Tadżykistan liczba ludności 9 466 477 (na żywo)

Liczba ludności Tadżykistanu w 2019 urośnie o 185 000 i osiągnie 9 475 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Tadżykistanie wynosi 250 893 rocznie, liczba zgonów to 47 215 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,19 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Tadżykistanu uległa zmianie z 27,9 na 63,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 9 466 477 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 26,2 lat
Oczekiwana długość życia 71,6 lat
Gęstość zaludnienia 66,4 na km2
Liczba ludności Tadżykistanu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 9 292 000 185 000 (2,0%) -20 000 26,2 3,23 66 2 539 000 (27,3%)
2018 9 107 000 186 000 (2,0%) -20 000 26,0 3,27 65 2 474 000 (27,2%)
2017 8 921 000 186 049 (2,1%) -20 000 25,8 3,32 64 2 410 000 (27,0%)
2016 8 734 951 186 300 (2,1%) -20 000 25,7 3,36 63 2 348 916 (26,9%)
2015 8 548 651 185 906 (2,2%) -20 000 25,5 3,40 62 2 289 500 (26,8%)
2010 7 641 630 168 811 (2,2%) -20 000 24,9 3,51 55 2 026 255 (26,5%)
2005 6 854 176 141 335 (2,1%) -14 649 24,1 3,50 49 1 811 764 (26,4%)
2000 6 216 205 101 319 (1,6%) -16 498 22,9 3,91 44 1 646 424 (26,5%)
1995 5 764 712 84 880 (1,5%) -58 959 22,7 4,59 41 1 664 676 (28,9%)
1990 5 283 728 133 925 (2,5%) -57 853 22,9 5,23 38 1 672 723 (31,7%)
1985 4 537 789 140 264 (3,1%) -13 607 23,3 5,57 32 1 508 134 (33,2%)
1980 3 905 413 110 993 (2,8%) -7 640 23,6 5,69 28 1 339 127 (34,3%)
1975 3 390 935 94 840 (2,8%) -3 405 23,5 6,38 24 1 205 003 (35,5%)
1970 2 930 079 89 851 (3,1%) -2 441 23,6 7,00 21 1 080 496 (36,9%)
1965 2 487 953 85 498 (3,4%) 5 177 24,2 6,96 18 874 565 (35,2%)
1960 2 087 038 72 085 (3,3%) 4 165 25,2 6,55 15 692 229 (33,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Tadżykistanie wynosiła 9 107 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,2 lat do 26,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 646 424 (26,5%) w 2000 roku do 2 539 000 (27,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Tadżykistanu uległa zmianie z 27,9 na 63,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 9 475 000 183 000 (1,9%) -20 000 26,3 3,18 68 2 607 000 (27,5%)
2025 10 360 000 172 000 (1,7%) -20 000 27,3 3,01 74 2 976 000 (28,7%)
2030 11 194 000 165 000 (1,5%) -20 000 28,5 2,85 80 3 408 000 (30,4%)
2035 12 023 000 167 000 (1,4%) -20 000 29,6 2,72 86 3 931 000 (32,7%)
2040 12 876 000 172 000 (1,3%) -20 000 30,6 2,60 92 4 552 000 (35,4%)
2045 13 728 000 167 000 (1,2%) -20 000 31,5 2,50 98 5 234 000 (38,1%)
2050 14 521 000 152 000 (1,1%) -20 000 32,5 2,40 104 5 951 000 (41,0%)

Całkowita populacja Tadżykistanu w 2020 roku wyniesie 9 475 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 14 521 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 76,4 lat (73,4 lat dla mężczyzn, i 79,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 103,8 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Tadżykistanu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,03% (186 000 mieszkańców, włączając 45 833 zgonów). Struktura społeczna Tadżykistanu wskazuje na podział 4 629 000 kobiet oraz 4 663 000 mężczyzn, co daje średnio 1 007 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 44,3% ludności (4 111 710) poniżej dwudziestego roku życia, 52,0% ludności (4 833 698) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,7% osób (342 875) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Turkmenistan
Liczba ludności: 5 943 000
Uzbekistan
Liczba ludności: 33 049 000
Afganistan
Liczba ludności: 37 209 000
Bangladesz
Liczba ludności: 168 066 000
Bhutan
Liczba ludności: 826 000
Indie
Liczba ludności: 1 368 738 000
Iran
Liczba ludności: 82 821 000
Malediwy
Liczba ludności: 435 000