Pakistan liczba ludności 208 186 597 (na żywo)

Liczba ludności Pakistanu w 2019 urośnie o 3 782 000 i osiągnie 208 362 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 214 356 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Pakistanie wynosi 5 437 630 rocznie, liczba zgonów to 1 459 506 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,94 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Pakistanu uległa zmianie z 101,3 na 255,6 w 2017 roku.

Obecna populacja 208 186 597 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 26,6 lat
Oczekiwana długość życia 66,9 lat
Gęstość zaludnienia 265,4 na km2
Liczba ludności Pakistanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 204 596 000 3 782 000 (1,9%) -214 356 26,6 3,29 265 83 240 000 (40,7%)
2018 200 814 000 3 798 000 (1,9%) -214 356 26,4 3,36 261 80 703 000 (40,2%)
2017 197 016 000 3 812 524 (1,9%) -214 356 26,3 3,42 256 78 215 000 (39,7%)
2016 193 203 476 3 822 963 (2,0%) -214 356 26,1 3,49 251 75 782 131 (39,2%)
2015 189 380 513 3 834 256 (2,0%) -214 356 26,0 3,55 246 73 400 099 (38,8%)
2010 170 560 182 3 510 602 (2,1%) -236 384 25,4 3,86 221 62 421 615 (36,6%)
2005 153 909 667 3 129 367 (2,0%) -279 275 24,8 4,07 200 53 452 827 (34,7%)
2000 138 523 285 3 117 701 (2,3%) -134 298 24,0 4,58 180 45 927 395 (33,2%)
1995 122 829 148 3 059 592 (2,5%) -145 726 23,5 5,34 159 39 103 888 (31,8%)
1990 107 678 614 3 090 124 (2,9%) -200 745 23,4 6,02 140 32 923 813 (30,6%)
1985 92 219 488 2 990 539 (3,2%) 27 958 23,5 6,41 120 27 060 887 (29,3%)
1980 78 068 144 2 500 462 (3,2%) 279 048 23,6 6,54 101 21 910 605 (28,1%)
1975 66 787 901 1 917 068 (2,9%) 140 000 23,7 6,61 87 17 592 601 (26,3%)
1970 58 090 759 1 548 325 (2,7%) -27 621 23,9 6,60 75 14 416 384 (24,8%)
1965 50 845 221 1 293 317 (2,5%) -41 996 24,2 6,60 66 11 954 220 (23,5%)
1960 44 908 293 1 076 599 (2,3%) -18 654 24,6 6,60 58 9 926 529 (22,1%)

W roku 2018 liczba ludności w Pakistanie wynosiła 200 814 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,6 lat do 26,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 45 927 395 (33,2%) w 2000 roku do 83 240 000 (40,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Pakistanu uległa zmianie z 101,3 na 255,6 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 208 362 000 3 766 000 (1,8%) -174 360 26,7 3,23 270 85 829 000 (41,2%)
2025 226 768 000 3 610 000 (1,6%) -160 011 27,7 2,98 294 99 408 000 (43,8%)
2030 244 248 000 3 435 000 (1,4%) -160 000 28,7 2,78 317 113 703 000 (46,6%)
2035 261 093 000 3 335 000 (1,3%) -160 000 29,8 2,62 339 128 685 000 (49,3%)
2040 277 495 000 3 228 000 (1,2%) -160 000 30,9 2,48 360 144 372 000 (52,0%)
2045 293 003 000 2 995 000 (1,0%) -160 001 31,9 2,36 380 160 431 000 (54,8%)
2050 306 940 000 2 635 000 (0,9%) -160 001 32,9 2,25 398 176 350 000 (57,5%)

Całkowita populacja Pakistanu w 2020 roku wyniesie 208 362 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 306 940 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,2 lat (69,3 lat dla mężczyzn, i 73,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 398,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Pakistanu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,88% (3 798 000 mieszkańców, włączając 1 426 159 zgonów). Struktura społeczna Pakistanu wskazuje na podział 99 510 000 kobiet oraz 105 086 000 mężczyzn, co daje średnio 1 056 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 43,9% ludności (89 817 644) poniżej dwudziestego roku życia, 51,6% ludności (105 551 076) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,5% osób (9 247 739) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 477 000
Brunei
Liczba ludności: 439 000
Kambodża
Liczba ludności: 16 483 000
Indonezja
Liczba ludności: 269 536 000
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności: 7 064 000
Malezja
Liczba ludności: 32 454 000
Mjanma
Liczba ludności: 54 336 000
Filipiny
Liczba ludności: 108 106 000