Uzbekistan liczba ludności 33 394 501 (na żywo)

Liczba ludności Uzbekistanu w 2019 urośnie o 386 000 i osiągnie 33 421 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 8 863 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Uzbekistanie wynosi 654 714 rocznie, liczba zgonów to 189 781 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,41 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Uzbekistanu uległa zmianie z 37,5 na 75,0 w 2017 roku.

Obecna populacja 33 394 501 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 29,7 lat
Oczekiwana długość życia 71,6 lat
Gęstość zaludnienia 77,1 na km2
Liczba ludności Uzbekistanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 33 049 000 386 000 (1,2%) -8 863 29,7 2,25 77 12 222 000 (37,0%)
2018 32 663 000 401 000 (1,2%) -8 863 29,5 2,31 76 12 016 000 (36,8%)
2017 32 262 000 413 800 (1,3%) -8 863 29,3 2,37 75 11 814 000 (36,6%)
2016 31 848 200 549 300 (1,7%) -8 863 29,0 2,43 75 11 617 905 (36,5%)
2015 31 298 900 541 200 (1,7%) -8 863 28,8 2,49 74 11 381 845 (36,4%)
2010 28 562 400 795 000 (2,8%) -13 294 27,8 2,34 67 10 337 018 (36,2%)
2005 26 167 000 302 650 (1,2%) -28 026 26,7 2,36 62 9 597 009 (36,7%)
2000 24 650 400 338 750 (1,4%) -48 459 25,3 2,58 58 9 226 398 (37,4%)
1995 22 785 000 408 000 (1,8%) -48 527 24,3 3,60 54 8 758 554 (38,4%)
1990 20 510 000 530 873 (2,6%) -64 555 24,0 4,07 48 8 239 277 (40,2%)
1985 18 108 300 448 325 (2,5%) -69 284 24,1 4,59 43 7 374 062 (40,7%)
1980 15 939 744 422 882 (2,7%) -37 034 24,1 5,11 37 6 500 546 (40,8%)
1975 13 892 638 367 544 (2,7%) 14 416 24,2 5,84 33 5 430 215 (39,1%)
1970 12 110 028 386 182 (3,2%) 14 133 24,4 6,33 28 4 446 076 (36,7%)
1965 10 143 740 354 754 (3,5%) 88 856 25,0 6,52 24 3 579 624 (35,3%)
1960 8 549 493 287 856 (3,3%) 32 212 26,2 6,26 20 2 904 947 (34,0%)

W roku 2018 liczba ludności w Uzbekistanie wynosiła 32 663 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,2 lat do 29,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 9 226 398 (37,4%) w 2000 roku do 12 222 000 (37,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Uzbekistanu uległa zmianie z 37,5 na 75,0 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 33 421 000 372 000 (1,1%) -8 863 30,0 2,18 78 12 433 000 (37,2%)
2025 35 037 000 290 000 (0,8%) -8 863 31,4 2,08 83 13 563 000 (38,7%)
2030 36 280 000 225 000 (0,6%) -8 863 32,9 2,00 86 14 836 000 (40,9%)
2035 37 272 000 182 000 (0,5%) -8 863 34,4 1,93 90 16 241 000 (43,6%)
2040 38 079 000 148 000 (0,4%) -8 863 35,7 1,88 92 17 638 000 (46,3%)
2045 38 683 000 100 000 (0,3%) -8 863 36,9 1,84 95 18 990 000 (49,1%)
2050 39 013 000 42 000 (0,1%) -8 863 38,0 1,81 96 20 234 000 (51,9%)

Całkowita populacja Uzbekistanu w 2020 roku wyniesie 33 421 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 39 013 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 75,4 lat (72,4 lat dla mężczyzn, i 78,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 96,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Uzbekistanu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,18% (401 000 mieszkańców, włączając 171 673 zgonów). Struktura społeczna Uzbekistanu wskazuje na podział 16 569 000 kobiet oraz 16 480 000 mężczyzn, co daje średnio 995 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 35,8% ludności (11 818 322) poniżej dwudziestego roku życia, 59,4% ludności (19 631 106) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 4,8% osób (1 596 267) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Afganistan
Liczba ludności: 37 209 000
Bangladesz
Liczba ludności: 168 066 000
Bhutan
Liczba ludności: 826 000
Indie
Liczba ludności: 1 368 738 000
Iran
Liczba ludności: 82 821 000
Malediwy
Liczba ludności: 435 000
Nepal
Liczba ludności: 29 942 000
Pakistan
Liczba ludności: 204 596 000