Bangladesz liczba ludności 169 695 403 (na żywo)

Liczba ludności Bangladeszu w 2019 urośnie o 1 698 000 i osiągnie 169 775 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 470 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Bangladeszu wynosi 3 015 037 rocznie, liczba zgonów to 883 893 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,27 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Bangladeszu uległa zmianie z 625,9 na 1 265,0 w 2017 roku.

Obecna populacja 169 695 403 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 29,6 lat
Oczekiwana długość życia 73,5 lat
Gęstość zaludnienia 1 291,1 na km2
Liczba ludności Bangladeszu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 168 066 000 1 698 000 (1,0%) -470 000 29,6 2,03 1 291 62 665 000 (37,3%)
2018 166 368 000 1 698 000 (1,0%) -470 000 29,3 2,05 1 278 60 793 000 (36,5%)
2017 164 670 000 1 718 440 (1,0%) -470 000 29,0 2,08 1 265 58 935 000 (35,8%)
2016 162 951 560 1 750 674 (1,1%) -470 000 28,7 2,11 1 252 57 090 079 (35,0%)
2015 161 200 886 1 795 607 (1,1%) -470 000 28,4 2,13 1 238 55 254 828 (34,3%)
2010 152 149 102 1 694 394 (1,1%) -505 297 27,0 2,33 1 169 46 347 659 (30,5%)
2005 143 431 101 2 123 612 (1,5%) -714 191 25,8 2,69 1 102 38 452 444 (26,8%)
2000 131 581 243 2 551 552 (1,9%) -308 291 24,8 3,17 1 011 31 040 015 (23,6%)
1995 118 706 871 2 524 604 (2,1%) -151 224 23,7 3,71 912 25 751 082 (21,7%)
1990 106 188 642 2 589 410 (2,4%) -159 632 23,0 4,49 816 21 037 032 (19,8%)
1985 93 199 865 2 467 503 (2,7%) -43 873 22,5 5,50 716 16 306 248 (17,5%)
1980 81 470 860 2 234 084 (2,7%) -157 493 22,7 6,36 626 12 099 237 (14,9%)
1975 71 305 923 1 421 503 (2,0%) -215 346 23,0 6,82 548 7 013 651 (9,8%)
1970 65 047 770 1 630 376 (2,5%) -595 571 22,6 6,95 500 4 939 077 (7,6%)
1965 55 834 038 1 704 938 (3,1%) -32 364 22,9 6,88 429 3 467 852 (6,2%)
1960 48 199 747 1 393 055 (2,8%) -28 476 23,2 6,73 370 2 475 057 (5,1%)

W roku 2018 liczba ludności w Bangladeszu wynosiła 166 368 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,2 lat do 29,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 31 040 015 (23,6%) w 2000 roku do 62 665 000 (37,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Bangladeszu uległa zmianie z 625,9 na 1 265,0 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 169 775 000 1 709 000 (1,0%) -300 000 29,9 2,00 1 304 64 559 000 (38,0%)
2025 178 263 000 1 632 000 (0,9%) -300 000 31,5 1,88 1 370 74 177 000 (41,6%)
2030 185 585 000 1 361 000 (0,7%) -300 000 33,2 1,79 1 426 83 394 000 (44,9%)
2035 191 601 000 1 097 000 (0,6%) -300 000 34,9 1,73 1 472 91 779 000 (47,9%)
2040 196 294 000 837 000 (0,4%) -300 000 36,7 1,68 1 508 99 154 000 (50,5%)
2045 199 744 000 589 000 (0,3%) -300 000 38,4 1,66 1 535 106 074 000 (53,1%)
2050 201 927 000 338 000 (0,2%) -300 000 40,1 1,66 1 551 112 431 000 (55,7%)

Całkowita populacja Bangladeszu w 2020 roku wyniesie 169 775 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 201 927 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 80,4 lat (78,8 lat dla mężczyzn, i 82,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 1 551,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Bangladeszu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,02% (1 698 000 mieszkańców, włączając 870 380 zgonów). Struktura społeczna Bangladeszu wskazuje na podział 83 381 000 kobiet oraz 84 685 000 mężczyzn, co daje średnio 1 016 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 37,0% ludności (62 150 807) poniżej dwudziestego roku życia, 57,9% ludności (97 259 794) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,1% osób (8 638 592) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Bhutan
Liczba ludności: 826 000
Indie
Liczba ludności: 1 368 738 000
Iran
Liczba ludności: 82 821 000
Malediwy
Liczba ludności: 435 000
Nepal
Liczba ludności: 29 942 000
Pakistan
Liczba ludności: 204 596 000
Sri Lanka
Liczba ludności: 21 477 000
Brunei
Liczba ludności: 439 000