Turkmenistan liczba ludności 6 024 732 (na żywo)

Liczba ludności Turkmenistanu w 2019 urośnie o 92 000 i osiągnie 6 031 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 5 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Turkmenistanie wynosi 137 048 rocznie, liczba zgonów to 41 936 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,60 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Turkmenistanu uległa zmianie z 6,1 na 12,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 6 024 732 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 28,7 lat
Oczekiwana długość życia 68,1 lat
Gęstość zaludnienia 12,6 na km2
Liczba ludności Turkmenistanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 5 943 000 92 000 (1,6%) -5 000 28,7 2,74 13 3 063 000 (51,5%)
2018 5 851 000 93 000 (1,6%) -5 000 28,5 2,79 13 2 993 000 (51,1%)
2017 5 758 000 95 456 (1,7%) -5 000 28,3 2,84 12 2 923 000 (50,8%)
2016 5 662 544 97 260 (1,7%) -5 000 28,1 2,88 12 2 853 696 (50,4%)
2015 5 565 284 99 043 (1,8%) -5 000 28,1 2,93 12 2 784 701 (50,0%)
2010 5 087 210 79 260 (1,6%) -10 000 27,6 2,83 11 2 462 311 (48,4%)
2005 4 754 641 51 243 (1,1%) -12 543 26,6 2,65 10 2 236 963 (47,0%)
2000 4 516 131 49 999 (1,1%) -25 177 25,5 2,82 10 2 073 491 (45,9%)
1995 4 207 840 92 741 (2,2%) -12 935 24,2 3,51 9 1 884 860 (44,8%)
1990 3 683 966 98 099 (2,7%) 8 727 23,8 4,34 8 1 660 548 (45,1%)
1985 3 244 018 77 797 (2,4%) -7 940 23,7 4,65 7 1 491 470 (46,0%)
1980 2 876 808 70 990 (2,5%) -7 159 23,6 5,17 6 1 354 344 (47,1%)
1975 2 525 361 67 979 (2,7%) -1 014 23,7 5,93 5 1 200 986 (47,6%)
1970 2 195 173 62 374 (2,8%) 5 069 23,9 6,40 5 1 048 854 (47,8%)
1965 1 892 599 59 536 (3,2%) 5 629 24,4 6,76 4 892 152 (47,1%)
1960 1 603 258 55 104 (3,3%) 5 357 25,6 6,59 3 744 104 (46,4%)

W roku 2018 liczba ludności w Turkmenistanie wynosiła 5 851 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,6 lat do 28,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 073 491 (45,9%) w 2000 roku do 3 063 000 (51,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Turkmenistanu uległa zmianie z 6,1 na 12,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 6 031 000 88 000 (1,5%) -5 000 28,9 2,70 13 3 132 000 (51,9%)
2025 6 431 000 75 000 (1,2%) -5 000 29,9 2,54 14 3 477 000 (54,1%)
2030 6 767 000 64 000 (1,0%) -5 000 31,2 2,41 14 3 816 000 (56,4%)
2035 7 074 000 61 000 (0,9%) -5 000 32,3 2,30 15 4 154 000 (58,7%)
2040 7 371 000 58 000 (0,8%) -5 000 33,3 2,21 16 4 499 000 (61,0%)
2045 7 651 000 53 000 (0,7%) -5 000 34,1 2,13 16 4 843 000 (63,3%)
2050 7 888 000 43 000 (0,6%) -5 000 34,8 2,06 17 5 166 000 (65,5%)

Całkowita populacja Turkmenistanu w 2020 roku wyniesie 6 031 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 7 888 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,8 lat (68,0 lat dla mężczyzn, i 75,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 16,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Turkmenistanu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,57% (93 000 mieszkańców, włączając 40 751 zgonów). Struktura społeczna Turkmenistanu wskazuje na podział 3 017 000 kobiet oraz 2 926 000 mężczyzn, co daje średnio 970 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 38,8% ludności (2 306 478) poniżej dwudziestego roku życia, 56,6% ludności (3 362 549) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,6% osób (271 595) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Uzbekistan
Liczba ludności: 33 049 000
Afganistan
Liczba ludności: 37 209 000
Bangladesz
Liczba ludności: 168 066 000
Bhutan
Liczba ludności: 826 000
Indie
Liczba ludności: 1 368 738 000
Iran
Liczba ludności: 82 821 000
Malediwy
Liczba ludności: 435 000
Nepal
Liczba ludności: 29 942 000