82 012 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,9 lat do 31,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 42 352 162 (64,0%) w 2000 roku do 62 365 000 (75,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Iranu uległa zmianie z 23,7 na 49,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 83 587 000 766 000 (0,9%) -40 000 32,6 1,57 51 63 313 000 (75,7%)
2025 86 730 000 539 000 (0,6%) -40 000 34,7 1,51 53 67 435 000 (77,8%)
2030 88 863 000 370 000 (0,4%) -40 000 37,0 1,50 55 70 580 000 (79,4%)
2035 90 479 000 303 000 (0,3%) -40 000 39,3 1,54 56 73 092 000 (80,8%)
2040 91 899 000 269 000 (0,3%) -40 000 41,2 1,57 56 75 242 000 (81,9%)
2045 93 045 000 189 000 (0,2%) -40 000 42,8 1,61 57 77 123 000 (82,9%)
2050 93 553 000 34 000 (0,0%) -40 000 44,3 1,63 57 78 450 000 (83,9%)

Całkowita populacja Iranu w 2020 roku wyniesie 83 587 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 93 553 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,2 lat (81,3 lat dla mężczyzn, i 83,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 57,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Iranu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,99% (849 000 mieszkańców, włączając 367 474 zgonów). Struktura społeczna Iranu wskazuje na podział 41 189 000 kobiet oraz 41 632 000 mężczyzn, co daje średnio 1 011 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 30,0% ludności (24 821 454) poniżej dwudziestego roku życia, 64,1% ludności (53 063 415) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,0% osób (4 936 132) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Malediwy
Liczba ludności: 435 000
Nepal
Liczba ludności: 29 942 000
Pakistan
Liczba ludności: 204 596 000
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 477 000
Brunei
Liczba ludności: 439 000
Kambodża
Liczba ludności: 16 483 000
Indonezja
Liczba ludności: 269 536 000
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności: 7 064 000