Kirgistan liczba ludności 6 401 312 (na żywo)

Liczba ludności Kirgistanu w 2019 urośnie o 86 000 i osiągnie 6 431 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kirgistanie wynosi 147 885 rocznie, liczba zgonów to 38 839 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,72 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Kirgistanu uległa zmianie z 18,9 na 31,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 6 401 312 populacja na dzień (sobota 24 sierpnia 2019)
Średnia wieku 28,5 lat
Oczekiwana długość życia 71,2 lat
Gęstość zaludnienia 32,4 na km2
Liczba ludności Kirgistanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 6 347 000 86 000 (1,4%) -20 000 28,5 2,90 32 2 311 000 (36,4%)
2018 6 261 000 88 000 (1,4%) -20 000 28,3 2,97 32 2 267 000 (36,2%)
2017 6 173 000 90 300 (1,5%) -20 000 28,2 3,05 32 2 223 000 (36,0%)
2016 6 082 700 125 800 (2,1%) -20 000 28,0 3,12 32 2 180 648 (35,9%)
2015 5 956 900 121 400 (2,0%) -20 000 28,0 3,20 31 2 127 030 (35,7%)
2010 5 447 900 64 600 (1,2%) -27 580 27,6 3,10 28 1 923 272 (35,3%)
2005 5 162 600 57 900 (1,1%) -15 321 27,6 2,50 27 1 821 882 (35,3%)
2000 4 898 400 58 000 (1,2%) -34 582 26,6 2,40 26 1 729 037 (35,3%)
1995 4 560 400 45 300 (1,0%) -5 454 25,8 3,10 24 1 657 660 (36,3%)
1990 4 391 200 83 700 (1,9%) -55 250 25,9 3,63 23 1 658 864 (37,8%)
1985 3 990 300 73 900 (1,9%) -25 377 26,2 4,13 21 1 531 357 (38,4%)
1980 3 617 400 65 400 (1,8%) -10 832 26,1 4,37 19 1 397 293 (38,6%)
1975 3 292 400 68 500 (2,1%) -9 168 25,7 4,88 17 1 257 236 (38,2%)
1970 2 959 900 65 100 (2,2%) -2 413 25,8 5,18 15 1 108 956 (37,5%)
1965 2 573 300 78 000 (3,0%) 20 837 26,2 5,42 13 922 554 (35,9%)
1960 2 172 300 83 600 (3,7%) 20 621 27,7 5,47 11 742 514 (34,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Kirgistanie wynosiła 6 261 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 27,7 lat do 28,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 729 037 (35,3%) w 2000 roku do 2 311 000 (36,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kirgistanu uległa zmianie z 18,9 na 31,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 6 431 000 84 000 (1,3%) -20 000 28,6 2,82 33 2 356 000 (36,6%)
2025 6 815 000 72 000 (1,1%) -20 000 29,7 2,67 35 2 596 000 (38,1%)
2030 7 148 000 64 000 (0,9%) -20 000 30,9 2,55 37 2 865 000 (40,1%)
2035 7 457 000 61 000 (0,8%) -20 000 32,0 2,45 38 3 175 000 (42,6%)
2040 7 760 000 60 000 (0,8%) -20 000 33,0 2,36 40 3 515 000 (45,3%)
2045 8 046 000 55 000 (0,7%) -20 000 33,8 2,28 41 3 865 000 (48,0%)
2050 8 300 000 48 000 (0,6%) -20 000 34,6 2,20 42 4 216 000 (50,8%)

Całkowita populacja Kirgistanu w 2020 roku wyniesie 6 431 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 8 300 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 75,9 lat (72,2 lat dla mężczyzn, i 79,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 42,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kirgistanu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,37% (88 000 mieszkańców, włączając 36 789 zgonów). Struktura społeczna Kirgistanu wskazuje na podział 3 202 000 kobiet oraz 3 146 000 mężczyzn, co daje średnio 983 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 39,8% ludności (2 525 471) poniżej dwudziestego roku życia, 55,4% ludności (3 516 873) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,9% osób (308 464) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tadżykistan
Liczba ludności: 9 292 000
Turkmenistan
Liczba ludności: 5 943 000
Uzbekistan
Liczba ludności: 33 049 000
Afganistan
Liczba ludności: 37 209 000
Bangladesz
Liczba ludności: 168 066 000
Bhutan
Liczba ludności: 826 000
Indie
Liczba ludności: 1 368 738 000
Iran
Liczba ludności: 82 821 000