Iran liczba ludności 83 883 301 (na żywo)

Liczba ludności Iranu w 2020 urośnie o 766 000 i osiągnie 84 308 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 40 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Iranie wynosi 1 167 125 rocznie, liczba zgonów to 376 142 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,95 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Iranu uległa zmianie z 23,7 na 50,4 w 2018 roku.

Obecna populacja 83 883 301 populacja na dzień (piątek 29 maja 2020)
Średnia wieku 32,6 lat
Oczekiwana długość życia 76,8 lat
Gęstość zaludnienia 51,3 na km2
Liczba ludności Iranu od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 83 587 000 766 000 (0,9%) -40 000 32,6 1,57 51 63 313 000 (75,7%)
2019 0 0 (0,0%) -55 000 32,2 1,59 51 62 365 000 (75,3%)
2018 0 0 (0,0%) -55 000 31,8 1,62 50 61 379 000 (74,8%)
2017 0 0 (0,0%) -55 000 31,5 1,64 50 60 359 000 (74,4%)
2016 0 0 (0,0%) -55 000 31,1 1,66 49 59 308 161 (73,9%)
2015 79 360 487 949 395 (1,2%) -55 000 30,8 1,69 49 58 230 757 (73,4%)
2010 74 567 511 879 946 (1,2%) -80 000 29,4 1,77 46 52 664 050 (70,6%)
2005 70 421 811 804 711 (1,1%) -109 853 27,9 1,83 43 47 575 567 (67,6%)
2000 66 131 854 1 069 194 (1,6%) -14 061 25,3 2,21 41 42 352 162 (64,0%)
1995 60 575 644 850 519 (1,4%) 123 059 23,5 3,22 37 36 488 345 (60,2%)
1990 56 226 185 1 449 071 (2,6%) -419 201 22,3 4,82 35 31 672 210 (56,3%)
1985 47 342 702 1 867 994 (4,0%) 268 875 22,1 6,22 29 25 278 636 (53,4%)
1980 38 668 220 1 415 561 (3,7%) 403 884 22,6 6,48 24 19 215 399 (49,7%)
1975 32 730 554 945 054 (2,9%) 83 999 22,9 6,21 20 14 973 247 (45,7%)
1970 28 514 010 748 767 (2,6%) 15 527 23,1 6,44 18 11 751 194 (41,2%)
1965 24 955 115 647 030 (2,6%) 10 351 23,3 6,83 15 9 250 362 (37,1%)
1960 21 906 903 573 515 (2,6%) -1 568 23,9 6,93 14 7 390 294 (33,7%)

W roku 2019 liczba ludności w Iranie wynosiła 82 821 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,9 lat do 32,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 42 352 162 (64,0%) w 2000 roku do 63 313 000 (75,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Iranu uległa zmianie z 23,7 na 50,4 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 83 587 000 766 000 (0,9%) -40 000 32,6 1,57 51 63 313 000 (75,7%)
2025 86 730 000 539 000 (0,6%) -40 000 34,7 1,51 53 67 435 000 (77,8%)
2030 88 863 000 370 000 (0,4%) -40 000 37,0 1,50 55 70 580 000 (79,4%)
2035 90 479 000 303 000 (0,3%) -40 000 39,3 1,54 56 73 092 000 (80,8%)
2040 91 899 000 269 000 (0,3%) -40 000 41,2 1,57 56 75 242 000 (81,9%)
2045 93 045 000 189 000 (0,2%) -40 000 42,8 1,61 57 77 123 000 (82,9%)
2050 93 553 000 34 000 (0,0%) -40 000 44,3 1,63 57 78 450 000 (83,9%)

Całkowita populacja Iranu w 2020 roku wyniesie 83 587 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 93 553 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,2 lat (81,3 lat dla mężczyzn, i 83,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 57,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Iranu w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,92% (809 000 mieszkańców, włączając 370 563 zgonów). Struktura społeczna Iranu wskazuje na podział 41 579 000 kobiet oraz 42 008 000 mężczyzn, co daje średnio 1 010 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 29,8% ludności (24 942 361) poniżej dwudziestego roku życia, 63,9% ludności (53 412 093) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,3% osób (5 224 188) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Malediwy
Liczba ludności: 440 000
Nepal
Liczba ludności: 30 260 000
Pakistan
Liczba ludności: 208 362 000
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 551 000
Brunei
Liczba ludności: 445 000
Kambodża
Liczba ludności: 16 716 000
Indonezja
Liczba ludności: 272 223 000
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności: 7 165 000