Nepal liczba ludności 30 237 348 (na żywo)

Liczba ludności Nepalu w 2019 urośnie o 318 000 i osiągnie 30 260 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 70 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Nepalu wynosi 569 958 rocznie, liczba zgonów to 185 383 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,28 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Nepalu uległa zmianie z 104,2 na 204,4 w 2017 roku.

Obecna populacja 30 237 348 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 28,6 lat
Oczekiwana długość życia 71,2 lat
Gęstość zaludnienia 208,9 na km2
Liczba ludności Nepalu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 29 942 000 318 000 (1,1%) -70 000 28,6 2,03 209 6 042 000 (20,2%)
2018 29 624 000 319 000 (1,1%) -70 000 28,3 2,06 207 5 859 000 (19,8%)
2017 29 305 000 322 229 (1,1%) -70 000 28,1 2,10 204 5 680 000 (19,4%)
2016 28 982 771 326 489 (1,1%) -70 000 27,8 2,13 202 5 505 277 (19,0%)
2015 28 656 282 333 041 (1,2%) -70 000 27,5 2,16 200 5 334 367 (18,6%)
2010 27 023 137 282 034 (1,0%) -74 474 26,0 2,61 189 4 545 832 (16,8%)
2005 25 640 287 330 838 (1,3%) -204 779 24,8 3,29 179 3 892 965 (15,2%)
2000 23 740 911 434 917 (1,8%) -159 569 23,9 4,03 166 3 188 642 (13,4%)
1995 21 396 384 529 254 (2,5%) -92 941 23,6 4,72 150 2 331 136 (10,9%)
1990 18 749 406 455 892 (2,4%) 15 213 23,4 5,17 131 1 660 072 (8,9%)
1985 16 723 956 376 714 (2,3%) -43 281 23,5 5,49 117 1 235 231 (7,4%)
1980 14 902 163 335 472 (2,3%) -20 229 23,7 5,73 104 907 691 (6,1%)
1975 13 325 814 285 410 (2,1%) -8 200 23,8 5,84 93 643 637 (4,8%)
1970 11 997 929 236 456 (2,0%) -1 160 23,8 5,92 84 474 638 (4,0%)
1965 10 913 724 185 527 (1,7%) -4 215 23,8 5,97 76 407 846 (3,7%)
1960 10 063 011 158 748 (1,6%) -14 000 23,7 5,96 70 350 193 (3,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Nepalu wynosiła 29 624 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,7 lat do 28,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 3 188 642 (13,4%) w 2000 roku do 6 042 000 (20,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Nepalu uległa zmianie z 104,2 na 204,4 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 30 260 000 318 000 (1,1%) -60 001 28,8 2,00 211 6 230 000 (20,6%)
2025 31 814 000 299 000 (0,9%) -60 001 30,2 1,88 222 7 235 000 (22,7%)
2030 33 168 000 250 000 (0,8%) -60 001 31,7 1,79 231 8 313 000 (25,1%)
2035 34 247 000 194 000 (0,6%) -60 001 33,3 1,74 239 9 428 000 (27,5%)
2040 35 068 000 146 000 (0,4%) -60 001 35,1 1,70 245 10 551 000 (30,1%)
2045 35 686 000 108 000 (0,3%) -60 001 36,8 1,69 249 11 696 000 (32,8%)
2050 36 107 000 69 000 (0,2%) -60 001 38,6 1,68 252 12 846 000 (35,6%)

Całkowita populacja Nepalu w 2020 roku wyniesie 30 260 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 36 107 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,7 lat (75,8 lat dla mężczyzn, i 79,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 251,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Nepalu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,07% (319 000 mieszkańców, włączając 183 455 zgonów). Struktura społeczna Nepalu wskazuje na podział 15 389 000 kobiet oraz 14 553 000 mężczyzn, co daje średnio 946 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 40,5% ludności (12 135 493) poniżej dwudziestego roku życia, 53,3% ludności (15 965 074) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,1% osób (1 829 456) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Pakistan
Liczba ludności: 204 596 000
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 477 000
Brunei
Liczba ludności: 439 000
Kambodża
Liczba ludności: 16 483 000
Indonezja
Liczba ludności: 269 536 000
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności: 7 064 000
Malezja
Liczba ludności: 32 454 000
Mjanma
Liczba ludności: 54 336 000