Nepal liczba ludności 31 130 822 (na żywo)

Liczba ludności Nepalu w 2022 urośnie o 317 000 i osiągnie 31 208 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 60 001 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Nepalu uległa zmianie z 104,2 na 211,1 w 2020 roku.

Obecna populacja 31 130 822 populacja na dzień (niedziela 2 października 2022)
Średnia wieku 29,4 lat
Gęstość zaludnienia 215,5 na km2
Liczba ludności Nepalu od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 30 895 000 317 000 (1,0%) -60 001 29,4 216 6 620 000 (21,4%)
2021 30 578 000 318 000 (1,0%) -60 001 29,1 213 6 423 000 (21,0%)
2020 30 260 000 318 000 (1,1%) -60 001 28,8 2,00 211 6 230 000 (20,6%)
2019 0 0 (0,0%) -70 000 28,6 2,03 209 6 042 000 (20,2%)
2018 0 0 (0,0%) -70 000 28,3 2,06 207 5 859 000 (19,8%)
2017 0 0 (0,0%) -70 000 28,1 2,10 204 5 680 000 (19,4%)
2016 0 0 (0,0%) -70 000 27,8 2,13 202 5 505 277 (19,0%)
2015 28 656 282 333 041 (1,2%) -70 000 27,5 2,16 200 5 334 367 (18,6%)
2010 27 023 137 282 034 (1,0%) -74 474 26,0 2,61 189 4 545 832 (16,8%)
2005 25 640 287 330 838 (1,3%) -204 779 24,8 3,29 179 3 892 965 (15,2%)
2000 23 740 911 434 917 (1,8%) -159 569 23,9 4,03 166 3 188 642 (13,4%)
1995 21 396 384 529 254 (2,5%) -92 941 23,6 4,72 150 2 331 136 (10,9%)
1990 18 749 406 455 892 (2,4%) 15 213 23,4 5,17 131 1 660 072 (8,9%)
1985 16 723 956 376 714 (2,3%) -43 281 23,5 5,49 117 1 235 231 (7,4%)
1980 14 902 163 335 472 (2,3%) -20 229 23,7 5,73 104 907 691 (6,1%)
1975 13 325 814 285 410 (2,1%) -8 200 23,8 5,84 93 643 637 (4,8%)
1970 11 997 929 236 456 (2,0%) -1 160 23,8 5,92 84 474 638 (4,0%)
1965 10 913 724 185 527 (1,7%) -4 215 23,8 5,97 76 407 846 (3,7%)
1960 10 063 011 158 748 (1,6%) -14 000 23,7 5,96 70 350 193 (3,5%)

W roku 2021 liczba ludności w Nepalu wynosiła 30 578 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,7 lat do 29,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 188 642 (13,4%) w 2000 roku do 6 620 000 (21,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Nepalu uległa zmianie z 104,2 na 211,1 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -60 001 28,8 2,00 211 6 230 000 (20,6%)
2025 31 814 000 299 000 (0,9%) -60 001 30,2 1,88 222 7 235 000 (22,7%)
2030 33 168 000 250 000 (0,8%) -60 001 31,7 1,79 231 8 313 000 (25,1%)
2035 34 247 000 194 000 (0,6%) -60 001 33,3 1,74 239 9 428 000 (27,5%)
2040 35 068 000 146 000 (0,4%) -60 001 35,1 1,70 245 10 551 000 (30,1%)
2045 35 686 000 108 000 (0,3%) -60 001 36,8 1,69 249 11 696 000 (32,8%)
2050 36 107 000 69 000 (0,2%) -60 001 38,6 1,68 252 12 846 000 (35,6%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,7 lat (75,8 lat dla mężczyzn, i 79,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 251,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Nepalu w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,04% (318 000 mieszkańców, włączając 186 311 zgonów). Struktura społeczna Nepalu wskazuje na podział 15 854 000 kobiet oraz 15 041 000 mężczyzn, co daje średnio 949 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 38,1% ludności (11 758 637) poniżej dwudziestego roku życia, 55,5% ludności (17 149 815) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,4% osób (1 986 549) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Pakistan
Liczba ludności: 215 824 000
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 675 000
Brunei
Liczba ludności: 455 000
Kambodża
Liczba ludności: 17 167 000
Indonezja
Liczba ludności: 277 425 000
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności: 7 357 000
Malezja
Liczba ludności: 33 711 000
Mjanma
Liczba ludności: 55 718 000