Kazachstan liczba ludności 18 484 959 (na żywo)

Liczba ludności Kazachstanu w 2019 urośnie o 184 000 i osiągnie 18 548 000 ludzi w 2020 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kazachstanie wynosi 357 279 rocznie, liczba zgonów to 155 889 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,10 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Kazachstanu uległa zmianie z 5,4 na 6,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 18 484 959 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 31,9 lat
Oczekiwana długość życia 70,7 lat
Gęstość zaludnienia 6,9 na km2
Liczba ludności Kazachstanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 18 371 000 184 000 (1,0%) 31,9 2,56 7 9 799 000 (53,3%)
2018 18 187 000 191 000 (1,1%) 31,8 2,60 7 9 689 000 (53,3%)
2017 17 996 000 198 968 (1,1%) 31,7 2,64 7 9 581 000 (53,2%)
2016 17 797 032 252 906 (1,4%) 31,6 2,69 7 9 473 182 (53,2%)
2015 17 544 126 254 902 (1,5%) 31,6 2,73 6 9 341 721 (53,2%)
2010 16 321 581 228 880 (1,4%) 31 961 31,5 2,60 6 8 769 912 (53,7%)
2005 15 147 029 134 044 (0,9%) -7 039 31,4 2,22 6 8 288 303 (54,7%)
2000 14 883 626 -44 800 (-0,3%) 8 906 30,7 1,80 6 8 294 496 (55,7%)
1995 15 815 626 -279 573 (-1,8%) -264 997 29,9 2,26 6 8 844 256 (55,9%)
1990 16 348 000 98 500 (0,6%) -282 349 28,8 2,72 6 9 198 366 (56,3%)
1985 15 403 006 188 955 (1,2%) -131 218 28,2 3,08 6 8 627 224 (56,0%)
1980 14 518 924 156 507 (1,1%) -85 959 27,7 2,90 5 7 860 836 (54,1%)
1975 13 756 789 179 740 (1,3%) -82 413 27,0 3,43 5 7 231 119 (52,6%)
1970 12 757 245 207 124 (1,6%) -25 620 26,5 3,61 5 6 408 730 (50,2%)
1965 11 588 870 321 541 (2,8%) 34 669 26,1 4,05 4 5 452 216 (47,0%)
1960 9 714 260 415 601 (4,1%) 138 336 26,7 4,56 4 4 293 509 (44,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Kazachstanie wynosiła 18 187 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,7 lat do 31,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 294 496 (55,7%) w 2000 roku do 9 799 000 (53,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kazachstanu uległa zmianie z 5,4 na 6,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 18 548 000 177 000 (1,0%) 32,0 2,51 7 9 910 000 (53,4%)
2025 19 329 000 142 000 (0,7%) 32,7 2,41 7 10 490 000 (54,3%)
2030 19 961 000 118 000 (0,6%) 33,7 2,32 8 11 131 000 (55,8%)
2035 20 524 000 111 000 (0,5%) 34,6 2,24 8 11 874 000 (57,9%)
2040 21 101 000 119 000 (0,6%) 35,3 2,17 8 12 690 000 (60,1%)
2045 21 702 000 120 000 (0,6%) 35,8 2,11 8 13 538 000 (62,4%)
2050 22 270 000 107 000 (0,5%) 36,3 9 14 381 000 (64,6%)

Całkowita populacja Kazachstanu w 2020 roku wyniesie 18 548 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 22 270 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 75,5 lat (71,1 lat dla mężczyzn, i 80,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 8,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kazachstanu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,01% (191 000 mieszkańców, włączając 143 658 zgonów). Struktura społeczna Kazachstanu wskazuje na podział 9 474 000 kobiet oraz 8 897 000 mężczyzn, co daje średnio 939 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 34,5% ludności (6 337 995) poniżej dwudziestego roku życia, 58,1% ludności (10 677 225) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,4% osób (1 353 943) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kirgistan
Liczba ludności: 6 347 000
Tadżykistan
Liczba ludności: 9 292 000
Turkmenistan
Liczba ludności: 5 943 000
Uzbekistan
Liczba ludności: 33 049 000
Afganistan
Liczba ludności: 37 209 000
Bangladesz
Liczba ludności: 168 066 000
Bhutan
Liczba ludności: 826 000
Indie
Liczba ludności: 1 368 738 000