Pakistan liczba ludności 218 600 370 (na żywo)

Liczba ludności Pakistanu w 2022 urośnie o 3 717 000 i osiągnie 219 509 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 174 360 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Pakistanu uległa zmianie z 101,3 na 270,3 w 2020 roku.

Obecna populacja 218 600 370 populacja na dzień (niedziela 2 października 2022)
Średnia wieku 27,1 lat
Gęstość zaludnienia 280,0 na km2
Liczba ludności Pakistanu od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 215 824 000 3 717 000 (1,7%) -174 360 27,1 280 91 147 000 (42,2%)
2021 212 107 000 3 745 000 (1,8%) -174 360 26,9 275 88 466 000 (41,7%)
2020 208 362 000 3 766 000 (1,8%) -174 360 26,7 3,23 270 85 829 000 (41,2%)
2019 0 0 (0,0%) -214 356 26,6 3,29 265 83 240 000 (40,7%)
2018 0 0 (0,0%) -214 356 26,4 3,36 261 80 703 000 (40,2%)
2017 0 0 (0,0%) -214 356 26,3 3,42 256 78 215 000 (39,7%)
2016 0 0 (0,0%) -214 356 26,1 3,49 251 75 782 131 (39,2%)
2015 189 380 513 3 834 256 (2,0%) -214 356 26,0 3,55 246 73 400 099 (38,8%)
2010 170 560 182 3 510 602 (2,1%) -236 384 25,4 3,86 221 62 421 615 (36,6%)
2005 153 909 667 3 129 367 (2,0%) -279 275 24,8 4,07 200 53 452 827 (34,7%)
2000 138 523 285 3 117 701 (2,3%) -134 298 24,0 4,58 180 45 927 395 (33,2%)
1995 122 829 148 3 059 592 (2,5%) -145 726 23,5 5,34 159 39 103 888 (31,8%)
1990 107 678 614 3 090 124 (2,9%) -200 745 23,4 6,02 140 32 923 813 (30,6%)
1985 92 219 488 2 990 539 (3,2%) 27 958 23,5 6,41 120 27 060 887 (29,3%)
1980 78 068 144 2 500 462 (3,2%) 279 048 23,6 6,54 101 21 910 605 (28,1%)
1975 66 787 901 1 917 068 (2,9%) 140 000 23,7 6,61 87 17 592 601 (26,3%)
1970 58 090 759 1 548 325 (2,7%) -27 621 23,9 6,60 75 14 416 384 (24,8%)
1965 50 845 221 1 293 317 (2,5%) -41 996 24,2 6,60 66 11 954 220 (23,5%)
1960 44 908 293 1 076 599 (2,3%) -18 654 24,6 6,60 58 9 926 529 (22,1%)

W roku 2021 liczba ludności w Pakistanie wynosiła 212 107 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,6 lat do 26,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 45 927 395 (33,2%) w 2000 roku do 91 147 000 (42,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Pakistanu uległa zmianie z 101,3 na 270,3 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -174 360 26,7 3,23 270 85 829 000 (41,2%)
2025 226 768 000 3 610 000 (1,6%) -160 011 27,7 2,98 294 99 408 000 (43,8%)
2030 244 248 000 3 435 000 (1,4%) -160 000 28,7 2,78 317 113 703 000 (46,6%)
2035 261 093 000 3 335 000 (1,3%) -160 000 29,8 2,62 339 128 685 000 (49,3%)
2040 277 495 000 3 228 000 (1,2%) -160 000 30,9 2,48 360 144 372 000 (52,0%)
2045 293 003 000 2 995 000 (1,0%) -160 001 31,9 2,36 380 160 431 000 (54,8%)
2050 306 940 000 2 635 000 (0,9%) -160 001 32,9 2,25 398 176 350 000 (57,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,2 lat (69,3 lat dla mężczyzn, i 73,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 398,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Pakistanu w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,75% (3 745 000 mieszkańców, włączając 1 475 411 zgonów). Struktura społeczna Pakistanu wskazuje na podział 104 989 000 kobiet oraz 110 835 000 mężczyzn, co daje średnio 1 056 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 43,1% ludności (93 106 474) poniżej dwudziestego roku życia, 52,2% ludności (112 616 963) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,7% osób (10 078 981) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 675 000
Brunei
Liczba ludności: 455 000
Kambodża
Liczba ludności: 17 167 000
Indonezja
Liczba ludności: 277 425 000
Lao People's Democratic Republic
Liczba ludności: 7 357 000
Malezja
Liczba ludności: 33 711 000
Mjanma
Liczba ludności: 55 718 000
Filipiny
Liczba ludności: 112 902 000