Iran liczba ludności 85 572 926 (na żywo)

Liczba ludności Iranu w 2022 urośnie o 674 000 i osiągnie 85 609 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 40 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Iranu uległa zmianie z 23,7 na 51,3 w 2020 roku.

Obecna populacja 85 572 926 populacja na dzień (sobota 10 grudnia 2022)
Średnia wieku 33,4 lat
Gęstość zaludnienia 52,2 na km2
Liczba ludności Iranu od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 84 982 000 674 000 (0,8%) -40 000 33,4 52 65 088 000 (76,6%)
2021 84 308 000 721 000 (0,9%) -40 000 33,0 52 64 222 000 (76,2%)
2020 83 587 000 766 000 (0,9%) -40 000 32,6 1,57 51 63 313 000 (75,7%)
2019 0 0 (0,0%) -55 000 32,2 1,59 51 62 365 000 (75,3%)
2018 0 0 (0,0%) -55 000 31,8 1,62 50 61 379 000 (74,8%)
2017 0 0 (0,0%) -55 000 31,5 1,64 50 60 359 000 (74,4%)
2016 0 0 (0,0%) -55 000 31,1 1,66 49 59 308 161 (73,9%)
2015 79 360 487 949 395 (1,2%) -55 000 30,8 1,69 49 58 230 757 (73,4%)
2010 74 567 511 879 946 (1,2%) -80 000 29,4 1,77 46 52 664 050 (70,6%)
2005 70 421 811 804 711 (1,1%) -109 853 27,9 1,83 43 47 575 567 (67,6%)
2000 66 131 854 1 069 194 (1,6%) -14 061 25,3 2,21 41 42 352 162 (64,0%)
1995 60 575 644 850 519 (1,4%) 123 059 23,5 3,22 37 36 488 345 (60,2%)
1990 56 226 185 1 449 071 (2,6%) -419 201 22,3 4,82 35 31 672 210 (56,3%)
1985 47 342 702 1 867 994 (4,0%) 268 875 22,1 6,22 29 25 278 636 (53,4%)
1980 38 668 220 1 415 561 (3,7%) 403 884 22,6 6,48 24 19 215 399 (49,7%)
1975 32 730 554 945 054 (2,9%) 83 999 22,9 6,21 20 14 973 247 (45,7%)
1970 28 514 010 748 767 (2,6%) 15 527 23,1 6,44 18 11 751 194 (41,2%)
1965 24 955 115 647 030 (2,6%) 10 351 23,3 6,83 15 9 250 362 (37,1%)
1960 21 906 903 573 515 (2,6%) -1 568 23,9 6,93 14 7 390 294 (33,7%)

W roku 2021 liczba ludności w Iranie wynosiła 84 308 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,9 lat do 33,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 42 352 162 (64,0%) w 2000 roku do 65 088 000 (76,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Iranu uległa zmianie z 23,7 na 51,3 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -40 000 32,6 1,57 51 63 313 000 (75,7%)
2025 86 730 000 539 000 (0,6%) -40 000 34,7 1,51 53 67 435 000 (77,8%)
2030 88 863 000 370 000 (0,4%) -40 000 37,0 1,50 55 70 580 000 (79,4%)
2035 90 479 000 303 000 (0,3%) -40 000 39,3 1,54 56 73 092 000 (80,8%)
2040 91 899 000 269 000 (0,3%) -40 000 41,2 1,57 56 75 242 000 (81,9%)
2045 93 045 000 189 000 (0,2%) -40 000 42,8 1,61 57 77 123 000 (82,9%)
2050 93 553 000 34 000 (0,0%) -40 000 44,3 1,63 57 78 450 000 (83,9%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,2 lat (81,3 lat dla mężczyzn, i 83,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 57,4 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Iranu w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,80% (721 000 mieszkańców, włączając 376 142 zgonów). Struktura społeczna Iranu wskazuje na podział 42 294 000 kobiet oraz 42 687 000 mężczyzn, co daje średnio 1 009 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 29,4% ludności (25 010 203) poniżej dwudziestego roku życia, 63,7% ludności (54 133 534) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,9% osób (5 855 260) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Malediwy
Liczba ludności:450 000
Nepal
Liczba ludności:30 895 000
Pakistan
Liczba ludności:215 824 000
Sri Lanka
Liczba ludności:21 675 000
Brunei
Liczba ludności:455 000
Kambodża
Liczba ludności:17 167 000
Indonezja
Liczba ludności:277 425 000
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności:7 357 000